(O80-O84) РОЗРОДЖЕННЯ

РОЗРОДЖЕННЯ (O80-O84)
▼1505
Примітка:
Коди цієї рубрики слід використовувати для усіх випадків надання медичної допомоги, результатом яких є розродження. Інші коди для патології/ускладнення, класифікованих у інших рубриках Класу 15, можуть використовуватися одночасно з кодами O80-O84 для повного опису процесу розродження.
Кодують також результат розродження (Z37. -).

O80 Пологи одноплідні, спонтанне розродження
Випадки з мінімальною допомогою або без неї
Спонтанне одноплідне розродження:

 • при тазовому передлежанні плода
 • БДВ
 • вагінальне
 • при тім'яному передлежанні плода

Включено:
Спонтанне одноплідне розродження:

 • контрольована тракція за пуповину (CCT)
 • з епідуральною анестезією
 • з епізіотомією з наступним накладенням швів
 • з кардіотокографією
 • медикаментозним або хірургічним:
 • прискоренням
 • викликанням
} пологової діяльності
 • зі зшиванням акушерських розривів промежини

Виключено:
Вагітність з абортивним результатом (O00-O08)
Пологи одноплідні (з):

 • розродження з іншими видами акушерської допомоги (O83)
 • витягання плода за тазовий кінець (O83)
 • розродження за допомогою кесаревого розтину (O82)
  • щипці та вакуумний екстрактор (O81)
  • БДВ (O81)щипців з поворотом голівки плоду (O81)
  • ручне видалення плаценти (O83)
  • видалення плаценти (O83)
  • поворот голівки плоду (O83)
  • розродження за допомогою прийому МакРобертса (O83)
  • прийом МакРобертса (O83)
  • поворот голівки плоду без діставання щипців (O83)
  • вакуумна екстракція (O81)
  • акушерський поворот (з витяганням плода) (O83)
 • розродження (з витяганням плода) (O83)

O81 Пологи одноплідні, розродження за допомогою щипців або вакуумного екстрактора

O82 Пологи одноплідні, розродження за допомогою кесаревого розтину

O83 Пологи одноплідні, розродження з іншими видами акушерської допомоги
Включено:
Пологи одноплідні з акушерською допомогою:

 • при розродженні з сідничним передлежанням плода БДВ
 • при розродженні БДВ

Витягання плода за тазовий кінець
щипцевий поворот голівки плоду без діставання щипців
Пологи одноплідні, розродження:

 • ручне:
 • видалення плаценти
 • поворот голівки плоду
 • за допомогою прийому МакРобертса
 • за допомогою інших процедур, не класифікованих в інших рубриках
 • з застосуванням процедур до плода
 • з витяганням плода

Виключено:
Пологи одноплідні:

 • розродження за допомогою кесаревого розтину (O82)
 • розродження за допомогою щипців або вакуумного екстрактора (O81)

O84 Багатоплідні пологи
Для ідентифікації багатоплідної вагітності використовують додатковий код рубрики O30. -.

O84.0 Багатоплідні пологи, повністю спонтанні

O84.1 Багатоплідні пологи, всі розродження з застосуванням щипців та вакуум-екстрактора

O84.2 Багатоплідні пологи, всі розродження шляхом кесаревого розтину

O84.8 Багатоплідні пологи з іншим способом розродження

◙O84.81 Багатоплідні пологи з акушерською допомогою, не класифіковані в інших рубриках
Включено:
Багатоплідні пологи з акушерською допомогою:
 з використанням маніпуляцій
 з витяганням плода

O84.82 Багатоплідні пологи, комбінований спосіб розродження

O84.9 Багатоплідні пологи, неуточнені


Друк