(N10-N16) ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНІ ХВОРОБИ НИРОК

ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНІ ХВОРОБИ НИРОК (N10-N16)
▼1438
Включено: пієлонефрит
Виключено: кістозний пієлоуретерит (N28.8)
N10 Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит
Гострий:

 • інфекційний інтерстиціальний нефрит
 • пієліт
 • пієлонефрит

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97).

N11 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит
Включено:
Хронічний:

 • інфекційний інтерстиціальний нефрит
 • пієліт
 • пієлонефрит

У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97).

N11.0 Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов'язаний з рефлюксом
Пієлонефрит (хронічний), пов'язаний з (міхурово-сечовідним) рефлюксом
Виключено: міхурово-сечовідний рефлюкс БДВ (N13.7)

N11.1 Хронічний обструктивний пієлонефрит
Пієлонефрит (хронічний), пов'язаний з:

 • аномалією
 • перекручуванням
 • обструкцією
 • стриктурою
}

мисково-сечовідного  з’єднання  тазового сегмента  сечовода

Виключено:
Калькульозний пієлонефрит (N20.9)
Обструктивна уропатія (N13.-)

N11.8 Інший хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит
Необструктивний хронічний пієлонефрит БДВ

N11.9 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит, неуточнений
Хронічний:

 • інтерстиціальний нефрит БДВ
 • пієліт БДВ
 • пієлонефрит БДВ

N12 Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як гострий або хронічний
Інтерстиціальний нефрит БДВ
Пієліт БДВ
Пієлонефрит БДВ
Виключено: калькульозний пієлонефрит (N20.9)

N13 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія
Виключено:
Камені нирки та сечовода без гідронефрозу (N20.-)
Вроджені порушення прохідності ниркової миски та сечовода (Q62.0– Q62.3-)
Обструктивний пієлонефрит (N11.1)

N13.0 Гідронефроз з обструкцією мисково-сечовідного з'єднання
Виключено: з інфекцією (N13.6)

N13.1 Гідронефроз зі стриктурою сечовода, не класифікований в інших рубриках
Виключено: з інфекцією (N13.6)

N13.2 Гідронефроз з калькульозною обструкцією нирки та сечовода
Виключено: з інфекцією (N13.6)

N13.3 Інший та неуточнений гідронефроз
Виключено: з інфекцією (N13.6)

N13.4 Гідроуретер
Виключено: з інфекцією (N13.6)

N13.5 Перегинання та стриктура сечовода без гідронефрозу
Виключено: з інфекцією (N13.6)

N13.6 Піонефроз
Стани, перераховані у рубриках N13.0– N13.5, з інфекцією
Обструктивна уропатія з інфекцією
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97).

N13.7 Уропатія, пов’язана з міхурово-сечовідним рефлюксом
Міхурово-сечовідний рефлюкс

 • БДВ
 • з рубцюванням

Виключено: пієлонефрит, пов'язаний з міхурово-сечовідним рефлюксом (N11.0)

N13.8 Інша обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія
Обструкція на виході з сечового міхура
Виключено: обструкція або стеноз шийки сечового міхура (N32.0)

N13.9 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія, неуточнена
Обструкція сечових шляхів БДВ

N14 Тубулоінтерстиціальні та тубулярні ураження, спричинені лікарськими засобами та важкими металами

Використовуйте додатковий код зовнішніх факторів (Клас 20) для зазначення токсичної речовини.

N14.0 Нефропатія, спричинена анальгетиками

N14.1 Нефропатія, спричинена іншими лікарськими засобами, медикаментами або біологічно активними речовинами

N14.2 Нефропатія, спричинена неуточненим лікарським засобом, медичним препаратом або біологічно активною речовиною

N14.3 Нефропатія, спричинена важкими металами

N14.4 Токсична нефропатія, не класифікована в інших рубриках

N15 Інші тубулоінтерстиціальні хвороби нирок

N15.0 Балканська нефропатія
Балканська ендемічна нефропатія

N15.1 Абсцеси нирки та навколониркової клітковини

N15.8 Інші уточнені тубулоінтерстиціальні хвороби нирок

N15.9 Тубулоінтерстиціальна хвороба нирок, неуточнена
Інфекція нирки БДВ
Виключено: інфекція сечових шляхів БДВ (N39.0)

N16* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при хворобах, класифікованих в інших рубриках

N16.0* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при:

 • бруцельозі (A23.-†)
 • дифтерії (A36.8†)
 • сальмонельозі (A02.2†)
 • септицемії (A40-A41†)
 • токсоплазмозі (B58.8†)

N16.1* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при новоутвореннях
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при:

 • лейкозі (C91 – C95†)
 • лімфомі (C81 – C86†, C96.-†)
 • множинній мієломі (C90.0-†)

N16.2* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при хворобах крові та порушеннях з залученням імунного механізму
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при:

 • змішаній кріоглобулінемії (D89.1†)
 • саркоїдозі (D86.-†)

N16.3* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при порушенні обміну речовин
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при:

 • цистинозі (E72.0†)
 • хворобі накопичення глікогену (E74.0†)
 • хворобі Вільсона (E83.0†)

N16.4* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при системних хворобах сполучної тканини
Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при:

 • сухому синдромі [Шегрена] (M35.0†)
 • системному червоному вовчаку (M32.1†)

N16.5* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при відторгненні трансплантата (T86.-†)

N16.8* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках


Друк