17 ВРОДЖЕНІ АНОМАЛІЇ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ ПОРУШЕННЯ

17 ВРОДЖЕНІ АНОМАЛІЇ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ ПОРУШЕННЯ

(Ця глава навмисно залишена незаповненою)