1909 НЕНАЛЕЖНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДОРОСЛИМ/ДИТИНОЮ

1909 НЕНАЛЕЖНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДОРОСЛИМ/ДИТИНОЮ

КЛАСИФІКАЦІЯ

Жертва

У випадках неналежного поводження, коли зафіксовано, що травма(-и) виникли в результаті недбалого та/або жорстокого поводження, як основний діагноз кодується конкретна травма 272 (наприклад, перелом руки). Також має бути зазначений код зовнішньої причини - для опису механізму виникнення травми.

Якщо недбале або жорстоке поводження призвело до фізичного стану, відмінного від травми, в якості основного діагнозу зазначається конкретний стан (наприклад, неналежне харчування). Зазначається код супутнього діагнозу з категорії T74 Синдром жорстокого поводження. Згідно з обставинами, слід також використати код зовнішньої причини з рубрики Y06 Позбавлення догляду або залишення без нагляду чи Y07 Інші форми неналежного поводження.

ПРИКЛАД 1

Поступив літній пацієнт з загальною харчовою недостатністю через недбале поводження з боку сина (який також є доглядачем пацієнта).

Коди:

E46 Неуточнена білково-енергетична харчова недостатність

T74.8 Інші синдроми жорстокого поводження

Y06.02 Позбавлення догляду або залишення без нагляду, інший член родини

Відповідний код місця події (Y92.-) та діяльності (U73.-)

У випадках підозри на неналежне поводження з дорослим/дитиною або госпіталізації «дитини в зоні ризику», коли не зафіксовано жодних поточних травм або станів, пов’язаних з неналежним поводженням, основний діагноз має позначатися кодом з рубрики T74 Синдром жорстокого поводження.

ПРИКЛАД 2

Підозрюється, що батьки вчиняють фізичне насильство над дитиною. Травм або станів, пов’язаних з неналежним поводженням, не помітно.

Коди:

T74.1 Фізична жорстокість

Y07.01 Інші форми неналежного поводження, з боку одного з батьків

Відповідний код місця події (Y92.-) та діяльності (U73.-)

Неналежне поводження в анамнезі

Через делікатну природу цього питання, коди особистого анамнезу мають використовуватися лише при наявності записів у медичній карті, та якщо це напряму стосується даного епізоду надання медичної допомоги.

Якщо в медичній карті згадується наявність в анамнезі неналежного поводження без додаткової інформації, використовується код Z91.8 У особистому анамнезі інші уточнені фактори ризику, не класифіковані в інших рубриках. Однак, якщо зафіксовано сексуальне або фізичне насильство в дитинстві, кодування виконується таким чином:

В особистому анамнезі - сексуальне насилля в дитинстві

Код Z61.8 Інші несприятливі життєві події у дитинстві слід використовувати, коли в медичній карті йдеться про наявність в анамнезі сексуального насильства без уточнень.

Якщо насильник відомий, використовується код Z61.4 Проблеми, пов’язані з сексуальним насиллям над дитиною з боку людини з найближчого оточення або Z61.5 Проблеми, пов’язані з сексуальним насиллям над дитиною з боку сторонньої особи.

В особистому анамнезі - фізичне насилля в дитинстві

Потрібно використовувати код Z61.6 Проблеми, пов’язані з фізичним насиллям над дитиною.

Психотерапія для осіб, постраждалих в результаті насилля, окрім жертви

При госпіталізації осіб, постраждалих в результаті насильства над дитиною, окрім жертви, з метою психотерапії/надання консультацій, використовують код Z61.6 Проблеми, пов’язані з фізичним насиллям над дитиною.

При госпіталізації з метою психотерапії/надання консультацій для осіб, що постраждали в результаті насильства з боку чоловіка/дружини або партнера, окрім жертви або насильника, використовують код Z63.0 Проблеми, пов’язані з взаємовідносинами подружжя чи партнерів.

При госпіталізації з метою психотерапії/надання консультацій для родичів (окрім чоловіка/дружини або партнера) або друзів жертви або насильника, використовують код Z63.79 Інші стресові життєві події, що впливають на сім’ю та її членів.