0112 ІНФІКУВАННЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ

0112 ІНФІКУВАННЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ

ВИЗНАЧЕННЯ Резистентність до препарату може спостерігатися в більшості організмів. У цьому стандарті йдеться про кодування збудників інфекції у пацієнта, резистентних до антибіотиків або протимікробних препаратів.

Важливо розрізняти "інфекцію", що викликається організмом, і "колонізацію" організму. Пацієнт може бути колонізований організмами, але не мати ніяких ознак або симптомів інфекції, викликаної цими організмами. Таким чином, мікробіологічні звіти можуть вказувати на наявність MRSA (метицилін-резистентний або мультирезистентний
Staphylococcus aureus), VRE (Ванкоміцин-резистентний ентерокок) або будь-які інші організми, але у пацієнта може не бути інфекції, викликаної цими організмами. В цьому випадку не слід призначати коди мікроорганізмів, стійких до інфекції або лікарських препаратів.

МРЗС (Метицилін-резистентний або мультирезистентний Staphylococcus aureus)

Традиційно літера «М» розшифровується як «метицилін», і саме таке тлумачення абревіатури МРЗС зустрічається найчастіше. Але «М» може також означати «мультирезистентний».
Staphylococcus aureus - це розповсюджена бактерія, яку можна знайти на шкірі, але вона здатна спричиняти цілу низку хвороб і станів - від незначних до небезпечних для життя. Рівень інфекції коливається від шовного абсцесу до септичного флебіту, хронічного остеомієліту, запалення легень, менінгіту, ендокардиту та сепсису.

У хімічній структурі пеніцилінів, цефалоспоринів, карбапенемів та монобактамів міститься бета-лактамне кільце. Ці речовини відомі як бета-лактамні антибіотики. Метицилін - напівсинтетичний пеніцилін, що використовується в лабораторіях для виявлення резистентності, хоча більше і не вживається в клінічній практиці. Аналогічні препарати, що використовуються для лікування - це флуклоксацилін та діклоксацилін. Загалом, існує два штами МРЗС: Нозокоміальні (або внутрішньолікарняні) штами МРЗС зазвичай стійкі до багато антибіотиків, не лише до метициліну та пеніциліну. Staphylococcus aureus з резистентністю до метициліну зазвичай резистентний до багатьох антибіотиків. Позалікарняні штами МРЗС зазвичай мають резистентність тільки до метициліну та пеніциліну (невеликий їх відсоток має також резистентність до еритроміцину та ципрофлоксацину).

ВРЕ (ванкоміцин-резистентний ентерокок)

Ентерокок - це грам-позитивний організм, що зазвичай утворює колонії в нижньому відділі шлунково-кишкового тракту та статевому тракті здорової людини. Ентерокок також відомий як стрептокок групи D. Цей організм у певних обставинах може бути патогеном, спричиняючи інфекції сечовивідного тракту, зараження ран, септицемію та ендокардит.

Ванкоміцин - це потужний антибіотик, який використовується в лікарнях як головний лікувальний засіб при резистентних стафілококових інфекціях (МРЗС).

Ванкоміцин-резистентний ентерокок - це штам ентерококу, який виробив резистентність до ванкоміцину і багатьох інших популярних антибіотиків.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Присутність інфекції (ранової інфекції, інфекції сечовивідного тракту, пневмонії тощо) повинна бути задокументована і закодована відповідно до АСК 0002 Супутні діагнози - лише тоді можна вказувати супутні коди для цього мікроорганізму або, при кодуванні медичного стану, вказувати на зв’язок стану з даним мікроорганізмом. Якщо клініцист 80 зафіксував у медичній карті резистентність збудника інфекції до антибіотика або інших протимікробних препаратів, слід вибрати відповідний код з рубрики Z06.- Резистентність
до протимікробних препаратів і використати його як код супутнього діагнозу для ідентифікації того антибіотика чи протимікробного препарату, до якого мікроорганізм є резистентним.

МРЗС - МРЗС-інфекціям присвоюються такі коди:

  • Код для інфекції
  • B95.6 Staphylococcus aureus як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках (якщо мікроорганізм не вказано в коді інфекції)
  • Z06.52 Резистентність до метициліну

Слід зазначити, що Z06.52 присвоюється для МРЗС, якщо мається на увазі метицилін-резистентність (див. також Резистентність до кількох антибіотиків або протимікробних препаратів).

ВРЕ - інфекція, резистентна до ванкоміцину, кодується таким чином:

  • Код для інфекції
  • B95.2 Стрептококи групи D та ентерокок, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках (якщо мікроорганізм не вказано в коді інфекції)
  • Z06.61 Резистентність до ванкоміцину

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО КІЛЬКОХ АНТИБІОТИКІВ АБО ПРОТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

Коди Z06.67 Мультирезистентність до антибіотиків та Z06.77 Мультирезистентність до протимікробних препаратів застосовуються, якщо мікроорганізм демонструє резистентність до двох чи більше типів антибіотиків або протимікробних препаратів, але тип антибіотиків або протимікробних препаратів не уточнений. Якщо ж перелік таких антибіотиків та протимікробних препаратів наводиться, слід кодувати резистентність до кожного перпарату окремо.

Примітка: наступні приклади відносяться тільки до Z06 Резистентність до протимікробних препаратів. Код інфекції та інфекційного організму необхідно закодувати в першу чергу.

ПРИКЛАД 1

Клінічна документація мультирезистентності до антибіотиків – немає мікробіологічного висновку або згадки конкретного типу(ів) антибіотиків:

Код:

Z06.67 Мультирезистентність до антибіотиків