КЛАС 21 Зміст

КЛАС 21
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (Z00-Z99)

Даний клас містить наступні блоки:

Z00-Z13 Звернення до закладів охорони здоров’я з метою проведення медичного огляду та обстеження

Z20-Z29 Звернення до закладів охорони здоров’я при потенційній небезпеці для здоров’я, пов’язаній з інфекційними хворобами

Z30-Z39 Звернення до закладів охорони здоров’я у зв’язку з обставинами, що стосуються репродуктивної функції

Z40-Z54 Звернення до закладів охорони здоров’я за проведенням специфічних процедур та наданням медичних послуг

Z55-Z65 Звернення до закладів охорони здоров’я за обставин потенційної небезпеки для здоров’я, пов’язаної з соціально-економічними та психосоціальними обставинами

Z70-Z76 Звернення до закладів охорони здоров’я за інших обставин

Z80-Z99 Звернення до закладів охорони здоров’я за обставин потенційної небезпеки для здоров’я, пов’язаної з родинним чи особистим анамнезом або певними умовами, що впливають на стан здоров’я

Примітка:
Рубрики Z00-Z99 призначені для систематизації тих випадків, коли «діагноз» або «проблема» зареєстровані не як хвороба, травма або зовнішня причина, що належить до рубрики А00-Y89, а як інші обставини. Така ситуація може виникнути переважно в двох випадках:

a. Коли особа, яка у відповідний час не обов’язково є хворою, звертається до закладів охорони здоров’я з будь-якою спеціальною метою, наприклад, для отримання незначної за обсягом допомоги або для надання послуг у зв’язку з поточним станом: в якості донора органа або тканини, для профілактичної вакцинації або обговорення проблеми, яка сама по собі не викликана хворобою або травмою.

b. Коли мають місце будь-які обставини або проблеми, які впливають на здоров’я, але на цей час самі по собі не є хворобою або травмою. Такі фактори можуть бути виявлені під час обстеження стану здоров’я населення, під час якого особа може бути хвора або здорова, вони також можуть бути зареєстровані як додаткові обставини, про які необхідно пам’ятати під час звернення за допомогою щодо будь-якого захворювання або ушкодження.


Надрукувати