(Z30-Z39) ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗВ’ЯЗКУ З ОБСТАВИНАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗВ’ЯЗКУ З ОБСТАВИНАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ (Z30-Z39)

Z30 Застосування протизаплідних засобів

Z30.0 Загальні поради та консультації з приводу протизаплідних засобів
Поради щодо планування сім’ї БДВ
Початкове призначення протизаплідних засобів

Z30.1 Введення протизаплідного засобу
Введення:

 • внутрішньоматкового протизаплідного засобу (ВМС)
 • підшкірного:
  • контрацептивного імплантату
  • гормонального імплантату

Z30.2 Стерилізація
Госпіталізація для перев’язування маткових (фаллопієвих) труб або сім’явиносної протоки

Z30.3 Викликання менструації
Переривання вагітності
Регуляція менструального циклу

Z30.4 Спостереження за застосуванням протизаплідних лікарських засобів
Повторне призначення протизаплідних таблеток або інших протизаплідних препаратів
Чергове медичне обстеження у зв’язку з використанням протизаплідних препаратів

Z30.5 Спостереження за застосуванням протизаплідного засобу
Перевірка, повторне введення або видалення:

 • внутрішньоматкового протизаплідного засобу (ВМС)
 • підшкірного:
  • контрацептивного імплантату
  • гормонального імплантату

Z30.8 Інші види спостереження за застосуванням протизаплідних засобів
Підрахунок сперматозоїдів після вазектомії

Z30.9 Спостереження за використанням протизаплідних засобів, неуточнене

Z31 Відновлення та збереження дітородної функції
Виключено: ускладнення, пов'язані зі штучним заплідненням (N98.-)

Z31.0 Тубопластика чи вазопластика після попередньої стерилізації

Z31.1 Штучне запліднення

Z31.2 Екстракорпоральне запліднення
▼1437

Госпіталізація з метою штучного запліднення або імплантації яйцеклітини
Виключено: аспірація сперми, пов’язана з екстракорпоральним (ЕКО) заплідненням (Z31.3)

Z31.3 Інші методи, що сприяють заплідненню
▼1437

Госпіталізація з метою:

 • аспірації сперми
 • проведення процедури, що сприяє заплідненню
 • проведення процедури, пов’язаної з екстракорпоральним заплідненням БДВ

Z31.4 Дослідження та тести при визначенні дітородної функції
Продування маткових (фаллопієвих) труб
Підрахунок сперматозоїдів
Виключено: підрахунок сперматозоїдів після вазектомії (Z30.8)

Z31.5 Генетичне консультування

Z31.6 Загальне консультування та поради з питань відновлення та збереження дітородної функції

Z31.8 Інші заходи щодо відновлення та збереження дітородної функції

Z31.9 Захід щодо відновлення та збереження дітородної функції, неуточнений

Z32 Обстеження та тести для встановлення вагітності

Z32.0 Вагітність, (ще) не підтверджена

Z32.1 Вагітність підтверджена

Z33 Вагітність, випадкова
▼ 0050,1521
Стан вагітності БДВ
Виключено: Спостереження за перебігом нормальної вагітності (Z34 .-) при будь-якому стані, класифікованому в Класі 15 — див. Алфавітний покажчик

Z34 Спостереження за перебігом нормальної вагітності
▼ 1521,1550
Виключено:
Удавані перейми (O47.-)
вагітність, випадкова (Z33)
Передчасні пологи без розродження (O60.0)
при будь-якому стані, класифікованому в Класі 15 — див. Алфавітний покажчик

Z34.0 Спостереження за перебігом нормальної першої вагітності

Z34.8 Спостереження за перебігом іншої нормальної вагітності

Z34.9 Спостереження за перебігом нормальної вагітності, неуточненої

Z35 Спостереження за перебігом вагітності з високими ризиком

Z35.0 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з безпліддям в анамнезі

Z35.1 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з абортом в анамнезі
Спостереження за перебігом вагітності у жінки з:

 • пухирним заносом в анамнезі
 • хоріонаденомою в анамнезі

Виключено:
Випадки звичайного викидня:

 • які потребують надання допомоги під час вагітності (O26.2)
 • при відсутності поточної вагітності (N96)

Z35.2 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з іншим обтяженим дітородним або акушерським анамнезом
Спостереження за перебігом вагітності у жінки, що має в анамнезі:

 • стани, класифіковані в рубриках O10-O92
 • неонатальну смерть
 • мертвонароджену дитину

Z35.3 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з недостатньою допологовою допомогою в анамнезі
Вагітність:

 • що маскується
 • що приховується

Z35.4 Спостереження за перебігом вагітності у жінки, яка народжувала багато разів
Спостереження за перебігом вагітності у жінки, яка народжувала п’ять або більше живих дітей
Виключено: багатодітність за відсутності поточної вагітності (Z64.1)

Z35.5 Спостереження за вагітною похилого віку
Спостереження за перебігом вагітності у жінки віком ≥ 35 років

◙Z35.51 Спостереження за жінкою похилого віку з першою вагітністю
Спостереження за першороділлею похилого віку

◙Z35.52 Спостереження за жінкою похилого віку з багатьма вагітностями
Спостереження за вагітною похилого віку, яка народжувала багато разів

Z35.6 Спостереження за першороділлею дуже юного віку
Спостереження за перебігом вагітності у жінки віком до 16 років

Z35.7 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з високим ризиком, зумовленим соціальними проблемами

Z35.8 Спостереження за перебігом вагітності у жінки з високим ризиком, зумовлений іншими причинами

Z35.9 Спостереження за вагітністю у жінки з високим ризиком, неуточненим

Z36 Допологове обстеження з метою виявлення патології плода (антенатальний скринінг)
Виключено:
Відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері (O28.-)
Чергове пренатальне обстеження (Z34-Z35)

Z36.0 Допологове обстеження з метою виявлення хромосомних аномалій
Амніоцентез
Проби плаценти (одержані вагінально)

Z36.1 Допологове обстеження з метою виявлення підвищеного рівня альфа- фетопротеїну

Z36.2 Інші види допологового обстеження, що ґрунтуються на амніоцентезі

Z36.3 Допологове обстеження за допомогою ультразвуку та інших фізичних методів з метою виявлення вад розвитку

Z36.4 Допологове обстеження за допомогою ультразвуку та інших фізичних методів з метою виявлення затримки росту плода

Z36.5 Допологове обстеження з метою виявлення ізоімунізації

Z36.8 Інший вид допологового обстеження
Скринінг з метою виявлення гемоглобінопатії

Z36.9 Допологове обстеження, неуточнене

Z37 Наслідок пологів
Примітка:
Ця рубрика призначена для додаткового кодування наслідку пологів в документах, що стосуються матері.
Спочатку необхідно кодувати розродження (O80-O84).

Z37.0 Один живонароджений

Z37.1 Один мертвонароджений

Z37.2 Двійнята, обоє живонароджені

Z37.3 Двійнята, один живонароджений та один мертвонароджений

Z37.4 Двійнята, обоє мертвонароджені

Z37.5 Інші багатоплідні пологи, всі живонароджені

Z37.6 Інші багатоплідні пологи, є живонароджені та мертвонароджені

Z37.7 Інші багатоплідні пологи, всі мертвонароджені

Z37.9 Наслідок пологів, неуточнений
Багатоплідні пологи БДВ
Одноплідні пологи БДВ

Z38 Живонароджені діти згідно з місцем народження
▼1607

Z38.0 Одна дитина, народжена у стаціонарі

Z38.1 Одна дитина, народжена не у стаціонарі

Z38.2 Одна дитина, народжена в неуточненому місці
Живонароджена дитина БДВ

Z38.3 Двійнята, народжені у стаціонарі

Z38.4 Двійнята, народжені не у стаціонарі

Z38.5 Двійнята, народжені в неуточненому місці

Z38.6 Інші новонароджені з багатоплідних пологів, народжені у стаціонарі

Z38.7 Інші новонароджені з багатоплідних пологів, народжені не у стаціонарі

Z38.8 Інші новонароджені з багатоплідних пологів, з неуточненим місцем народження

Z39 Післяпологовий догляд та обстеження  

Z39.0 Післяпологовий догляд та обстеження безпосередньо після пологів  
▼ 1548
Післяпологовий догляд та обстеження в період 42 днів після розродження (включачи вивід плаценти)
Виключено: госпіталізація для післяпологових ускладнень після післяпологового періоду – див. Алфавітний покажчик

◙Z39.00 Післяпологовий догляд та обстеження безпосередньо після пологів, неуточнений

◙Z39.01 Післяпологовий догляд та обстеження після пологів у стаціонарі

◙Z39.02 Післяпологовий догляд та обстеження після планових пологів не у стаціонарі

◙Z39.03 Післяпологовий догляд та обстеження після незапланованих пологів не у стаціонарі

Z39.1 Догляд та обстеження матері-годувальниці
Грудне вигодовування (додається), при наявності— див. Алфавітний покажчик
Спостереження за процесом лактації

Виключено: порушення лактації (O92.-)

Z39.2 Чергове післяпологове обстеження


Надрукувати