(O94-O99) ІНШІ АКУШЕРСЬКІ СТАНИ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ

ІНШІ АКУШЕРСЬКІ СТАНИ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ (O94-O99)
O94 Наслідки ускладнень під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді
▼0008,
0050

Примітка:
Рубрика O94 призначена виключно для кодування захворювань та позначення попередньої наявності станів, описаних у рубриках O00-O75 та O85-O92, що спричинили певні наслідки, які самі по собі класифіковані в інших рубриках. Наслідки включають стани, уточнені як такі, які можуть мати місце у будь-який час після пологів.

Спочатку кодують наслідки.
Виключено: ті, що призводять до смерті:
• більше 42 діб, але менше одного року після розродження (O96 .-)
• один рік або більше після розродження (O97.-)

O95 Акушерська смерть матері з неуточненої причини
▼0050 Смерть матері з неуточненої причини під час вагітності, пологової діяльності та розродження, або у післяпологовому періоді.

O96 Смерть матері з будь-якої акушерської причини після 42 діб, але до року після розродження
▼0050

Примітка: Коди з цієї категорії призначаються для позначення смерті з будь-якої акушерської причини (стани в категоріях O00-O75, O85-O92 і O98-O99), після 42 діб, але до року після розродження.
Спочатку необхідно кодувати акушерську причину смерті (пряму чи непряму).
Виключено: смерть з акушерської причини, що настає через рік після розродження (O97.-)

O96.0 Смерть від прямої акушерської причини пізніше 42 діб, але не більше року після розродження

O96.1 Смерть від непрямої акушерської причини пізніше 42 діб, але не більше року після розродження

O96.9 Смерть від неуточненої акушерської причини, пізніше 42 діб, але не більше року після розродження

O97 Смерть матері від наслідків акушерських причин
▼0050 Смерть матері від наслідків акушерських причин, через рік або більше після розродження
Примітка: Коди з цієї категорії призначаються для позначення смерті з будь-якої акушерської причини (умови в категоріях O00-O75, O85-O92 і O98-O99), що відбуваються через рік або більше після розродження.
Спочатку необхідно кодувати акушерську причину смерті (пряму чи непряму).

O97.0 Смерть від прямих акушерських причин, через рік або більше після розродження

O97.1 Смерть від непрямих акушерських причин, через рік або більше після розродження

O97.9 Смерть від неуточнених акушерських причин, через рік або більше після розродження

O98 Інфекційні та паразитарні хвороби матері, класифіковані в інших рубриках, під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
▼1521
Примітка:
Використовуйте Алфавітний покажчик для «Вагітність/ускладнена/станами при» або «Вагітність/ускладнена/захворюваннями» для спеціальних кодів причинних інфекційних або паразитарних хвороб.
Необхідно кодувати специфічну інфекцію або паразитарне захворювання (Клас 1)
Виключено:
інфекції сечостатевого тракту:

 • під час вагітності (O23.-)
 • післяпологова (O86.1 -O86.3)

інфекція під час пологової діяльності (O75.3)
Післяпологова(ий):

 • інфекція (O86.-)
 • сепсис (O85)

Випадки, коли підставою для медичної допомоги матері є встановлений або передбачуваний вплив на плід (O35-O36)

O98.0 Туберкульоз під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

O98.1 Сифіліс під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

O98.2 Гонорея під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

O98.3 Інші інфекції, які передаються переважно статевим шляхом під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

O98.4 Вірусний гепатит під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
▼0104

O98.5 Інші вірусні хвороби під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

O98.6 Протозойні хвороби під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

O98.7 Вірус імунодефіциту людини [ВІЛ] під час вагітності, пологів та післяпологового
періоду
▼0102

O98.8 Інші інфекційні та паразитарні хвороби матері під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
Виключено: акушерський правець (A34)

O98.9 Неуточнена інфекційна або паразитарна хвороба матері під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

O99 Інші хвороби матері, класифіковані в інших рубриках під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
▼1521 Примітка:
Використовуйте Алфавітний покажчик для «Вагітність/ускладнена/станами при» або «Вагітність/ускладнена/захворюваннями» для спеціальних кодів причинних інфекційних або паразитарних хвороб.
Необхідно кодувати специфічні стани
Виключено:
Інфекційні та паразитарні хвороби (O98.-)
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00-T98)
Випадки, коли підставою для медичної допомоги матері є встановлений або передбачуваний вплив на плід (O35-O36)

O99.0 Анемія під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
Необхідно також кодувати особливий вид анемії, якщо він відомий.

◙O99.00 Анемія під час вагітності, пологів та післяпологового періоду, неуточнена

◙O99.01 Анемія під час вагітності
Допологова анемія БДВ

◙O99.02 Анемія, під час вагітності, зі згадкою про попередню анемію
Допологова анемія зі згадкою про попередню анемію
Примітка:
Термін «попередня анемія» стосується анемії, яка існувала до настання будь-якої вагітності.

◙O99.03 Анемія під час пологів та післяпологового періоду
Післяпологова анемія БДВ

◙O99.04 Анемія під час пологів та післяпологового періоду, зі згадкою про попередню
анемію
Післяпологова анемія зі згадкою про попередню анемію
Примітка:
Термін «попередня анемія» стосується анемії, яка існувала до настання будь-якої вагітності.

O99.1 Інші хвороби крові та кровотворних органів та деякі порушення з залученням
імунного механізму під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
Виключено: кровотеча з порушенням згортання крові (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
Виключено:
Цукровий діабет (O24.-)
Недостатність харчування (O25)
Післяпологовий тиреоїдит (O90.5)

O99.3 Психічні розлади та хвороби нервової системи під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
▼ 0503,
0505 Виключено:
Психічні розлади у післяродовому періоді, не класифіковані в інших рубриках (F53.-)
Постнатальна депресія (F53.0)
Післяпологова(е):

 • депресія
 • дисфорія
 • порушення настрою
 • печаль
} БДВ (F53.8)

Післяпологовий психоз (F53.1)
блювання, асоційоване з іншими психогенними розладами (F50.5)

O99.4 Хвороби системи кровообігу під час вагітності, пологів та післяпологового
періоду
Виключено:
Кардіоміопатія у післяпологовому періоді (O90.3)
Гіпертензивні розлади (O10-O16)
Акушерська емболія (O88.-)
Венозний стан під час:

 • пологів та у післяпологовому періоді (O87.9)
 • вагітності (O22.9)

O99.5 Хвороби органів дихання під час вагітності, пологів та післяпологового періоду

O99.6 Хвороби органів травлення під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
Виключено:

Геморой під час:

 • пологів та у післяпологовому періоді (O87.2)
 • вагітності (O22.4)

Ураження печінки під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді (O26.6)

O99.7 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
Виключено:
Пемфігоїд вагітних [герпес вагітних] (O26.4)
Прурит вагітних (O26.88)

O99.8 Інші уточнені хвороби та стани під час вагітності, пологів та післяпологового періоду
Виключено:
післяпологова гостра ниркова недостатність (O90.4)
порушення функції нирок при вагітності, пологах і післяпологовому періоді, не класифіковані в інших рубриках(O26.81)

Медична допомога матері при встановлених чи передбачуваних аномаліях органів малого таза у матері (O34.-)

післяпологова остеомаляція (M83.0-)


Друк