1506 ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПЛОДУ, ДИСПРОПОРЦІЯ ТА АНОМАЛІЯ ТАЗОВИХ ОРГАНІВ МАТЕРІ

1506 ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПЛОДУ, ДИСПРОПОРЦІЯ ТА АНОМАЛІЯ ТАЗОВИХ ОРГАНІВ МАТЕРІ

ПОЛОЖЕННЯ І ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПЛОДУ

Нижче наведено список положень і передлежань плоду, які не є нормальними або є нормальними, але можуть потребувати інтервенції. Їх слід кодувати тільки якщо вони відповідають критеріям для присвоєння коду в АСК 0001 Основний діагноз або АСК 0002 Супутні діагнози (див. класифікацію нижче):

 • сідничне передлежання
 • лобне передлежання
 • складне передлежання
 • передлежання пуповини
 • низьке поперечне стояння стрілоподібного шва
 • лицеве передлежання
 • потиличне передлежання (наприклад, потилицею уперед (OA), потилицею вздовж (OL), задньопотиличне (OP), або потилицею впоперек (OT))
 • стійке задньопотиличне передлежання
 • випадання ручки
 • поперечне/косе положення плода
 • нестабільне положення плода

КЛАСИФІКАЦІЯ

Якщо потрібний догляд та/або інтервенція в зв'язку з неправильним положенням, диспропорцією або аномалією органів малого таза матері до початку пологів (тобто в якості причини для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері або для кесаревого розтину до початку пологів), використовується код з рубрик: O32-O34:

O32 Медична допомога матері при неправильному передлежанні плода, відомому чи передбачуваному

O33 Медична допомога матері при невідповідності розмірів таза і плода, відомій чи передбачуваній, або

O34 Медична допомога матері при відомих чи передбачуваних аномаліях органів таза

Якщо потрібний догляд та/або інтервенція в зв'язку з неправильним положенням, диспропорцією або аномалією органів малого таза матері під час пологів, незалежно від того, коли стан вперше діагностовано, призначте код з блоків O64-O66 (Виняток див. нижче стосовно рубця на матці):

O64 Утруднені пологи внаслідок неправильного положення або передлежання плода

O65 Утруднені пологи внаслідок аномалії таза матері або

O66 Інші утруднені пологи

Якщо допомога та/або інтервенція потрібна у зв'язку з наявними шрамами на матці/, попереднім кесарівим розтином, призначте

O34.2 Післяопераційний рубець матки, при якому мати потребує надання медичної допомоги, незалежно від того, чи допомога/інтервенція були проведені до початку пологів або під час пологів.

Код O75.7 Вагінальне розродження після попереднього кесаревого розтину використовують для позначення супутнього діагнозу в усіх випадках, коли спроба вагінальних пологів за наявності рубця від кесаревого розтину виявляється успішною.​