1354 SLAP-УШКОДЖЕННЯ

1354 SLAP-УШКОДЖЕННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ

Пошкодження суглобової губи плеча в місці приєднання сухожилля довгої головки біцепса (SLAP-ушкодження) - це травми суглобової губи, що охоплюють ділянку з передньої до задньої частини сухожилля біцепса. Виділяють чотири типи SLAP-ушкоджень:

Тип 1 - з’єднання між губою та суглобовою западиною не порушене, але наявні дегенеративні зміни та розволокнення.
Тип 2 (найпоширеніший) - губа й сухожилля довгої головки біцепса повністю відірвані від краю суглобової ямки.
Тип 3 - губа відірвана й зміщена всередину суглоба, але місце прикріплення сухожилля довгої головки залишається неушкодженим.
Тип 4 - і губа, і сухожилля довгої головки від’єднані від краю суглобової ямки й зміщені всередину суглоба, а розрив губи поширюється на біцепс. Ця інформація у зведеному вигляді представлена у наведеній нижче таблиці:

ТИП SLAP-
УШКОДЖЕННЯ
СТАН СУГЛОБОВОЇ
ГУБИ
СТАН СУХОЖИЛЛЯ
БІЦЕПСА
1 ціла, але розволокнена ціле
2 відірвана
відірване
3 відірвана
ціле
4 відірвана
відірване й розірване

SLAP-ушкодження зазвичай виникають в результаті гострої травми або травматичного перенавантаження. Іноді вони можуть розглядатися як дегенеративні розриви, але таке трапляється рідко.

SLAP-ушкодження типів 2 і 4 - це нестабільні ушкодження, що, загалом, можуть бути усунені артроскопічно, шляхом приєднання суглобової губи до ямки суглоба. SLAP- ушкодження типів 1 і 3 більш стійкі, адекватною мірою зазвичай є артроскопічна обробка.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Якщо наявні лише неповні дані, слід звернутися до клініциста, щоб з’ясувати, чим викликане ушкодження - гострою травмою (травматичний випадок) або дегенеративним розривом (нетравматичний випадок). Класифікація таких ушкоджень наведена у таблиці, представленій нижче:

SLAP-УШКОДЖЕННЯ ТРАВМАТИЧНІ ВИПАДКИ НЕТРАВМАТИЧНІ ВИПАДКИ
Тип 1 і 3

S43.4 Розтягнення та деформація плечового суглоба

Також зазначаються коди зовнішньої причини, місця виникнення та діяльності

M24.11 Інші ураження сполучних хрящів, ділянка плеча
Тип 2 і 4

S43.4 Розтягнення та деформація плечового суглоба

S46.1 Травма м’яза та сухожилка довгої головки двоголового м’яза плеча

Також зазначаються коди зовнішньої причини, місця події та діяльності

  M75.8 Інші ураження
плеча

Відмінність між M24.11 та M75.8 полягає в розриві сухожилля біцепса.