1308 УРАЖЕННЯ ДИСКА

1308 УРАЖЕННЯ ДИСКА

Це неприпустимий діагноз. Слід отримати детальнішу інформацію від клініциста.​