0236 ВИБІР І ЧЕРГОВІСТЬ КОДІВ НОВОУТВОРЕНЬ

0236 ВИБІР І ЧЕРГОВІСТЬ КОДІВ НОВОУТВОРЕНЬ
(за винятком амбулаторної хіміотерапії/радіотерапії)

Порядок розташування коду первинного або вторинного злоякісного новоутворення залежить від лікування, що надається в кожному епізоді. Основний діагноз слід вибирати згідно з АСК 0001 Основний діагноз.

Основне злоякісне новоутворення має кодуватися згідно з його поточним станом, якщо епізод надання медичної допомоги стосується:

 • діагностування або лікування основного злоякісного новоутворення за будь-якої з таких ситуацій:
  • початковий діагноз первинного злоякісного утворення;
  • лікування ускладнень злоякісного утворення;
  • оперативне втручання для видалення злоякісного утворення;
  • медична допомога в зв’язку зі злоякісним утворенням, в т. ч. паліативна допомога (див. також АСК 2116 Паліативна допомога);
  • рецидив основного злоякісного утворення, раніше видаленого з даного органу або тканини.
 • діагностування або лікування вторинного злоякісного утворення незалежно від того, чи проводилося раніше хірургічне видалення основного злоякісного утворення (або утворень). Якщо локалізація основного утворення (утворень) відома, слід застосувати код(и) супутнього діагнозу, або ж, якщо така локалізація невідома, код C80.- Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації.
 • лікування, спрямоване на зупинку розвитку раку, наприклад:
  • хіміотерапія або радіотерапія (див. також АСК 0044 Хіміотерапія та АСК 0229 Радіотерапія);
  • такі випадки госпіталізації для ширшого висічення (навіть за відсутності залишкового злоякісного утворення в гістопатології);
  • багатоетапне оперативне лікування для профілактичного видалення відповідного органу;
 • лікування іншого незлоякісного стану, якщо злоякісне новоутворення є супутнім захворюванням, що впливає на епізод надання медичної допомоги згідно з АСК 0002
  Супутні діагнози.
 • стоматологічна підготовка до радіотерапії. В якості основного діагнозу кодується злоякісне утворення або ускладнення.

Якщо епізод стосується наступного спостереження пацієнта, злоякісне утворення може кодуватися як поточне або таке, що міститься в анамнезі, залежно від обставин відповідного епізоду надання медичної допомоги. (Див. також АСК 1204 Пластична хірургія, АСК 2112 Особистий анамнез та АСК 2114 Профілактична хірургія).

За наявності множинних локалізацій метастазів слід кодувати кожну з них для відображення складності стану.​