1500 ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ У ВИПАДКАХ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РОЗРОДЖЕННІ

1500 ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ У ВИПАДКАХ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РОЗРОДЖЕННІ

O80O84 РОЗРОДЖЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ДІАГНОЗ

 • Призначити O80–O84 Розродженняв якості основного діагнозу для пацієнток, яких госпіталізовано для пологів і результатом є розродження. Ці випадки надання медичної допомоги можуть включати таку документацію, як перейми, викликання пологів, кесарів розтин і т. д
 • Призначити додаткові діагнози, щоб вказати причину будь-якої родової інтервенції (наприклад, причину викликання пологів, використання щипців, кесарів розтин)
 • У тих випадках, коли виникають труднощі з визначенням основного діагнозу у випадках надання акушерської допомоги з пологами як результат, в якості основного діагнозу призначити код з категорії О80–О84 Розродження в якості основного діагнозу.

O80O84 РОЗРОДЖЕННЯ В ЯКОСТІ ДОДАТКОВОГО ДІАГНОЗУ

 • Якщо вагітну пацієнтку госпіталізовано для лікування стану в допологовий період, призначити код Класу 15 Вагітність, пологи і післяпологовий період або іншого Класу, яка відповідає визначенню основного діагнозу (див. також АСК 1521 Стани і травми під час вагітності)
 • Призначити О80–О84 Розродженняв якості додаткового діагнозу, якщо пацієнтка народила під час випадку надання медичної допомоги.

ІНШІ ДОДАТКОВІ ДІАГНОЗИ У ВИПАДКАХ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РОЗРОДЖЕННІ

Примітка: наступні рекомендації також застосовуються до допологових (тобто без пологів) випадків надання медичної допомоги, а також до випадків надання медичної допомоги при розродженні.

 • Призначити наступні коди при документуванні (стосовно випадків надання медичної допомоги ):
  • O09 Тривалість вагітності (див. критерії в Табличному перелік МКХ-10-AM)
  • O30 Багатоплідна вагітність
  • O60 Передчасні пологи та розродження

Призначити код О60 при настанні пологів і / або розродженні до 37 завершених тижнів вагітності (див. також АСК 1511 Переривання вагітності та АСК 1550 Виписка/переведення до іншого закладу під час пологів).

 • Z29.1 Профілактична імунотерапія
 • Призначити код Z29.1 для акушерської пацієнтки, якій потрібно введення антирезусного імуноглобуліну, з 92173-00 [1884] Пасивна імунізація Rh(D)
  імуноглобуліном.
  • Z37 Наслідок пологів
  • Коди для стрептококової інфекції групи B/носія – див. АСК 1549 Стрептококова інфекція групи b/носій під час вагітності

Призначити коди для інших станів/ускладнень (вагітність, пологи, післяпологовий або не пов'язаний з вагітнісю та пологами), які відповідають критеріям додаткового діагнозу в АСК 0002 Додаткові діагнози.

 • Рекомендації щодо госпіталізації на переривання вагітності див. в АСК 1511 Переривання вагітності. Див. також спеціальні стандарти в Класі 15 Вагітність, пологи та післяпологовий період.​