0629 СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДІОХІРУРГІЯ, РАДІОТЕРАПІЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЯ

0629 СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДІОХІРУРГІЯ, РАДІОТЕРАПІЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЯ

Стереотаксична радіохірургія (СРХ) та стереотаксична радіотерапія - це процедури, що виконуються для лікування уражених ділянок мозку (зазвичай, пухлин) та вимагають участі нейрохірургів та радіотерапевтів.

Види пухлин або пухлинних вогнищ головного мозку, що лікуються за допомогою СРХ та СРТ:

Доброякісні Злоякісні

Артеріовенозні мальформації

Менінгіоми

Невриноми слухового нерву

Пухлини гіпофізу

Гліоми

Метастази (в рідкісних випадках)

 
ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНА СТЕРЕОТАКСИЧНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ

(40803-00 [1] Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація)

Дозволяє визначати точну позицію для проведення брахітерапії, радіотерапії або внутрішньочерепної хірургічної операції, і завжди проводиться перед виконанням стереотаксичної радіотерапії або стереотаксичної радіохірургії. Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація включає кілька процедурних компонентів, заснованих на застосуванні фіксуючої рамки. Виконуються процедури діагностичної візуалізації (комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ангіографія, мієлографія, вентрикулографія), поєднані з комп’ютерним визначенням координат, локалізацією та націлюванням.

Слід мати на увазі, що ці процедурні компоненти внутрішньочерепної стереотаксичної локалізації включаються до коду внутрішньочерепної стереотаксичної локалізації та не кодуються окремо.

Різниця між згаданими двома термінами - стереотаксичною радіотерапією та стереотаксичною радіохірургією - визначається, переважно, типом фіксуючої рамки для голови та розміром вогнища ураження, яке піддається лікуванню.

СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДІОХІРУРГІЯ

  • велика одиночна доза рентгенівського випромінювання
  • використовується для лікування невеликих пухлин, зазвичай менше 3 см в діаметрі
  • внутрішньочерепна стереотаксична локалізація передбачає фіксацію на черепі спеціальної рамки за допомогою гвинтів

Використовуються такі коди:

15600-00 [1789] Стереотаксична радіотерапія, одна доза

40803-00 [1] Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація

СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДІОТЕРАПІЯ

  • процедура розбита на сеанси (проводиться з використанням гамма-ножа або лінійного прискорвача (ЛП)
  • використовується для лікування пухлин більших розмірів або в близькості до життєво важливої структури - такої як стовбур мозку, зорова хіазма або зорові нерви
  • внутрішньочерепна стереотаксична локалізація передбачає фіксацію на черепі спеціальної рамки з кріпленням до прикусного валику

Використовуються такі коди:

15600-01 [1789] Стереотаксична радіотерапія, множинні сеанси

40803-00 [1] Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація

Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація також може бути виконана перед внутрішньочерепним хірургічним втручанням з метою видалення, аспірації чи біопсії пухлини або пухлинного вогнища головного мозку. Інші приклади внутрішньочерепних стереотаксичних хірургічних процедур: імплантація електродів для лікування епілепсії, введення резервуара Оммайя, а також кліпування аневризм. У цих випадках внутрішньочерепна стереотаксична локалізація позначається супутнім кодом на додачу до відповідного основного коду внутрішньочерепної хірургії.

ПРИКЛАД 1

Стереотаксична біопсія головного мозку.

39703-00 [12] Біопсія головного мозку через трепанаційні отвори

40803-00 [1] Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація

СТЕРЕОТАКСИЧНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ СПИННОГО МОЗКУ

(90011-05 [29] Стереотаксична локалізація спинного мозку)

Ця процедура наразі супроводжує хірургічні операції на спинному мозку, такі як стереотаксична біопсія, аспірація або видалення уражених ділянок спинного мозку, а також спонділодезу. Як і у випадку з внутрішньочерепними процедурами, стереотаксична локалізація спинного мозку передує хірургічній операції на спинному мозку і передбачає використання процедур діагностичної візуалізації (КТ, МРТ, мієлографії) в поєднанні з комп’ютерним визначенням координат, локалізацією та націлюванням. Хоча рамки стереотаксичної локалізації розроблялися для роботи зі спинним мозком, вони застосовуються рідко.

Код 90011-05 [29] Стереотаксична локалізація спинного мозку має бути вказаний після коду процедури на спинному мозку, з якою він пов’язаний.

ПРИКЛАД 2

Стереотаксичне видалення менінгіоми спинного мозку.

40321-00 [53] Видалення інтрадуральної пухлини спинного мозку

90011-05 [29] Стереотаксична локалізація спинного мозку