0401 ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ПРОМІЖНА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ

0401 ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ПРОМІЖНА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

У даній класифікації передбачені такі рубрики для цукрового діабету (ЦД):

 • Цукровий діабет тип 1 (ЦД тип 1)

раніше відомий як інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД)

 • Цукровий діабет тип 2 (ЦД тип 2)

раніше відомий як інсулінонезалежний цукровий діабет (ІНЦД)

 • Інші особливі форми цукрового діабету

(в тому числі цукровий діабет, що є вторинним по відношенню до інших розладів)

 • Неуточнений цукровий діабет
 • Цукровий діабет вагітних (ЦДВ)

порушення толерантності до глюкози будь-якого ступеня

ПРОМІЖНА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ

Проміжна гіперглікемія (ПГ), що також описується як порушення регуляції глюкози, переддіабет, порушення толерантності до глюкози та порушена глікемія натщесерце, охоплює ненормальні метаболічні стани, переміжні й перехідні, між нормальним гомеостазом глюкози та ЦД, що можуть залишатися статичними, але можуть (зрідка) повертатися до норми.

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ ЦД ТА ПГ

Правило 1. ЦД та ПГ мають обов’язково кодуватися, якщо вони згадані в медичній
карті (демонструється в усіх прикладах).
Правило 2. Терміни «діабетичний», «внаслідок діабету» та «ускладнення діабету» вказують на наявність причинно-наслідкового зв’язку між ЦД та іншими станами. У випадках, коли використовуються подібні терміни, відповідні коди слід шукати в Алфавітному покажчику безпосередньо під рубриками
Діабет, діабетичний, або під ведучим терміном для відповідного стану з підтерміном діабетичний (див. приклад 1). У разі відсутності відповідного прямого запису «діабетичний» в Алфавітному покажчику для «діабетичного» терміна, при виборі коду ЦД слід застосовувати правила 3 та 4а. Додатковий код для «іншого стану» можна застосувати згідно з правилами 4b та 6.
Правило 3. Класифікатор включає стани (що часто називаються «ускладненнями»), які нерідко супроводжують ЦД або ПГ. Ці стани можуть бути або не бути прямим наслідком метаболічного порушення та індексуються в рубриках
Діабет, що супроводжується або Гіперглікемія/проміжна/що супроводжується. Слід завжди звертатися до цих записів Покажчика при класифікації ЦД або ПГ (див. приклади 2-7).
 Правило 4а. Всі ускладнення ЦД або ПГ, віднесені до рубрики E09-E14, треба
обов’язково кодувати для відображення важкості ЦД або ПГ (див. приклади 3-6). 
 Правило 4b.  Ускладнення або стани, пов’язані з ЦД або ПГ, віднесені до рубрики окрім
E09-E14, слід кодувати лише тоді, коли стан відповідає критеріям, викладеним в АСК 0001 Основний діагноз або АСК 0002 Супутні діагнози (див. приклади 3 та 4).
 Правило 5.  Якщо класифікатор (Алфавітний покажчик) пов’язує певний стан з ЦД, але задокументовано причину стану, що відрізняється від ЦД, код стану- першопричини слід вказувати перед кодом (або кодами) ЦД (див. приклади 5 та 6).
 Правило 6.  Множинні коди не слід використовувати, якщо класифікатор пропонує комбінаційний код (див. АСК 0015) для ЦД чи ПГ, що чітко ідентифікує всі елементи, задокументовані в діагнозі (див. приклади 7 та 11).

Примітка: Коди АКМІ не включені в такі приклади.

ПРИКЛАД 1

Пацієнта госпіталізовано для лікування пневмонії. Також він хворіє на діабет типу 2 з юнацькою діабетичною невропатією.

Основний діагноз: J18.9 Пневмонія, неуточнена

Супутній діагноз: E11.42 Інсулінонезалежний цукровий діабет з діабетичною полінейропатією

У цьому прикладі пневмонія зазначається в якості основного діагнозу, оскільки виконуються вимоги АСК 0001 Основний діагноз. ЦД також кодується (правило 1); невропатія задокументована як юнацька «діабетична», тому використано код E11.42, визначений за шляхом Діабет, діабетичний/невропатія/ранній початок або Невропатія/діабетична/ранній
початок (правило 2).

ПРИКЛАД 2

Пацієнта з діабетом типу 2 госпіталізовано для лікування катаракти.

Основний діагноз: H26.9 Катаракта, неуточнена

Супутній діагноз: E11.39 Інсулінонезалежний цукровий діабет з іншими уточненими офтальмологічними ускладненнями У цьому прикладі катаракта зазначається в якості основного діагнозу, оскільки виконуються вимоги АСК 0001 Основний діагноз. ЦД також кодується (правило 1); код E11.39 визначається за шляхом Діабет/з/катарактою (правило 3).

ПРИКЛАД 3

Пацієнта з діабетом типу 2 госпіталізовано для визначення рівнів цукру в крові. У пацієнта також спостерігається відшарування сітківки.

Основний діагноз: E11.65 Інсулінонезалежний цукровий діабет з незадовільним контролем

Додатковий діагноз: E11.35 Інсулінонезалежний цукровий діабет з запущеним захворюванням очей

У цьому прикладі в якості основного діагнозу зазначається нестабільний ЦД (E11.65), оскільки виконуються вимоги АСК 0001 Основний діагноз. Відшарування сітківки (E11.35) кодується як ускладнення ЦД (правило 4a), код визначається за шляхом Діабет/з/відшаруванням, сітківки (правило 3). Відшарування сітківки (H33.2) не кодується, оскільки воно не відповідає критеріям АСК 0002 Супутні діагнози (правило 4b).

ПРИКЛАД 4

Пацієнта з катарактою та діабетом типу 1 госпіталізовано для лікування діабетичного кетоацидозу.

Основний діагноз: E10.11 Інсулінозалежний цукровий діабет з кетоацидозом, без коми

Супутній діагноз: E10.39 Інсулінозалежний цукровий діабет з іншими уточненими офтальмологічними ускладненнями

У цьому прикладі в якості основного діагнозу зазначається діабетичний кетоацидоз (E10.11), оскільки виконуються вимоги АСК 0001 Основний діагноз. Код E10.39 визначається за шляхом Діабет/з/катарактою (правило 3) і використовується для відображення важкості ЦД (правило 4b). Катаракта (H26.9) не кодується, оскільки вона не відповідає критеріям АСК 0002 Супутні діагнози (правило 4b).

ПРИКЛАД 5

Пацієнта з діабетом типу 1 госпіталізовано для дослідження хронічного захворювання нирок (ХХН) (швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) = 38 мл/хв) на третій стадії. ХХН зумовлена системним червоним вовчаком.

Основний діагноз: N18.3 Хронічна хвороба нирок, стадія 3

Супутній діагноз: M32.9 Системний червоний вовчак, неуточнений

E10.22 Інсулінозалежний цукровий діабет з діагностованою діабетичною нефропатією

У цьому прикладі в якості основного діагнозу зазначається хронічне захворювання нирок, оскільки виконуються вимоги АСК 0001 Основний діагноз. ХХН задокументовано як спричинену системним червоним вовчаком, а отже його код має бути вказаний після коду ХХН (правило 5). Після цього присвоюється код ЦД (правила 4a та 5), що визначається за шляхом Діабет/з/хронічним захворюванням нирок (правило 3).

ПРИКЛАД 6

Пацієнта з діабетом типу 2 повторно госпіталізовано для лікування гострої ниркової недостатності, спричиненої введенням в тій самій лікарні контрасту внутрішньовенно (в/в).

Основний діагноз: N17.9 Гостра ниркова недостатність, неуточнена

Додатковий діагноз: Y57.5 Рентгеноконтрасні засоби, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування

Y92.24 Місце події, зони медико-санітарного обслуговування, дані установи

E11.29 Інсулінонезалежний цукровий діабет з іншими уточненими нирковими ускладненнями

У цьому прикладі в якості основного діагнозу зазначається гостра ниркова недостатність (N17.9), оскільки виконуються вимоги АСК 0001 Основний діагноз. Гостру ниркову недостатність спричинило введення контрасту внутрішньовенно, а отже після коду гострої ниркової недостатності зазначаються коди зовнішньої причини й місця події (Y57.5, Y92.24). Після цього присвоюється код ЦД (правила 4a та 5), що визначається за шляхом Діабет/з/недостатністю/нирок/гострою (правило 3).

ПРИКЛАД 7

Пацієнта з діабетом типу 2 госпіталізовано для лікування проліферативної ретинопатії.

Основний діагноз: E11.33 Інсулінонезалежний цукровий діабет з проліферативною ретинопатією

У цьому прикладі в якості основного діагнозу зазначається ретинопатія, оскільки виконуються вимоги АСК 0001 Основний діагноз, а ЦД вказано як супутній діагноз (правило 1). Однак код ЦД (E11.33), що визначається за шляхом
Діабет/з/ретинопатією/проліферативною (правило 3) включає в себе згадку одночасно і про проліферативну ретинопатію, і про ЦД, і тому достатньо лише одного коду (правило 6).​

2. ОСОБЛИВІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЦД ТА ПГ

ЦД та ПГ, спричинені панкреатектомією

Якщо повна або часткова панкреатектомія спричиняє ЦД або ПГ, такі ЦД або ПГ слід кодувати як E89.1 Післяпроцедурна гіпоінсулінемія лише протягом епізоду надання медичної допомоги, під час якого виконувалась операція. Послідуючі випадки госпіталізації з причин, відмінних від наслідків хірургічного втручання, отримують, залежно від обставин, коди E13.- або E09.-, а в якості додаткового коду зазначається Z90.4 Набута відсутність інших відділів травного тракту.

ЦД та ПГ, спричинені нині відсутнім ендокринним захворюванням

Якщо ЦД або ПГ зберігаються після успішного лікування ендокринного захворювання, слід використати, залежно від обставин, коди E13.- або E09.-, а в якості додаткового коду зазначити Z86.3 У особистому анамнезі хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин.

ЦД та ПГ при вагітності, пологах і в післяпологовому періоді

ЦД або ПГ при вагітності, пологах або в післяпологовому періоді, що передує вагітності, відносяться до рубрики O24 Цукровий діабет під час вагітності:

O24.0 Попередній цукровий діабет, інсулінозалежний, під час вагітності

O24.1- Попередній цукровий діабет, інсулінонезалежний, під час вагітності

O24.2- Попередній цукровий діабет, інший уточнений тип, під час вагітності

O24.3- Попередній цукровий діабет, неуточнений, під час вагітності

O24.5- Попередня проміжна гіперглікемія, під час вагітності

O24.4 - Цукровий діабет, що виникає в період вагітності, призначається якщо задокументовано гестаційний діабет, або якщо діагноз ЦД не передує вагітності.

O24.9- Цукровий діабет під час вагітності, неуточнений призначається, якщо ЦД/проміжну гіперглікемію під час вагітності не задокументовано як раніше існуючі або гестаційні.

Призначити коди для ЦД або проміжної гіперглікемії (E09-E14) відповідно до Рекомендаційних приміток(код також) як O24.- .

Однак, якщо ЦД або проміжна гіперглікемія задокументовані під час вагітності, але не відповідають критеріям ускладнення вагітності, призначити код для ЦД або проміжної гіперглікемії (E09-Е14) і Z33 Вагітність, випадкова (див. АСК 1521 Стани і травми під час вагітності). Див. також АСК 1548 Пуерперальний/післяпологовий стан або ускладнення.

Гіпоглікемічні та інсулінові реакції

1. У разі ЦД з гіпоглікемічними епізодами, викликаними неправильним призначенням або неналежним дозуванням інсуліну або оральних гіпоглікемічних засобів, слід застосовувати такі коди:

T38.3 Отруєння інсуліном та пероральними гіпоглікемічними [протидіабетичними] препаратами

E1-.64 *Цукровий діабет з гіпоглікемією

X44 Випадкове отруєння та дія інших та неуточнених лікарських засобів, медикаментів та біологічних речовин

(див. також АСК 1901 Отруєння та АСК 2001 Застосування й черговість кодів зовнішньої причини)

2. У разі ЦД з гіпоглікемічними епізодами, викликаними інсуліном або оральними гіпоглікемічними засобами, якщо дозування є правильним або коригується, слід застосовувати такі коди:

E1-.64 *Цукровий діабет з гіпоглікемією

Y42.3 Інсулін та оральні гіпоглікемічні [протидіабетичні] препарати, що є причиною несприятливої реакції під час їх терапевтичного застосування (див. також АСК 1902 Побічні ефекти та АСК 2001 Застосування й черговість кодів
зовнішньої причини)

3. Якщо гіпоглікемія виникає разом з ЦД, і при цьому також спостерігається підтверджене порушення внутрішньої секреції підшлункової залози, віднесене до коду E16.1 Інші форми гіпоглікемії або E16.9 Порушення внутрішньої секреції підшлункової залози, неуточнене, слід застосовувати такі коди:

E13.64 Інший уточнений цукровий діабет з гіпоглікемією

ТА

код стану-першопричини

ТА

E16.1 Інші форми гіпоглікемії

АБО

E16.9 Порушення внутрішньої секреції підшлункової залози, неуточнене

Гостра ниркова недостатність, нефропатія та ЦД

Якщо задокументовано нефрологічне ускладнення, що може бути віднесене до E1-.2- і супроводжується гострою нирковою недостатністю, слід застосувати два коди: E1-.29 *Цукровий діабет з іншими уточненими нирковими ускладненнями та відповідний код E1-.2- для позначення нефропатії.

Стійка нефропатія та ЦД

Якщо задокументовано нефрологічні ускладнення, що можуть бути віднесені до більш ніж одного коду з рубрик E1-.21 та E1-.22, зазначати треба лише код пізнішої стадії (E1-.22).

Ретинопатія та ЦД

Якщо задокументовано ретинопатичні ускладнення, що можуть бути віднесені до більш ніж одного коду з рубрик E1-.31 - E1-.33 та/або E1 -.35, зазначати треба лише код найпізнішої стадії.

Невропатія та ЦД

Якщо задокументовано різні невропатичні ускладнення, що можуть бути віднесені до більш ніж одного коду з рубрик E1-.41 - E1-.43, потрібно кодувати кожен вид таких ускладнень.

3. ЦД ТА ПГ З РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ІНСУЛІНУ Синдром інсулінової резистентності (метаболічний синдром або синдром X) - це комплекс розладів, що часто присутні разом та можуть включати ЦД або ПГ. Резистентність до інсуліну частіше за все пов’язується з цукровим діабетом типу 2, і не характерна для цукрового діабету типу 1.​

КЛАСИФІКАЦІЯ

Слід застосовувати коди E11.72, E13.72, E14.72 *Цукровий діабет з з ознаками інсулінової резистентності або E09.72 Проміжна гіперглікемія з ознаками інсулінової резистентності (у відповідному випадку), якщо задокументовано ЦД або ПГ, що супроводжується одним з таких станів:

 • чорний акантоз
 • дисліпідемія1, що характеризується:
  • підвищеним рівнем тригліцеридів натщесерце (≥1,7 ммоль/л), або
 • знижений рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) (в чоловіків ≤1,03, у жінок ≤1,29)
 • гіперінсулінізм
 • підвищене відкладання внутрішньочеревного черевного жиру
 • резистентність до інсуліну
 • жирова печінка (неалкогольна жирова (зміна) хвороба печінки (НАЖХП))
 • ожиріння, морбідне ожиріння, зайва вага
 • неалкогольний стеатогепатит (НАСГ)


Примітка: Гіперглікемія - розповсюджений розлад, що може мати цілу низку причин, а пов’язання його з резистентністю до інсуліну приймається лише в тому випадку, якщо він супроводжується принаймні одним зі згаданих вище станів. Таким чином, зафіксований ЦД з гіперглікемією сам по собі не задовольняє критеріям присвоєння кодів E11.72, E13.72, E14.72
*Цукровий діабет з ознаками інсулінової резистентності або E09.72 Проміжна гіперглікемія з ознаками інсулінової резистентності.

Додаткові коди для ускладнень ЦД та ПГ слід застосовувати відповідно до правил 4a та 4b.

1Терміни «гіперхолестеролемія», «підвищений рівень холестерину», «гіперліпідемія», або «↑ хол.» часто використовується в клінічних записах замість терміну «дисліпідемія». Якщо зафіксовано будь-який з цих термінів, слід дотримуватися таких вказівок щодо визначення, чи варто застосовувати код E1-.72 *Цукровий діабет з ознаками інсулінової резистентності або E09.72 *Проміжна гіперглікемія з ознаками інсулінової резистентності.

 • Якщо в карті хворого зафіксовано підвищений рівень холестерину в поєднанні з підвищеним рівнем тригліцеридів натщесерце або зниженим рівнем холестерину ЛПВЩ, це може вважатися «дисліпідемією» - використовуйте код E1-.72 або E09.72.
 • Якщо в карті хворого відсутні відомості про підвищений рівень холестерину, але мають місце обидва факти - підвищений рівень тригліцеридів натщесерце та знижений рівень холестерину ЛПВЩ - використовуйте код E1-.72 або E09.72.
 • Якщо зафіксовано лише підвищений рівень холестерину без згадок про підвищений рівень тригліцеридів натщесерце або знижений рівень холестерину ЛПВЩ - код E1- .72 або E09.72 не потрібний. Результати тестів можуть бути використані для підтвердження вже задокументованого стану згідно з розділом АСК 0010 Вказівки щодо узагальнення/Результати тестів. Див. Рис. 1.​

Рисунок 1 - Блок-схема застосування критеріїв для вибору кодів E11.72, E13.72, E14.72
*Цукровий діабет з ознаками інсулінової резистентності або E09.72 Проміжна гіперглікемія з ознаками інсулінової резистентності.

*Гіпертензія - розповсюджений розлад, що може викликатися цілою низкою причин, а його віднесення до резистентності до інсуліну допускається лише в тому, випадку, якщо він супроводжується принаймні однією з перелічених ознак резистентності до інсуліну.

**Результати тестів можуть бути використані для підтвердження вже зафіксованого стану згідно з АСК 0010 Вказівки щодо узагальнення/Результати тестів.

ПРИКЛАД 8 Пацієнта з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням госпіталізовано для лазерного лікування ретинопатії. Основний діагноз: E11.31 Інсулінонезалежний цукровий діабет з фоновою ретинопатією

Супутній діагноз: E11.72 Інсулінонезалежний цукровий діабет з ознаками інсулінової резистентності

У даному прикладі слід звернутися до Покажчика (Діабет/з/ретинопатією) та застосувати код E11.31 (правила 3 і 6). Пацієнт також страждає на ожиріння, тому критерії резистентності до інсуліну виконуються, і додається код E11.72. Ожиріння (E66.9-) не кодується, оскільки не виконуються вимоги АСК 0002 Супутні діагнози (правило 4b).

4. ПЕВНІ МНОЖИННІ УСКЛАДНЕННЯ ЦД ТА ПГ

4.1 ЦД з множинними мікросудинними та іншими уточненими несудинними ускладненнями

Зважаючи на глобальний характер ЦД, в пацієнтів можуть спостерігатися множинні ускладнення як мікросудинного, так і несудинного характеру. Класифікатор містить коди, що відображають цей додатковий рівень ускладнень.​

КЛАСИФІКАЦІЯ

Код E1-.71 *Цукровий діабет з численними мікросудинними та іншими уточненими
несудинними ускладненнями має застосовуватися тоді, коли в пацієнта спостерігаються стани, що можуть бути віднесені до двох або більше з наведених нижче п’яти рубрик:

1. Ниркові ускладнення (E1-.2-)

2. Офтальмологічні ускладнення (E1-.3-)

3. Неврологічні ускладнення (E1-.4-)

4. Діабетична кардіоміопатія (E1-.53)

5. Ускладнення на рівні шкіри та підшкірної клітковини (E1-.62) Додаткові коди певних ускладнень ЦД слід застосовувати згідно з правилами 4 та 4b

ПРИКЛАД 9

Пацієнта з цукровим діабетом типу 2 та нефропатією госпіталізовано для лікування хронічної хвороби нирок на стадії 3. Пацієнт також страждає на ретинальну ішемію.

Основний діагноз: N18.3 Хронічна хвороба нирок, стадія 3

Супутній діагноз: E11.22 Інсулінонезалежний цукровий діабет з діагностованою діабетичною нефропатією

E11.32 Інсулінонезалежний цукровий діабет з препроліферативною ретинопатією

E11.71 Інсулінонезалежний цукровий діабет з множинними мікросудинними та іншими уточненими несудинними ускладненнями

У даному прикладі хронічне захворювання нирок отримує код основного діагнозу, оскільки воно відповідає вимогам АСК 0001 Основний діагноз. Для позначення нефропатії використовується код E11.22, а для позначення ретинальної ішемії - код 103 E11.32 (правило 4a), які визначаються за допомогою Покажчика (Діабет/з) (правило 3). Одночасна присутність хронічної хвороби нирок та ретинальної ішемії виправдовує використання коду E11.71, який наводиться як код супутнього діагнозу. Ретинальна ішемія (H34.2) не кодується, оскільки не відповідає вимогам АСК 0002 Супутні діагнози (правило 4b).

4.2 ПГ з множинними мікросудинними ускладненнями

КЛАСИФІКАЦІЯ

Код E09.71 *Проміжна гіперглікемія з множинними мікросудинними ускладненнями має застосовуватися тоді, коли в пацієнта спостерігаються стани, що можуть бути віднесені до двох або більше з наведених нижче трьох рубрик:

1. Ниркові ускладнення (E09.2-)

2. Офтальмологічні ускладнення (E09.3-)

3. Неврологічні ускладнення (E09.4-)

Додаткові коди певних ускладнень ПГ слід застосовувати згідно з правилами 4 та 4b.​

5. ВИРАЗКИ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ЦД

Наявність виразки нижньої кінцівки сама по собі не обов’язково вказує на синдром діабетичної стопи (див. 6. Синдром діабетичної стопи).​

КЛАСИФІКАЦІЯ

Якщо пацієнт госпіталізований для лікування виразки нижньої кінцівки, і при цьому він хворий на ЦД, слід застосовувати такі коди:

L97.0 Виразка нижньої кінцівки

E1-.69 *Цукровий діабет зі іншими уточненими ускладненнями

Примітка: Код E1-.73 *Цукровий діабет з виразками стопи, спричиненими багатьма причинами не слід використовувати для позначення виразки нижньої кінцівки, оскільки цей код використовується для позначення «синдрому діабетичної стопи» (див. 6. Синдром діабетичної стопи).​

6. СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ Цей термін використовується для позначення ЦД, що супроводжується виразкою або інфекцією нижньої кінцівки з периферичними та/або неврологічними ускладненнями та/або іншими явними клінічними факторами.
У пацієнтів з синдромом діабетичної стопи спостерігаються:
цукровий діабет
ТА
виразка та/або інфекція з наведеної нижче рубрики 1:
1. Інфекція та/або виразка
Виразка нижньої кінцівки              -           L97.0
Абсцес шкіри, фурункул та карбункул кінцівки  - L02.43
Флегмона пальця стопи                 -           L03.02
Флегмона нижньої кінцівки          -            L03.14
Пролежень стопи, стадія III       -            L89.27–L89.29 104
Пролежень стопи, стадія IV       -            L89.37–L89.39
Пролежень стопи, стадія невизначена, так зазначено  - L89.47–L89.49

ТА
стан, що відноситься принаймні до однієї з таких рубрик 2a-2d:

2a. Периферична артеріальна хвороба

Примітка: Периферична ангіопатія включає артеріальні, але не венозні стани
ЦД з периферичною ангіопатією, без гангрени  - E1-.51
ЦД з периферичною ангіопатією, з гангреною   - E1-.52

2b. Невропатія Будь-який стан, який можна віднести рубрики *Цукровий діабет з неврологічними ускладненнями  - E1-.4-

2c. Стани, що спричиняють деформацію та надмірне навантаження на вражену стопу
ЦД з артропатією Шарко                      -                E1-.61
ЦД з діабетичною остеопатією            -                E1-.61
Мозолі та змозолілості                           -                L84.0
Вальгусна деформація великого пальця (набута)  - M20.1
Ригідність великого пальця                   -                  M20.2
Інші деформації великого пальця стопи (набуті)  - M20.3
Інші молоткоподібні деформації пальців стопи (набуті)  - M20.4
Інша деформація пальця(-ів) стопи      -                 M20.5
Деформація згиначів, щиколотки та стопи   -      M21.27
Відвисла стопа (набута), щиколотка та стопа  - M21.37
Плоскостопість [pes planus] (набута)       -           M21.4
Набута кігтеподібна стопа та клишоногість, щиколотка та стопа  - M21.57
Інші набуті деформації щиколотки та стопи  -   M21.67
Інші визначені набуті деформації кінцівок        -   M21.87

2d. Попередня(-і) ампутація(-ї) враженої та/або контралатеральної нижньої кінцівки
Набута відсутність стопи та гомілковостопного - Z89.4
Набута відсутність ноги на рівні чи нижче коліна - Z89.5
Набута відсутність ноги вище коліна                      - Z89.6
Набута відсутність обох нижніх кінцівок [на будь-якому рівні, за винятком лише пальців стопи] - Z89.7​

КЛАСИФІКАЦІЯ Код E1-.73 *Цукровий діабет з виразками стопи, спричиненими багатьма причинами, слід застосовувати тоді, коли: 

 • в медичній карті зафіксовано «синдром діабетичної стопи», або
 • є відповідність наведеним вище критеріям

Додаткові коди певних ускладнень ЦД та ПГ слід застосовувати згідно з правилами 4a та 4b. Черговість кодів синдрому діабетичної стопи визначається за:

 • АСК 0001 Основний діагноз, при цьому особливу увагу слід приділяти таким аспектам:

- Принцип «після дослідження»

- Два або більше взаємно пов’язаних стани, кожен з яких потенційно відповідає визначенню основного діагнозу

- Два або більше діагнози, що рівною мірою відповідають визначенню основного діагнозу

 • АСК 0002 Супутні діагнози

7. УСУНЕНІ СТАНИ ТА ЦД

КЛАСИФІКАЦІЯ

1. Усунена катаракта та ЦД Якщо катаракту було усунено в результаті хірургічного втручання, слід використовувати, залежно від обставин:

 •  код(и) поточного ускладнення діабету
  АБО
 • E1-.9 *Цукровий діабет без ускладнень
  РАЗОМ ІЗ

кодом, що відображає стан попередньої хірургічної операції.

2. Усунена виразка та ЦД

Хоча процедури з відновлення судин або ампутація нижньої кінцівки здатні усунути виразку нижньої кінцівки, вони не усувають периферичної артеріальної хвороби. ЦД з периферичною артеріальною хворобою слід кодувати за допомогою додаткового коду для відображення стану попередньої хірургічної операції.

3. Хронічна хвороба нирок та ЦД

Пересадка нирки для лікування нефропатії не усуне хронічну хворобу нирок. Для пацієнтів з ЦД, які перенесли трансплантацію нирки, призначають Е1 -.22 Цукровий діабет зі встановленою діабетичною нефропатією для відображення тяжкості ЦД. Додаткові коди для ХХН та/або статусу трансплантата слід кодувати тільки в тому випадку, якщо статус трансплантата відповідає критеріям АСК 0002 Додаткові діагнози (див. також АСК 1438 Хронічна хвороба нирок).

ПРИКЛАД 10

Госпіталізовано пацієнта з цукровим діабетом типу 2. В особистому анамнезі - видалення діабетичної катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи.

Основний діагноз: E11.65 Інсулінонезалежний цукровий діабет з незадовільним контролем

Супутній діагноз: Z96.1 Наявність інтраокулярних лінз

У даному прикладі нестабільний ЦД класифікується як основний діагноз, оскільки він відповідає вимогам АСК 0001 Основний діагноз.

Зафіксовано, що пацієнту раніше було видалено катаракту, тому використовується код Z96.1 для позначення попередньої хірургічної операції.

ПРИКЛАД 11

Пацієнта госпіталізовано для лікування нестабільного цукрового діабету типу 2. У особистому анамнезі - нефропатія, для лікування якої було проведено трансплантацію нирки.

Основний діагноз: E11.65 Інсулінонезалежний цукровий діабет з незадовільним контролем

Супутній діагноз: E11.22 Інсулінонезалежний цукровий діабет з діагностованою діабетичною нефропатією У даному прикладі нестабільний ЦД класифікується як основний діагноз, оскільки він відповідає вимогам АСК 0001 Основний діагноз. Також застосовується код особливого ускладнення ЦД, який вказує на ЦД, що супроводжується хронічною хворобою нирок (E11.22) (а не E11.29 Інсулінонезалежний цукровий діабет з іншими уточненими нирковими ускладненнями), оскільки хронічна хвороба нирок не усувається. Коди для ХХН і статусу трансплантата не призначаються, оскільки вони не відповідають критеріям в АСК 0002 Додаткові діагнози.

8. ВИЛІКУВАНИЙ АБО БЕЗСИМПТОМНИЙ ЦД / ЦД В СТАДІЇ РЕМІСІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ

1. Цукровий діабет типу 2, що успішно контролюється лікуванням ожиріння, може повернутися до нижчого рівня ПГ або навіть до нормального гомеостазу глюкози. У подібних випадках слід застосовувати код для ПГ (E09.-) або Z86.3 У особистому анамнезі хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну
речовин.

2. ЦД, першопричиною якого є ендокринне захворювання, медикаментозна або хіміотерапія, може бути вилікуваний або повернений до нижчого рівня ПГ за результатами успішного контролю або лікування ендокринного захворювання або припинення попередньої терапії. У подібних випадках слід застосовувати відповідний код для ПГ (E09.-) або Z86.3 У особистому анамнезі хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин.

3. Якщо цукровий діабет типу 1 успішно лікується за допомогою пересадки клітин підшлункової залози або клітин панкреатичного острівця, слід указувати відповідний код (або коди) ускладнення цукрового діабету типу 1 (якщо такий код потрібен), а також Z94.8 Стан, пов’язаний з наявністю іншого трансплантованого органа та тканин.

Див. також АСК 2112 Особистий анамнез.

ПРИКЛАД 12 Пацієнта госпіталізовано для видалення катаракти лівого ока й імплантації ІОЛ (інтраокулярна лінза). Було відзначено, що в анамнезі пацієнта - цукровий діабет, викликаний синдромом Кушінга, який був вилікуваний після видалення аденоми наднирника. Виконаний під час цієї госпіталізації глюкозотолерантний тест дав нормальні результати. Основний діагноз: H26.9 Катаракта, неуточнена Супутній діагноз: Z86.3 У особистому анамнезі хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин. У даному прикладі катаракта класифікується як основний діагноз, оскільки він відповідає вимогам АСК 0001 Основний діагноз. Також зафіксовано, що ЦД було вилікувано за допомогою лікування стану-першопричини. Таким чином, використовується спочатку код H26.9, а за ним - Z86.3, що відображає наявність ЦД в анамнезі (а не E1-.39 ).

9. НАВЧАННЯ ХВОРИХ НА ДІАБЕТ

КЛАСИФІКАЦІЯ

Для епізодів надання допомоги з метою навчання хворих на ЦД слід застосовувати код основного діагнозу з рубрики E10-E14 Цукровий діабет, додатковий код Z71.8 Інше уточнене консультування, а також код процедури 95550-14 [1916] Суміжна медична інтервенція, навчання хворих на діабет.

Для епізодів надання допомоги, під час яких відбувається навчання хворих на ЦД, але яке при цьому не було причиною госпіталізації, слід використовувати лише код 95550-

14 [1916] Суміжна медична інтервенція, навчання хворих на діабет. Код Z71.8 Інше уточнене консультування наводити не потрібно, оскільки навчання розглядається як частина стандартного лікування ЦД.

Див. також АСК 0032  Суміжні інтервенції.