0934 ПРОЦЕДУРИ РЕВІЗІЇ/ПОВТОРНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СЕРЦІ

0934 ПРОЦЕДУРИ РЕВІЗІЇ/ПОВТОРНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СЕРЦІ

Процедури ревізії або повторної операції складніші за початкові процедури на серці і судинні процедури і призводять до значного збільшення витрат ресурсів. Найчастіше вони виконуються з метою заміни клапану, КШ (коронарне шунтування) та в педіатричних процедурах - таких як заміна судинного протеза при вродженій ваді серця.

Процедура ревізії або повторної операції може бути зумовлена природним розвитком подій, наприклад, у випадку рецидиву стенокардії або при серцевій недостатності; зазвичай це пов’язано з блокуванням шунтованої артерії (через природний розвиток хвороби, а не через ускладнення, пов’язане з трансплантатом).

Процедура ревізії або повторної операції може також виконуватися в зв’язку з ускладненням, пов’язаним з трансплантатом.

Тому присвоєння коду для кожного випадку грунтується на клінічній документації. Якщо причина хірургічної ревізії або повторної операції не може бути встановлена на підставі наявної документації, призначте в якості основного діагнозу код стану, що вимагає хірургічного втручання. Стан слід визначити тільки як процедурне ускладнення, коли в документації чітко зазначено, що стан виник як ускладнення після хірургічної операції. (див. також АСК 1904 Процедурні ускладнення та АСК 0909 Коронарне шунтування/Оклюзія при аортокоронарному шунтуванні).

РЕОПЕРАЦІЯ (ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ) АКШ

Класифікація хвороб

Основною причиною повторних операцій АКШ є розвиток атеросклерозу в попередніх шунтах або нативних коронарних артеріях, що викликає значний стеноз або оклюзію. Інші причини для повторної операції можуть включати недостатність графту через технічні проблеми, гострий тромбоз графту і т. д.

  • Слід призначити код I25.12 Атеросклеротична хвороба серця аутогенного обхідного судинного шунта або I25.13 Атеросклеротична хвороба серця неаутогенного обхідного судинного шунта, коли це повторне АКШ на попередніх шунтах. У цьому випадку немає необхідності призначати код Z95.1 Наявність аортокоронарного шунтового трансплантата в якості додаткового діагнозу.
  • Якщо попередні шунтуючі графти прохідні і діючі, а операція проводиться для обходу уражених нативних судин, призначте код I25.11 Атеросклеротична хвороба серця нативних вінцевих артерій разом з Z95.1 Наявність аортокоронарного шунтового трансплантата.
  • Якщо причина хірургічної ревізії пов'язана з ускладненням графту, призначте код T82.8 Інші уточнені ускладнення, пов'язані з серцевими і судинними пристроями, імплантатами і трансплантатами. Також необхідно призначати додаткові коди, такі як I24.0 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда, для забезпечення подальшого визначення стану.

Класифікація процедур

Повторна операція АКШ може бути виконана з або без відновлення попередньої трансплантацію. Реконструкція включає роз'єднання або поділ, та/або накладання додаткових швів на кінець попереднього графту. Можливо також виконати поділ спайок.

  • Якщо реоперація АКШ проводиться з реконструкцією попереднього графту, призначте: Відповідний код(и) АКШ, в залежності від обставин, від блоків [672] до [679] та 38637-00 [680] Повторна операція для відновлення коронарного шунта
  • Якщо реоперація АКШ виконується без відновлення попереднього графту, призначте: Відповідний код(и) АКШ, в залежності від обставин, від блоків [672] до [679] та 38640-00 [664] Повторна операція для виконання іншої процедури на серці, не класифікована в інших рубриках

РЕОПЕРАЦІЯ (ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ) ІНШІ СЕРЦЕВІ ТА СУДИННІ ПРОЦЕДУРИ

Якщо є спеціальний код реоперації для конкретної серцево-судинної реоперації, призначте відповідний код реоперації, наприклад:

38760-00 [613] Заміна екстракардіального кондуїту між правим шлуночком та легеневою артерією

38760-01 [613] Заміна екстракардіального кондуїту між лівим шлуночком та аортою

Якщо немає спеціального коду для хірургічної ревізії або реоперації в Табличному переліку АКМІ для конкретної серцевої/серцево-судинної процедури, призначте код для виду процедури таким чином:

  • 38640-00 [664] Повторна операція для виконання іншої процедури на серці, некласифікована в інших рубриках, щоб вказати, що процедура є реоперацією після попередньої серцевої процедури АБО
  • 35202-00 [763] Забезпечення доступу для повторної операції на артеріях або венах шиї, черевної порожнини або кінцівки, щоб вказати, що процедура- це повторна операція на судинах.

Зверніть увагу, що коди реоперацій слід призначати тільки тоді, коли необхідно «повторити» або провести хірургічну ревізію ту ж саму серцево-судинну процедуру. Ці коди не призначені для використання при подальшому відкритті операційної ділянки для лікування незв'язаного стану.

ПРИКЛАД 1

Повторна операція стегново-підколінного шунтування з видаленням стенозованої ділянки шунтуючої судини і заміною новим інтерпозиційним графтом (нижче колінного анастомозу) з підшкірної вени тієї ж ноги.

Коди:

32738-00 [711] Стегново-підколінне шунтування з використанням вени, анастомоз нижче коліна та

35202-00 [763] Реоперації артерій або вен, які не класифіковано в інших рубриках.

ПРИКЛАД 2

Рестернотомія для заміни серцевого клапана після попередньої операції аортокоронарного шунтування (АКШ).

У цьому випадку код 38656-01 [562] Повторне відкриття після торакотомії або стернотомії не призначається,тому що рестернотомія, проведена для заміни серцевого клапана після попереднього АКШ не вважається реоперацією (повторною операцією) процедури. Це повторне відкриття на місці попереднього оперативного втручання для виконання іншої процедури. (Див. також АСК 0039 Повторне відкриття місця операції)