(O30-O48) СТАН ПЛОДА, АМНІОТИЧНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ ПОЛОГІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МАТЕРІ

СТАН ПЛОДА, АМНІОТИЧНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ ПОЛОГІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МАТЕРІ (O30-O48)

O30 Багатоплідна вагітність

O30.0 Вагітність двійнею

O30.1 Вагітність трійнею

O30.2 Чотириплідна вагітність

O30.8 Інші форми багатоплідної вагітності

O30.9 Багатоплідна вагітність, неуточнена
Багатоплідна вагітність БДВ

O31 Ускладнення, характерні для багатоплідної вагітності
Виключено:
Зрощення близнят, що спричинюють диспропорцію розмірів таза та плода (O33.7)
Затримка народження наступного плода з двійні, трійні, тощо (O63.2)
Зазначені стани, що ускладнюють пологи (O64–O66)

O31.0 «Паперовий» плід
Стиснутий плід

O31.1 Вагітність, що триває після викидня одного або більше ніж одного плода

O31.2 Вагітність, що триває після внутрішньоутробної загибелі одного або більше ніж одного плода

O31.8 Інші ускладнення, характерні для багатоплідної вагітності

O32 Медична допомога матері при неправильному передлежанні плода, відомому чи передбачуваному
▼1506 Включено:
Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері, або для проведення кесаревого розтину до початку пологів
Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O64.-)

O32.0 Нестійке положення плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги

O32.1 Сідничне передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги

O32.2 Поперечне або косе передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги
Передлежання:

 • косе
 • поперечне

O32.3 Лицеве, лобне або підборідне передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги

O32.4 Високе стояння голівки плода до кінця вагітності, при якому мати потребує надання медичної допомоги
Невставлення голівки плода в родові шляхи

O32.6 Комбіноване передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги

O32.8 Інші форми неправильного передлежання плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги
Лицем до лобкової області
Стійке задньопотиличне передлежання (POP)

O32.9 Неправильне передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги, неуточнене

O33 Медична допомога матері при невідповідності розмірів таза і плода, відомій чи передбачуваній
▼1506 Включено:
Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері, або для проведення кесаревого розтину до початку пологів
Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65-O66)

O33.0 Диспропорція внаслідок деформації тазових кісток, при якій мати потребує надання медичної допомоги
Деформація таза, що викликає диспропорцію, БДВ

O33.1 Диспропорція внаслідок рівномірно звуженого таза, при якій мати потребує надання медичної допомоги
Звужений таз, що викликає диспропорцію, БДВ

O33.2 Диспропорція внаслідок звуження входу до таза, при якій мати потребує надання медичної допомоги
Звуження входу до таза, що викликає диспропорцію

O33.3 Диспропорція внаслідок звуження виходу таза, при якій мати потребує надання медичної допомоги

Звуження у середньому діаметрі
Звуження виходу
} що викликає диспропорцію

O33.4 Диспропорція змішаного, материнського та плідного походження, при якій мати
потребує надання медичної допомоги

O33.5 Диспропорція внаслідок незвично великого плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги
Диспропорція плідного походження при нормально сформованому плоді
Фетальна диспропорція БДВ

O33.6 Диспропорція внаслідок гідроцефалії плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги

O33.7 Диспропорція внаслідок інших аномалій плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги

Зрощення близнят
Плода:

 • асцит
 • водянка
 • мієломенінгоцеле
 • крижова тератома
 • пухлина
} що викликає диспропорцію

O33.8 Диспропорція внаслідок інших причин, при якій мати потребує надання медичної допомоги

O33.9 Диспропорція, при якій мати потребує надання медичної допомоги, неуточнена
Невідповідність розмірів таза матері розмірам голівки плода БДВ
Диспропорція таза матері та плода БДВ

O34 Медична допомога матері при відомих чи передбачуваних аномаліях органів таза
▼1506 Включено:
Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері, або для проведення кесаревого розтину до початку пологів

O34.0 Вроджені вади розвитку матки, при яких мати потребує надання медичної
допомоги
Медична допомога матері при:

 • подвійній матці
 • дворогій матці

Також кодування специфічного типу вродженої вади, якщо визначено
Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O34.1 Пухлина тіла матки, при якій мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при:

 • поліпі тіла матки
 • матковому фіброїді

Також кодування специфічного типу пухлини, якщо визначено
Виключено:
Медична допомога матері при пухлині шийки матки (O34.4)
Зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O34.2 Післяопераційний рубець матки, при якому мати потребує надання медичної допомоги
Рубець від попереднього кесаревого розтину, при якому мати потребує надання медичної допомоги
Виключено: вагінальне розродження після попереднього кесаревого розтину БДВ (O75.7)

O34.3 Медична допомога матері при цервікальній недостатності
Медична допомога матері при:

 • ушиванні шийки матки циркулярним швом
 • шві за Широдкаром
} зі згадкою про цервікальну недостатність чи без неї

Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O34.4 Інші аномалії шийки матки, при яких мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при:

 • поліпі
 • попередній хірургічній операції
 • стриктурі або стенозі
 • пухлині
} (на шийці) шийки матки

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено.
Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O34.5 Інші аномалії вагітної матки, при яких мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при:

 • защемленні
 • випаданні
 • ретроверсії
} вагітної матки

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено.
Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O34.6 Аномалії піхви, при яких мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при:

 • попередній хірургічній операції
 • перегородці
 • стенозі піхви (набутому) (вродженому)
 • стриктурі
 • пухлині
} (на піхві) піхви

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено.
Виключено:
Медична допомога матері при вагінальному варикозному розширенні вен під час вагітності (O22.1)
Зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O34.7 Аномалії вульви та промежини, при яких мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при:

 • фіброзі промежини
 • попередній хірургічній операції на промежині або вульві
 • ригідній промежині
 • пухлині вульви

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено.
Виключено:
Медична допомога матері при варикозному розширенні вен промежини та вульви під час
вагітності (O22.1)
Зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O34.8 Інші уточнені аномалії органів таза, при яких мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при:

 • цистоцеле
 • пластиці тазового дна (в анамнезі)
 • відвислому животі
 • ректоцеле
 • ригідному тазовому дні

Також кодування специфічного виду аномалії, якщо визначено.
Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O34.9 Аномалія органів таза, при якій мати потребує надання медичної допомоги, неуточнена
Виключено: зазначені стани, що ускладнюють пологи (O65.5)

O35 Медична допомога матері при відомій або передбачуваній аномалії та ушкодженні плода
Включено:
Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері, або для проведення кесаревого розтину до початку пологів
Виключено:
Медична допомога матері при встановленій чи передбачуваній невідповідності розмірів таза і плода (O33.-)

O35.0 Вади розвитку центральної нервової системи у плода (передбачувані), при яких мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при (передбачуваній):

 • аненцефалії
 • spina bifida

Виключено: хромосомна аномалія у плода (O35.1)

O35.1 Хромосомна аномалія у плода (передбачувана), при якій мати потребує надання медичної допомоги

O35.2 Спадкова хвороба у плода (передбачувана), при якій мати потребує надання медичної допомоги
Виключено: хромосомна аномалія у плода (O35.1)

O35.3 Ураження плода (передбачуване) внаслідок вірусної хвороби матері, при якому мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженні плода у зв’язку з перенесеною нею:

 • цитомегаловірусною інфекцією
 • краснухою

O35.4 Ураження плода (передбачуване) внаслідок дії алкоголю, при якому мати потребує надання медичної допомоги
▼0503 

O35.5 Ураження плода (передбачуване) внаслідок вживання лікарських засобів, при якому мати потребує надання медичної допомоги
▼0503 
Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженні плода внаслідок наркотичної залежності матері
Виключено: дистрес плода під час пологів та розродження, пов'язаний з застосуванням лікарських
засобів (O68.-)

O35.6 Ураження плода (передбачуване) внаслідок дії радіації, при якому мати потребує надання медичної допомоги

O35.7 Ураження плода (передбачуване), спричинене іншими медичними процедурами, при якому мати потребує надання медичної допомоги,
Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженні плода, спричиненому:

 • амніоцентезом
 • біопсією
 • гематологічним дослідження
 • застосуванням внутрішньоматкового контрацептиву
 • внутрішньоматковою хірургічною операцією

O35.8 Аномалії та ураження плода (передбачувані), при яких мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при (передбачуваному) ураженні плода, у зв’язку з перенесеним нею:

 • лістеріозом
 • токсоплазмозом

O35.9 Аномалія та ураження плода (передбачувані), при яких мати потребує надання медичної допомоги, неуточнені

O36 Медична допомога матері при інших відомих або передбачуваних патологічних станах плода
Включено:
Перелічені нижче стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері, або для проведення кесаревого розтину до початку пологів
Виключено:
Пологи та розродження, ускладнені стресом плода [дистресом] (O68.-)
Синдром плацентарної трансфузії (O43.0)

O36.0 Резус-ізоімунізація, при якій мати потребує надання медичної допомоги
Анти-D [Rh] антитіла
Rh-несумісність (з водянкою плода)

O36.1 Інші форми ізоімунізації, при яких мати потребує надання медичної допомоги
ABO-ізоімунізація
Ізоімунізація БДВ (з водянкою плода)

O36.2 Водянка плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги
Водянка плода:

 • БДВ
 • не пов’язана з ізоімунізацією

O36.3 Ознаки внутрішньоутробної гіпоксії плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги

O36.4 Внутрішньоутробна загибель плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги

Материнська турбота про смерть плода в утробі матері після життєздатності плода (більше або дорівнює 20 повним тижням (140 днях) вагітності та / або з масою плода більше або що, дорівнює 400)
Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09. -, до 37 повних тижнів.
Виключено: внутрішньоутробна смерть плода до життєздатності плода (O02.1)
завмерла вагітність (O02.1)

O36.5 Недостатній ріст плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при встановленій чи передбачуваній:

 • «маловагомості для терміну»
 • плацентарній недостатності
 • «малорослості для терміну»

Включено: зниження рівня естріолу (гормон)

O36.6 Надлишковий ріст плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги
Медична допомога матері при встановленому чи передбачуваному «великому для терміну» плоді

O36.7 Життєздатний плід при черевній вагітності, при якому мати потребує надання медичної допомоги

O36.8 Інші уточнені патологічні стани плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги
Турбота про матір при зменшенні кількості рухів плоду БДВ (відсутність певної основної причини)

O36.9 Патологічний стан плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги, неуточнений

O40 Полігідрамніон
Гідрамніон

O41 Інші розлади, пов’язані з амніотичною рідиною та плодовими оболонками
Виключено: передчасний розрив плодових оболонок (O42.-)

O41.0 Олігогідрамніон
Олігогідрамніон без згадки про розрив плодових оболонок

O41.1 Інфекція амніотичної порожнини та плодових оболонок
Амніотит
Хоріоамніотит
Мембраніт
Плацентит

O41.8 Інші уточнені порушення амніотичної рідини та плодових оболонок

O41.9 Порушення амніотичної рідини та плодових оболонок , неуточнене

O42 Передчасний розрив плодових оболонок
Передчасний розрив плідних оболонок до початку пологів
Примітка:
Якщо пацієнтці з передчасним розривом плодових оболонок роблять кесарів розтин без пологової діяльності, початок операції є точкою відліку інтервалу часу.
'Передчасний/передпологовий розрив плідних оболонок' повинен бути задокументований; код для цієї категорії не повинен призначатися на підставі документації тільки одиничних пологів.
Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09. -, до 37 повних тижнів.
Необхідно також кодувати передчасні пологи та розродження (O60. -), якщо є.
Виключено: розрив плідних оболонок штучним способом - пропустіть код

O42.0 Передчасний розрив плодових оболонок, в межах 24 годин після початку пологів
Передчасний розрив плодових оболонок з проведенням кесаревого розтину (без пологової діяльності) в межах 24 годин

O42.1 Передчасний розрив плодових оболонок, початок пологів після 24-годинного безводного періоду
Передчасний розрив плодових оболонок з проведенням кесаревого розтину (без пологової діяльності) після 24 годин
Виключено: з затримкою пологів у зв'язку з проведенням терапії (O42.2)

◙ O42.11 Передчасний розрив плодових оболонок, початок пологів у період від 1 до 7 днів

◙ O42.12 Передчасний розрив плодових оболонок, початок пологів пізніше ніж через 7 днів

O42.2 Передчасний розрив плодових оболонок, затримка пологів у зв'язку з проведенням терапії
▼ 1552 Родова діяльність (пологи) затримуються шляхом введенням токолітичного засобу після
передчасного розриву плідних оболонок O42.9 Передчасний розрив плодових оболонок, неуточнений
▼1550 Включено: коли пацієнтка виписується/переводиться до іншого закладу після розриву плодових
оболонок, але до початку пологової діяльності

O43 Патологічні стани плаценти
Виключено:
Медична допомога матері при недостатньому рості плода внаслідок плацентарної недостатності (O36.5)
Передлежання плаценти (O44.-)
Передчасне відшарування плаценти [відторгнення плаценти] (O45.-)

O43.0 Синдром плацентарної трансфузії
Трансфузія:

 • плодо-материнська
 • материнсько-плодова
 • близнюкова

O43.1 Вади розвитку плаценти
Патологія плаценти БДВ
Плацента, оточена валиком

O43.2 Спричинене хворобою зрощення плаценти
Плацента:

 • що приросла
 • що вростає
 • що проростає

Кодуйте також супутню післяпологову кровотечу (O72.0) або затримку плаценти без кровотечі (O73.0) (якщо необхідно).

O43.8 Інші плацентарні порушення
Плаценти:

 • дисфункція
 • інфаркт

O43.9 Плацентарне порушення, неуточнене

O44 Передлежання плаценти

O44.0 Передлежання плаценти, уточнене як без кровотечі
Низьке прикріплення плаценти, уточнене як без кровотечі

O44.1 Передлежання плаценти з кровотечею
Низьке прикріплення плаценти БДВ або з кровотечею
Передлежання плаценти:

 • крайове
 • часткове
 • повне
} БДВ або з кровотечею

Виключено: пологи та розродження, ускладнені кровотечею від передлежання судин [vasa praevia] (O69.4)

O45 Передчасне відшарування плаценти [відторгнення плаценти]

O45.0 Передчасне відшарування плаценти з порушенням згортання крові
Відшарування плаценти з (сильною) кровотечею, зумовлене:
 афібриногенемією
 дисемінованим внутрішньосудинним згортанням крові
 гіперфібринолізом
 гіпофібриногенемією
Також кодування специфічного порушення коагуляції крові, якщо визначено

O45.8 Інше передчасне відшарування плаценти

O45.9 Передчасне відшарування плаценти, неуточнене
Відторгнення плаценти БДВ

O46 Допологова кровотеча, не класифікована в інших рубриках
Виключено:
Кровотеча в ранні терміни вагітності (O20.-)
Кровотеча під час пологів НКІР (O67.-)
Передлежання плаценти (O44.-)
Передчасне відшарування плаценти [відторгнення плаценти] (O45.-)

O46.0 Допологова кровотеча з порушенням згортання крові
Допологова (сильна) кровотеча, пов’язана з:

 • афібриногенемією
 • дисемінованим внутрішньосудинним згортанням крові
 • гіперфібринолізом
 • гіпофібриногенемією

Також кодування специфічного порушення коагуляції крові, якщо визначено

O46.8 Інша допологова кровотеча

O46.9 Допологова кровотеча, неуточнена

O47 Удавані перейми
▼1550 Перейми:

 • Брекстона-Хікса
 • нерегулярні скорочення матки
 • легко збудлива матка

Удаваний розрив плодових оболонок

O47.0 Удавані перейми у період до 37 повних тижнів вагітності
Для зазначення тривалості вагітності використовують додатковий код з категорії O09. -.

O47.1 Удавані перейми у період після 37 повних тижнів вагітності

O47.9 Удавані перейми, неуточнені

O48 Переношена вагітність
Вагітність, що продовжується після розрахованого (передбачуваного) терміну пологів

Вагітність, що продовжується після нормального терміну вагітності


Друк