0531 РОЗУМОВІ РОЗЛАДИ/ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ

0531 РОЗУМОВІ РОЗЛАДИ/ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ

Клініцисти повідомили, що термін «інтелектуальні порушення» використовується як синонім терміну «розумова відсталість». Якщо в медичну карту вноситься такий термін, слід присвоювати відповідний код з рубрик F70-F79 Розумова відсталість. Слід мати на увазі, що код F79.9 Розумова відсталість, неуточнена, неуточнені відхилення поведінки слід використовувати в крайньому випадку. Для визначення ступеня розладу необхідно звернутися до клініциста за додатковою інформацією.

РОЗУМОВІ РОЗЛАДИ

Стосовно терміну «розумовий розлад»:

  • Якщо йдеться про вроджений стан, можна застосовувати код з рубрики F70-F79
    Розумова відсталість (необхідно отримати від лікуючого лікаря інформацію про ступень розладу).
  • Якщо йдеться про набутий стан, слід отримати від клініциста більш чіткий діагноз (наприклад, деменція).​