(N00-N08) ГЛОМЕРУЛЯРНІ ХВОРОБИ

ГЛОМЕРУЛЯРНІ ХВОРОБИ (N00-N08)
Якщо необхідно ідентифікувати причину, використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20).
Виключено: гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок (I12.-)

З рубриками N00-N07 можуть використовуватися наступні четверті знаки, що класифікують морфологічні зміни.

Підрубрики .0-.8 не слід використовувати, якщо не було проведено спеціального обстеження (наприклад, біопсії чи автопсії нирок).

Тризначні рубрики ґрунтуються на клінічних синдромах.

.0 Незначні гломерулярні ушкодження
Мінімальні ушкодження

.1 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
Осередковий та сегментарний:

 • гіаліноз
 • склероз

Осередковий гломерулонефрит

.2 Дифузний мембранозний гломерулонефрит

.3 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит

.4 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит

.5 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
Мембранозно-проліферативний гломерулонефрит (типи 1 та 3 або БДВ)

.6 Хвороба щільного осаду
Мембранозно-проліферативний гломерулонефрит (тип 2)

.7 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
Екстракапілярний гломерулонефрит

.8 Інші хвороби
Проліферативний гломерулонефрит БДВ

.9 Неуточнені зміни

N00 Гострий нефритичний синдром
Підрубрики див. вище
Включено:
Гострий(а):

 • гломерулярна хвороба
 • гломерулонефрит
 • нефрит
 • ниркова хвороба БДВ

Виключено:
Гострий інфекційний тубулоінтерстиціальний нефрит (N10)
Нефритичний синдром БДВ (N05.-)

N01 Швидко прогресуючий нефритичний синдром
Підрубрики див. вище в початку розділу
Включено:
Швидко прогресуюча(ий):

 • гломерулярна хвороба
 • гломерулонефрит
 • нефрит

Виключено: нефритичний синдром БДВ (N05.-)

N02 Рецидивуюча та персистуюча гематурія
Підрубрики див. вище в початку розділу
Включено:
Гематурія:

 • доброякісна (сімейна) (дитяча)
 • з морфологічними ураженнями, уточненими в .0-.8 у підрубриках

Виключено:
Гематурія БДВ (R31)
Синдром болю у спині в ділянці попереку/гематурія (N39.81)

N03 Хронічний нефритичний синдром
Підрубрики див. вище в початку розділу
Включено:
Хронічна(ий):

 • гломерулярна хвороба
 • гломерулонефрит
 • нефрит

Виключено:
Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит (N11.-)
Дифузний склерозуючий гломерулонефрит (N18.-)
Нефритичний синдром БДВ (N05.-)

N04 Нефротичний синдром
Підрубрики див. вище в початку розділу
Включено:
Вроджений нефротичний синдром
Ліпоїдний нефроз

N05 Неуточнений нефритичний синдром
Підрубрики див. вище в початку розділу
Включено:

Гломерулярна хвороба
Гломерулонефрит
Нефрит
} БДВ

Нефропатія БДВ та ниркова хвороба БДВ з морфологічним ураженням, уточненим в підрубриках .0-.8 у підрубриках
Виключено:
Нефропатія БДВ з незазначеним морфологічним ураженням (N28.9)
Ниркова хвороба БДВ з незазначеним морфологічним ураженням (N28.9)
Тубулоінтерстиціальний нефрит БДВ (N12)

N06 Ізольована протеїнурія з уточненим морфологічним ураженням
Підрубрики див. вище в початку розділу
Включено:
Протеїнурія (ізольована) (ортостатична) (стійка) з морфологічним ураженням, уточненим в
підрубриках .0-.8 у підрубриках
Виключено:
Протеїнурія:

 • Бенс-Джонса (R80)
 • спричинена вагітністю (O12.1)
 • ізольована БДВ (R80)
 • БДВ (R80)
 • ортостатична БДВ (N39.2)
 • стійка БДВ (N39.1)

N07 Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках
Підрубрики див. вище в початку розділу
Виключено:
Синдром Альпорта (Q87.81)
Спадкова амілоїдна нефропатія (E85.0)
Синдром (відсутності) (недорозвитку) нігтів-надколінка (Q87.23)
Сімейно-спадковий амілоїдоз без невропатії (E85.0)

N08* Гломерулярні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках
Включено: нефропатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках
Виключено: ниркові тубулоінтерстиціальні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках (N16.-*)

N08.0* Гломерулярні ураження при інфекційних та паразитарних хворобах,
класифікованих в інших рубриках
Гломерулярні ураження при:

 • епідемічному паротиті (B26.8†)
 • малярії, спричиненій Plasmodium malariae (B52.0†)
 • шистосомозі [більгарціозі] (B65.-†)
 • септицемії (A40-A41†)
 • стронгілоїдозі (B78.-†)
 • сифілісі (A52.7†)

N08.1 * Гломерулярні ураження при новоутвореннях
Гломерулярні ураження при:

 • множинній мієломі (C90.0†)
 • макроглобулінемії Вальденстрема (C88.0-†)

N08.2* Гломерулярні ураження при хворобах крові та імунних порушеннях
Гломерулярні ураження при:

 • кріоглобулінемії (D89.1†)
 • дисемiнованому внутрішньосудинному згортанні (D65†)
 • гемолітично-уремічному синдромі (D59.3†)
 • пурпурі Шенлейна-Геноха (D69.0†)
 • серпоподібноклітинних порушеннях (D57.-†)

N08.4* Гломерулярні ураження при інших ендокринних хворобах, розладах харчування та порушенні обміну речовин
Гломерулярні ураження при:

 • амілоїдозі (E85.-†)
 • хворобі Андерсона-Фабрі (E75.2†)
 • недостатності лецитин-холестерол-ацилтрансферази (E78.6†)

Виключено: гломерулярні ураження при цукровому діабеті (E1 -.22)

N08.5* Гломерулярні ураження при системних хворобах сполучної тканини
Гломерулярні ураження при:

 • синдромі Гудпащера (M31.0†)
 • мікроскопічному поліангіїті (M31.7†)
 • системному червоному вовчаку (M32.1†)
 • тромботичній тромбоцитопенічній пурпурі (M31.1†)
 • гранулематозі Вегенера (M31.3†)

N08.8* Гломерулярні ураження при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
Гломерулярні ураження при підгострому бактеріальному ендокардиті (I33.0†)


Друк