0941 ЗАХВОРЮВАННЯ АРТЕРІЙ

0941 ЗАХВОРЮВАННЯ АРТЕРІЙ

Примітка: Цей стандарт НЕ застосовується у відношенні церебральних та прецеребральних артерій.

1. АРТЕРІОСКЛЕРОЗ

Артеріосклероз - це загальний термін для позначення кількох хвороб, за яких стінки артерій товстішають та втрачають еластичність.

Існує три основних форми артеріосклерозу:

  • атеросклероз (найбільш розповсюджена форма)
  • артеріосклероз Менкеберга (кальцифікація малих артерій, зазвичай, у людей похилого віку; також відомий як медіальний кальцифікуючий склероз)
  • артеріолярний склероз (артеріолосклероз, який спричиняється, переважно, гіпертонією в артеріолах, зокрема в нирках, селезінці та підшлунковій залозі).

Класифікація

Якщо в записах ідеться про артеріосклероз (неуточнений), що впливає на велику артерію (наприклад, коронарну, ниркову, черевну аорту, клубову, стегнову чи іншу артерію кінцівок), слід використовувати відповідний код атеросклерозу.

ПРИКЛАД 1

I25.1 - Атеросклеротична хвороба серця

I70.2- Атеросклероз артерій кінцівок

У випадку з артеріосклерозом Менкеберга та артеріолярним склерозом слід скористатися покажчиком і зазначити відповідний код.

2. АТЕРОСКЛЕРОЗ

Атеросклероз - це найбільш розповсюджена форма артеріосклерозу, для якої характерним є утворення жовтих бляшок (атером) в артеріях - наприклад, коронарних та ниркових.

Атеросклероз - це патологія, діагноз якої залежить від наявності очевидної хвороби (наприклад, симптомів болю в грудях, переміжної кульгавості), а не від відсоткового показника перекриття артерії.

На ангіограмі атеросклероз може бути описаний як 'стеноз', 'оклюзія' або 'артеріальна бляшка'. Як правило, артеріальні захворювання зі значним звуженням вимагають хірургічної інтервенції, такої як ангіопластика або шунтування для відновлення належного кровотоку, в той час як легке чи помірне блокування артерій зазвичай лікується лікарськими препаратами і модифікацією факторів ризику.


Процедури, що виконуються при атеросклерозі

Ангіопластика (ЧТА/ЧТКА - черезшкірна транслюмінальна ангіографія/черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика, ЧТКРА - черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія), внутрішньоартеріальне стентування, аспіраційна тромбектомія, ендоваскулярні пристрої протиемболічного захисту та шунти (коронарне шунтування (КШ), стегново-підколінний анастомоз і т. д.) зазвичай виконуються задля полегшення симптомів атеросклерозу (наприклад, стенокардії, переміжної кульгавості). Таким чином, за відсутності комплексної документації або консультації клініциста, якщо виконується одна з цих процедур, можна зробити припущення про діагноз «атеросклероз».

Класифікація

Якщо атеросклероз (або синонімічні терміни, такі як хвороба вінцевої артерії [ІХС], трьохсудинне ураження коронарних артерій, стеноз, оклюзія або обструкція), який уражає артерію, задокументовано, слід призначити відповідний код атеросклерозу. Вибір коду для цього стану не слід змінювати на основі вибору або пріоритету варіанту лікування.

3. КОРОНАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ (КН)

КН означає атеросклероз у 99% випадків. Останній 1% - це випадки, зумовлені спазмом, емболією та іншими уточненими причинами.

Класифікація

Якщо зафіксовано КН без згадки про спазм, емболію чи інші уточнені причини (за винятком атеросклерозу), застосовується код з рубрики I25.1- Атеросклеротична хвороба серця (див. також вище пункт 2. Атеросклероз).

4. ЕМБОЛІЯ

Емболія - це обструкція стороннім тілом, найчастіше - згустком крові (наприклад, з передсердя), що відірвався й застряг у меншій судині. Емболія може виникати й без атеросклерозу. Таким чином, якщо зафіксовано діагноз «емболія», це ще не означає наявності атеросклерозу. Однак атероемболія - це шматок (згусток) атероматозної бляшки або тромботичної маси, яка зазвичай приєднується до бляшки і яка відірвалася й застрягла у судині, спричинивши обструкцію. Таким чином, атероемболія вказує на наявність атеросклерозу, коли гостра оклюзія спричинена відірваним шматочком бляшки.

Емболія може також виникнути під час або після серцево-судинних процедур, при якій згустки крові або розрив бляшок закривають просвіт артерії, викликаючи гостру емболічну оклюзію.

Класифікація

Якщо зафіксовано емболію коронарної артерії (і пацієнт не перейшов до інфаркту міокарда), слід використовувати код I24.0 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда. У випадку, коли в пацієнта виникає інфаркт міокарда, слід вибрати відповідний код з рубрики I21 Гострий інфаркт міокарда.

При атероемболії слід призначати код для емболії як зазначено вище та коду супутнього діагнозу з рубрики I25.1- Атеросклеротична хвороба серця.

Емболія іншої локалізації кодується відповідно до Алфавітного покажчика хвороб, наприклад, стегнова, клубова - рубрика I74 Емболія та тромбоз артерії; ниркова - N28.0 Ішемія та інфаркт нирки.

Якщо емболію задокументовано як ускладнення первинної операції, слід призначити T82.82 Емболія і тромбоз після встановлення серцевих та судинних протезних пристроїв,
імплантатів і трансплантатів.

5. ІШЕМІЯ

Термін «ішемія» означає фізіологічний процес зменшеного кровотоку. Причину ішемії слід уточнити (травма, ембол, тромб).

Якщо в записах ідеться про «ішемічну ногу», це вказує на ЗПС (див. нижче пункт 8. Захворювання периферійних судин). Ішемічна хвороба серця (ІХС) може означати коронарний атеросклероз, хронічну коронарну недостатність, ішемію міокарда або аневризму серця. Таким чином, не слід припускати, що причиною є атеросклероз.

Класифікація

За можливості, конкретний код має присвоюватися для позначення причини ішемії (наприклад, травма, ембол, тромб).

Якщо зафіксовано лише «ішемічну ногу», слід застосовувати код з рубрики I70.2- Атеросклероз артерій кінцівок.

Якщо зафіксовано лише «ішемічну хворобу серця», і ніяких інших відомостей немає, використовується код I25.9 Хронічна ішемічна хвороба серця, неуточнена. (Див. також АСК 0940 Ішемічна хвороба серця).

6. ОБСТРУКЦІЯ

Якщо в записах говориться про «обструкцію», в більшості випадків це означає атеросклероз (див. вище пункт 2. Атеросклероз).

7. ОКЛЮЗІЯ

Термін «оклюзія» використовується для опису повної блокади судини, зазвичай через атеросклероз. Для оклюзії артерій, яку не задокументовано як викликану іншою причиною, слід призначена відповідний код атеросклерозу (див. також вище пункт 2. Атеросклероз).

8. ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ СУДИН (ЗПС)

В більшості випадків ЗПС спричинені атеросклерозом.

ЗПС можуть також викликатися емболом або мікроемболом (наприклад, з серця - через тріпотіння передсердя), тромбозом, артеріальною травмою, спазмом артеріальної стінки або вродженою структурною вадою. Якщо зафіксовано такі проблеми, як ЗПС або «хронічна ішемічна нога», але інших відомостей щодо причини ЗПС немає, можна припустити, що причиною є атеросклероз.


Класифікація

Якщо ЗПС додатково уточнюється в записах (наприклад, синдром Рейно - I73.0- Синдром Рейно; емболія стегнової артерії - I74.3 Емболія та тромбоз артерій нижніх кінцівок), слід використовувати код відповідної хвороби.

Якщо задокументовано ЗПС або «хронічну ішемічну ногу» без уточнень, використовується код I70.2- Атеросклероз артерій кінцівок (код I73.9 Хвороба периферичних судин, неуточнена використовувати не треба).


9. СТЕНОЗ

Стеноз - це кількісно оцінюваний анатомічний термін, який часто означає атеросклероз (див. також 2. Атеросклероз вище).

Класифікація

Якщо зафіксовано стеноз коронарної артерії без додаткових уточнень, слід використовувати код з рубрики I25.1- Атеросклеротична хвороба серця. Якщо катетеризація серця або результати ангіограми показують, що стеноз спричинений тромбом (і при цьому в пацієнта не розвинувся ГІМ), слід використовувати код I24.0 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда. В останньому випадку, якщо в пацієнта розвивається інфаркт міокарда, використовується код з рубрики I21 Гострий інфаркт міокарда.

Аналогічним чином, стеноз інших артерій, для якого не визначено іншу причину, має позначатися відповідним кодом атеросклерозу. (Слід мати на увазі, що позначку «див. також Стриктура» в Покажчику після пункту «Стеноз», а також коди за замовчуванням для Стеноз/артерії (I77.1 Звуження артерії) слід використовувати лише в тих випадках, коли зафіксовано «стриктуру» без додаткових уточнень (див. також нижче пункт 10. Стриктура).

10. СТРИКТУРА

Стриктура визначається як аномальне звуження отвору або проходу в організмі - наприклад, судини.

Класифікація

За відсутності додаткової інформації в клінічній документації не слід припускати, що стриктура спричинена атеросклерозом. Таким чином, якщо зафіксовано «стриктуру артерії» без додаткових уточнень, слід використовувати код I77.1 Звуження артерії. Однак, якщо видно (з катетеризації серця або результатів ангіограми), що стриктура артерії спричинена тромбом або атеромою, слід застосовувати конкретніший код - наприклад, у випадку коронарної артерії, I24.0 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда або код з рубрики I25.1 - Атеросклеротична хвороба серця. В останньому випадку, якщо в пацієнта розвивається інфаркт міокарда, використовується код з рубрики I21 Гострий інфаркт міокарда.

11. ТРОМБОЗ

Тромбоз часто є заключною фазою розвитку атеросклерозу, коли згусток крові (тромб) утворюється на поверхні бляшки, і виникає закупорка. Тромбоз графту, як правило, обумовлений природним прогресуванням захворювання, що призводить до стенозу графту. Однак це може бути ускладненням первинної процедури, наприклад, гострий тромбоз графту, пов'язаний з аортокоронарним шунтуванням.

Класифікація

Якщо зафіксовано тромбоз коронарної артерії (і в пацієнта не розвинувся інфаркт міокарда), слід використовувати код I24.0 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда. У тому самому випадку, але якщо в пацієнта розвивається інфаркт міокарда, використовується код з рубрики I21 Гострий інфаркт міокарда.

Тромбоз інших артерій позначається кодами відповідно до Алфавітного покажчика хвороб.

Якщо тромбоз задокументовано як ускладнення первинної операції, призначте T82.82 Емболія і тромбоз після встановлення серцевих та судинних протезних пристроїв, імплантатів і трансплантатів.​