(Z00-Z13) ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ТА ОБСТЕЖЕННЯ

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ТА ОБСТЕЖЕННЯ (Z00-Z13)

Примітка:
Неспецифічні відхилення від норми, виявлені під час цих обстежень, класифікуються в рубриках R70-R94.
Виключено: обстеження, пов'язані з вагітністю та репродуктивною функцією (Z30-Z36, Z39-.)

Z00 Загальний огляд та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого діагнозу
Виключено:
Медичне обстеження з адміністративною метою (Z02.-)
Спеціальні скринінгові обстеження (Z11 -Z13)

Z00.0 Загальний медичний огляд
Перевірка стану здоров’я БДВ
Періодичне обстеження (щорічне) (фізикальне)
Виключено:
Загальна перевірка стану здоров'я:

 • певних груп населення (Z10.-)
 • немовлят грудного та дітей раннього віку (Z00.1)

Z00.1 Чергове обстеження стану здоров'я дитини
Проведення тестів для оцінки розвитку дитини грудного та раннього віку
Виключено:
Спостереження за станом здоров'я та піклування про дитину грудного або раннього віку (Z76.1 -Z76.22)

Z00.2 Обстеження в період швидкого росту в дитинстві

Z00.3 Обстеження з метою оцінки стану розвитку підлітків
Стан пубертатного розвитку

Z00.4 Загальне психіатричне обстеження, не класифіковане в інших рубриках
Виключено: обстеження з судово-медичною метою (Z04.6)

Z00.5 Обстеження потенційного донора органа й тканини
▼0030
Включено:
Мобілізація (стволових) клітин
Підготовка

Z00.6 Обстеження для порівняння з нормою або контролем під час клінічних наукових програм
▼0026

Z00.8 Інші загальні обстеження
Медичний огляд під час масових обстежень населення

Z01 Інші спеціальні огляди та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого діагнозу
Включено: чергове обстеження певних систем
Виключено:
Обстеження:

 • з адміністративною метою (Z02.-)
 • при підозрі на захворювання (стани), не підтверджені (Z03.-)

Спеціальні скринінгові обстеження (Z11 -Z13)

Z01.0 Обстеження очей та зору
Виключено: обстеження для одержання водійських прав (Z02.4)

Z01.1 Обстеження вух та слуху

Z01.2 Стоматологічне обстеження

Z01.3 Визначення кров'яного тиску

Z01.4 Гінекологічне обстеження (загальне) (чергове)
Дослідження мазків із шийки матки за Папаніколау
Обстеження органів таза (щорічне) (періодичне)
Виключено:
Обстеження або тести для встановлення вагітності (Z32.-)
Чергове обстеження у зв'язку з контрацепцією (Z30.4-Z30.5)

Z01.5 Діагностичні шкірні й сенсибілізаційні тести
Алергологічні тести
Шкірні тести для визначення:

 • бактеріальної хвороби
 • підвищеної чутливості

Виключено: проба на:
• алерген, БДВ (Z41.89)
• лікарський засіб (Z41.81)
• продукти харчування (Z41.82)
Десенсібілізація до алергенів (Z51.6-)

Z01.6 Радіологічне обстеження, не класифіковане в інших рубриках
Чергові:

 • рентгенографія грудної клітки
 • мамографія

Z01.7 Лабораторне обстеження

Z01.8 Інші уточнені спеціальні обстеження

Z01.9 Спеціальне обстеження, неуточнене

Z02 Звернення та обстеження з адміністративною метою

Z02.0 Обстеження у зв'язку з вступом до навчального закладу
Обстеження у зв'язку з вступом до дошкільного (навчального) закладу

Z02.1 Обстеження перед виходом на роботу
Виключено: професійне медичне обстеження (Z10.0)

Z02.2 Обстеження для допуску до проживання в закладах тривалого перебування
Виключено:
Обстеження перед ув'язненням (Z02.8)
Чергова перевірка здоров'я осіб, що проживають в спеціальних закладах (Z10.1)

Z02.3 Обстеження призовників під час набору на військову службу
Виключено: загальна перевірка здоров'я персоналу збройних сил (Z10.2)

Z02.4 Обстеження для одержання водійських прав

Z02.5 Обстеження для участі у спортивних змаганнях
Виключено:
Тести на вміст алкоголю та лікарських препаратів у крові (Z04.0)
Загальне обстеження членів спортивних команд (Z10.3)

Z02.6 Обстеження у зв'язку зі страхуванням

Z02.7 Звернення у зв’язку з одержанням медичних документів
Отримання медичного свідоцтва:

 • про причину смерті
 • про професійну придатність
 • про непрацездатність
 • про інвалідність

Виключено:
Звернення з приводу загального медичного обстеження (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

Z02.8 Інші обстеження з адміністративною метою
Обстеження:

 • перед:
 • ув’язненням
 • поїздкою до літнього табору
 • для усиновлення
 • для імміграції
 • для натуралізації
 • перед вступом у шлюб

Виключено:
Спостереження за станом здоров'я та піклування про дитину грудного або раннього віку (Z76.1 -Z76.22)

Z02.9 Обстеження з адміністративною метою, неуточнене

Z03 Медичне спостереження й оцінка при підозрі на хворобу або патологічний стан
▼0012
Включено: випадки, коли наявні деякі симптоми, що потребують вивчення, або очевидні ознаки відхилення від норми, які після обстеження і спостереження не викликають необхідності подальшого лікування чи медичної допомоги
Виключено: випадки скарг, спричинених страхом хвороби, в особи з невстановленим діагнозом
(Z71.1)

Z03.0 Спостереження при підозрі на туберкульоз

Z03.1 Спостереження при підозрі на злоякісну пухлину
Виключено: новонародженого (Z03.79)

Z03.2 Спостереження при підозрі на психічну хворобу або розлад поведінки
Спостереження при:

 • асоціальній поведінці
 • здійсненому підпалі
 • бандитизмі
 • крадіжці у магазині
} без проявів психічного розладу

Z03.3 Спостереження при підозрі підозри на розлад нервової системи
Виключено: новонародженого (Z03.72)

Z03.4 Спостереження при підозрі на інфаркт міокарда
Виключено: новонародженого (Z03.79)

Z03.5 Спостереження при підозрі на інші серцево-судинні захворювання
Виключено: новонародженого (Z03.79)

Z03.6 Спостереження при підозрі на токсичну дію прийнятих перорально речовин
Спостереження у разі підозри на:

 • побічну дію лікарських засобів
 • отруєння

Виключено: проба на:
• алерген, БДВ (Z41.89)
• лікарський засіб (Z41.81)
• продукти харчування (Z41.82)
новонародженого (Z03.79)

Z03.7 Медичне спостереження та оцінка новонародженої дитини при підозрі на хворобу, якої не було виявлено
▼1611, 1617
Примітка:
Ця категорія використовується для новонароджених протягом неонатального періоду (перші 28 днів життя), у яких є підозра на наявність аномального стану в результаті зараження від матері або процесу народження, але без ознак та симптомів, та наявність яких не була підтверджена оглядом та спостереженням.

◙Z03.70 Спостереження за новонародженим при підозрі на неуточнений стан

◙Z03.71 Спостереження за новонародженим при підозрі на інфекційне захворювання

◙Z03.72 Спостереження за новонародженим при підозрі на розлад нервової системи

◙Z03.73 Спостереження за новонародженим при підозрі на респіраторне захворювання

◙Z03.79 Спостереження за новонародженим при підозрі на інший неуточнений стан

Z03.8 Спостереження при підозрі на інші хвороби та стани
Виключено: новонародженого (Z03.79)

Z03.9 Спостереження при підозрі на хвороби чи стани, неуточнені
Виключено: новонародженого (Z03.70)

Z04 Обстеження та спостереження з іншою метою
Включено: обстеження з судово-медичною метою

Z04.0 Тест на вміст алкоголю та лікарських препаратів у крові
Виключено:
Наявність у крові:

 • алкоголю (R78.0)
 • лікарських препаратів (R78.-)

Z04.1 Обстеження та спостереження після транспортного нещасного випадку
▼2001 Обстеження та спостереження після транспортного нещасного випадку класифіковано до V00-V99
Виключено: після нещасного випадку на виробництві (Z04.2)

Z04.2 Обстеження та спостереження після нещасного випадку на виробництві
▼2001 Обстеження та спостереження після нещасного випадку, класифіковані до V00-X59, що стався на виробництві

Z04.3 Обстеження та спостереження після інших нещасних випадків
▼2001 Обстеження та спостереження після нещасного випадку, класифіковані до W00-X59

Z04.4 Обстеження та спостереження в зв'язку з заявою про зґвалтування або розбещування
▼2001 Обстеження жертви або звинуваченого після ймовірного зґвалтування або розбещування

Z04.5 Обстеження та спостереження після іншої спричиненої травми
▼2001 Обстеження жертви або звинуваченого після іншої спричиненої травми

Z04.6 Загальне психіатричне обстеження на запит офіційних установ
▼0521

Z04.8 Обстеження та спостереження з інших уточнених причин
Прохання про надання висновку експерта

Z04.9 Обстеження та спостереження з неуточнених причин
Спостереження БДВ

◙Z06 Резистентність до протимікробних препаратів
▼0112 Примітка:
Ця рубрика використовується як додатковий код для зазначення резистентних властивостей інфекційного агента, що викликає інфекцію, класифіковану в іншій рубриці.

◙Z06.5 Резистентність до бета-лактамних антибіотиків
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97).

◙Z06.50 Резистентність до бета-лактамних антибіотиків, неуточнених

◙Z06.51 Резистентність до пеніциліну
Резистентність до:

 • амоксіциліну
 • ампіциліну

◙Z06.52 Резистентність до метициліну
Резистентність до:

 • клоксациліну
 • діклоксациліну
 • флуклоксациліну
 • оксациліну

◙Z06.53 Резистентність до бета-лактамази розширеного спектра

◙Z06.58 Резистентність до інших бета-лактамних антибіотиків

◙Z06.6 Резистентність до інших антибіотиків
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97).

◙Z06.60 Резистентність до неуточнених антибіотиків
Резистентність до антибіотика БДВ

◙Z06.61 Резистентність до ванкоміцину

◙Z06.62 Резистентність до інших антибіотиків, пов’язаних з ванкоміцином

◙Z06.63 Резистентність до хінолону

◙Z06.67 Мультирезистентність до антибіотиків
Мультирезистентність до антибіотиків, БДВ
Резистентність до кількох антибіотиків, БДВ
Примітка:
Цей код використовується лише якщо інфекційний агент має резистентність до двох або більше антибіотиків, але тип цих антибіотиків не зазначений. Якщо зазначено декілька антибіотиків, до яких є резистентність, необхідно кожен антибіотик кодувати окремо.

◙Z06.68 Резистентність до іншого одного уточненого антибіотика
Резистентність до:
• аміноглікозидів (гентаміцин) (тобраміцин)
• макролідів (еритроміцин)
• метронідазолу
• сульфаніламідів
• тетрациклінів

◙Z06.7 Резистентність до інших протимікробних препаратів
Виключено: резистентність до антибіотиків (Z06.5- Z06.6-)

◙Z06.70 Резистентність до неуточнених протимікробних препаратів
Резистентність до лікарських засобів БДВ
Резистентність до протимікробних препаратів БДВ
У разі необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (B95-B97).

◙Z06.71 Резистентність до протипаразитарних препаратів
Резистентність до хініну та супутніх домішок

◙Z06.72 Резистентність до протигрибкових препаратів

◙Z06.73 Резистентність до противірусних препаратів
Якщо необхідно ідентифікувати інфекційні агенти, резистентні до противірусних препаратів, використовуйте додатковий код (B97. -).

◙Z06.74 Резистентність до туберкулостатичних препаратів

◙Z06.77 Мультирезистентність до протимікробних препаратів
Примітка:
Цей код використовується лише якщо інфекційний агент має резистентність до двох або більше протимікробних препаратів, але тип цих протимікробних препаратів не зазначений.
Якщо зазначено декілька протимікробних препаратів, до яких є резистентність, необхідно кожен протимікробний препарат кодувати окремо.
Виключено: мультирезистентність до антибіотиків (Z06.67)

◙Z06.78 Резистентність до інших уточнених протимікробних препаратів

◙Z07 Резистентність до протипухлинних препаратів
Примітка:
Використовуйте Z07 як додатковий код для зазначення резистентності до протипухлинних препаратів під час лікування станів, класифікованих в інших рубриках.

Z08 Наступне обстеження після лікування злоякісних новоутворень
▼0052 Включено: медичне спостереження після лікування
Виключено: подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0 Наступне обстеження після хірургічного видалення злоякісного новоутворення

Z08.1 Наступне обстеження після радіотерапії злоякісного новоутворення
Виключено: курс радіотерапії (підтримуючий) (Z51.0)

Z08.2 Наступне обстеження після фармакотерапії злоякісного новоутворення
Наступне обстеження після хіміотерапії злоякісного новоутворення
Виключено: підтримуюча фармакотерапія (Z51.1)

Z08.7 Наступне обстеження після комбінованого лікування злоякісного новоутворення
Наступне обстеження після поєднання будь-яких способів лікування, класифікованих у рубриках Z08.0-Z08.2

Z08.8 Наступне обстеження після застосування іншого методу лікування злоякісного новоутворення

Z08.9 Наступне обстеження після застосування неуточненого методу лікування злоякісного новоутворення

Z09 Наступне обстеження після лікування станів, що не відносяться до злоякісних новоутворень
▼0052 Включено: медичне спостереження після лікування
Виключено:
Подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-)
Медичне спостереження після лікування злоякісних новоутворень (Z08.-)
Спостереження:

 • за застосуванням протизаплідних засобів (Z30.4-Z30.5)
 • за протезами та іншими медичними пристроями (Z44-Z46)

Z09.0 Наступне обстеження після хірургічного втручання з приводу інших станів

Z09.1 Наступне обстеження після радіотерапії з приводу інших станів
Виключено: курс радіотерапії (підтримуючий) (Z51.0)

Z09.2 Наступне обстеження після фармакотерапії з приводу інших станів
Наступне обстеження після хіміотерапії з приводу інших станів

Z09.3 Наступне обстеження після психотерапії

Z09.4 Наступне обстеження після лікування перелому

Z09.7 Наступне обстеження після комбінованого лікування з приводу інших станів

Z09.8 Наступне обстеження після інших видів лікування з приводу інших станів

Z09.9 Наступне обстеження після неуточненого виду лікування з приводу інших станів

Z10 Чергове загальне обстеження певної групи населення
Виключено: медичне обстеження з адміністративною метою (Z02.-)

Z10.0 Професійне медичне обстеження
Виключено: обстеження перед виходом на роботу (Z02.1)

Z10.1 Чергове загальне медичне обстеження здоров’я осіб, що проживають у спеціальних закладах
Виключено: обстеження для допуску до проживання в закладах тривалого перебування (Z02.2)

Z10.2 Чергове загальне обстеження здоров'я персоналу збройних сил
Виключено: обстеження призовників під час набору на військову службу (Z02.3)

Z10.3 Чергове загальне медичне обстеження здоров'я членів спортивних команд
Виключено:
Тести на вміст алкоголю та лікарських препаратів у крові (Z04.0)
Обстеження для участі у спортивних змаганнях (Z02.5)

Z10.8 Чергове загальне медичне обстеження здоров'я інших певних груп населення
Школярів
Студентів

Z11 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфекційних та паразитарних хвороб
▼0052 Примітка:
Скринінг - це тестування або обстеження на предмет хвороби або передвісників хвороби в осіб без симптомів задля раннього виявлення й лікування тих пацієнтів, у яких тести дадуть позитивний результат.

Z11.0 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення кишкових інфекційних хвороб

Z11.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення туберкульозу дихальних шляхів

Z11.2 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших бактеріальних хвороб

Z11.3 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом

Z11.4 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфікування вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ]

Z11.5 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших вірусних хвороб
Виключено: вірусні кишкові хвороби (Z11.0)

Z11.6 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших протозойних хвороб та гельмінтозів
Виключено: протозойні кишкові хвороби (Z11.0)

Z11.8 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших інфекційних та паразитарних хвороб

Хламідіозна
Рикетсіозна
Спірохетозна
} хвороба

Мікоз

Z11.9 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфекційних та паразитарних хвороб, неуточнених

Z12 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворень
▼0052 Примітка:
Скринінг - це тестування або обстеження на предмет хвороби або передвісників хвороби в осіб без симптомів задля раннього виявлення й лікування тих пацієнтів, у яких тести дадуть позитивний результат.

Z12.0 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення шлунка

Z12.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення кишок

Z12.2 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення органів дихання

Z12.3 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення молочної залози
Виключено: чергова мамографія (Z01.6)

Z12.4 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення шийки матки
Виключено: випадки, коли це обстеження є черговим або частиною загального гінекологічного обстеження (Z01.4)

Z12.5 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення передміхурової залози

Z12.6 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення сечового міхура

Z12.8 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворень інших локалізацій

Z12.9 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення, неуточненого

Z13 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших хвороб та порушень
▼0052

Z13.0 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення хвороб крові та кровотворних органів та деяких порушень з залученням імунного механізму

Z13.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення проміжної гіперглікемії та цукрового діабету

Z13.2 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення розладів харчування

Z13.3 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення психічних розладів та порушень поведінки
Алкоголізм
Депресія
Затримка психічного розвитку

Z13.4 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення відхилень від нормального розвитку в дитинстві
Виключено: чергове тестування для визначення рівня розвитку немовлят і дітей раннього віку (Z00.1)

Z13.5 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення хвороб ока чи вуха

Z13.6 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення серцево-судинних хвороб

Z13.7 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення вроджених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій

Z13.8 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших уточнених хвороб та порушень

◙Z13.81 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку нервової системи

◙Z13.82 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку дихальної системи

◙Z13.83 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку шлунково-кишкового тракту
Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення захворювань зубів

◙Z13.84 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку скелетно-м’язової системи

◙Z13.85 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку сечостатевої системи

◙Z13.86 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення порушень з боку ендокринної системи та порушень обміну речовин
Виключено:
Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення:

 • цукрового діабету (Z13.1)
 • розладів харчування (Z13.2)

◙Z13.88 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших уточнених хвороб та порушень
Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення:

 • інфікування БДВ
 • галактоземії
 • отруєння
 • впливу випромінювання (радіації)
 • захворювань шкіри БДВ

Z13.9 Спеціальне скринінгове обстеження, неуточнене​


Друк