2112 ОСОБИСТИЙ АНАМНЕЗ

Коди в рубриках Z85-Z87 для позначення наявності в анамнезі злоякісного новоутворення або інших хвороб та станів не мають використовуватися в якості основного діагнозу. (Див. також АСК 0236 Вибір і черговість кодів новоутворень).
Ці коди використовуються лише для позначення супутніх діагнозів у випадках, коли стан повністю минув, але наявність його в анамнезі безпосередньо стосується поточного епізоду надання медичної допомоги.