2104 РЕАБІЛІТАЦІЯ

Реабілітаційна допомога – це мультидисциплінарна допомога, клінічної метою або метою лікування якої є поліпшення функціонування пацієнта з порушеннями, обмеженням активності або участі через стан здоров'я. Пацієнт зможе брати активну участь.

КЛАСИФІКАЦІЯ
Якщо проводиться реабілітаційна допомога, призначають код Z50.9 Лікування, яке включає реабілітаційну процедуру, неуточнену. Детальна інформація про конкретну реабілітацію буде вказана у відповідних кодах інтервенцій. Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена:
ніколи не слід призначати в якості основного діагнозу. Для епізодів госпіталізації для реабілітаційної допомоги основний діагноз повинен відображати основний стан, що потребує реабілітації (див. АСК 0001 Основний діагноз).
 слід призначати тільки в якості додаткового діагнозу при наявності документально підтверджених доказів того, що пацієнтові була надана реабілітаційна допомога. Не призначайте Z50.9 якщо була проведена оцінка реабілітаційної допомоги, але фактичну реабілітаційну допомогу не було надано. Документовані докази можуть мати вигляд записів лікаря або план догляду в історії хвороби.
 може призначатися незалежно від типу госпіталізації пацієнта.
Примітка: Коди АКМІ не включено в наступні приклади (див. АСК 0032 Суміжні інтервенції).

ПРИКЛАД 1: ІНСУЛЬТ
Пацієнта госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги для лікування ішемічного інсульту. Поточні порушення включають геміплегію, афазію і нетримання сечі. На другий день пацієнт приступив до програми реабілітації після інсульту.
Коди:

I63.9 Інфаркт мозку, неуточнений

G81.9 Геміплегія, неуточнена

R47.0 Дисфазія та афазія

R32 Неуточнене нетримання сечі

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена

Через тиждень пацієнта перевели в реабілітаційну лікарню для реабілітації після ішемічного інсульту. Поточні ураження, що вимагають реабілітації, включають геміплегію, афазію і нетримання сечі.
Коди:

I63.9 Інфаркт мозку, неуточнений

G81.9 Геміплегія, неуточнена

R47.0 Дисфазія та афазія

R32 Неуточнене нетримання сечі

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена


Пацієнт поступив на реабілітацію з приводу геміплегії після ішемічного інсульту, який стався три роки тому.
Коди:

G81.9 Геміплегія, неуточнена

I69.3 Наслідки інфаркту мозку

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена
Додаткову інформацію щодо застосування кодів при інсульті, зокрема, якщо йдеться про залишкові проблеми, можна знайти в АСК 0604 Інсульт. 309


ПРИКЛАД 2: ЗАМІНА СУГЛОБА
Пацієнта госпіталізовано в гострий стаціонар з тривалим остеоартритом лівого стегна для повної заміни кульшового суглоба, під загальною анестезією. Після операції пацієнту надано фізіотерапевтичну допомогу.
Код:

M16.1 Інший первинний коксартроз

Через тиждень пацієнта перевели на чотири тижні реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба через тривалий остеоартрит лівого стегна.
Коди:

M16.1 Інший первинний коксартроз

Z96.64 Наявність імплантату кульшового суглоба

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена
Пацієнт поступив на реабілітацію для важкорухомого тазостегнового суглоба через шість місяців після операції по заміні тазостегнового суглоба через тривалий остеоартрит.
Код:

M25.65 Тугоподвижність суглоба, не класифікована в інших рубриках, тазова область і стегно

Z96.64 Наявність імплантату кульшового суглоба Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена

ПРИКЛАД 3: АМПУТАЦІЯ
Пацієнт госпіталізований для реабілітації після ампутації нижче коліна внаслідок периферичної ангіопатії при цукровому діабеті 1 -го типу.
Коди:

E10.51 Інсулінозалежний цукровий діабет з периферичною ангіопатією, без гангрени

Z89.5 Набута відсутність ноги на рівні чи нижче коліна

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена


ПРИКЛАД 4: ХІРУРГІЯ ХРЕБТА
Пацієнт госпіталізований для реабілітації після ламінектомії в зв’язку з пролапсом диска L5/S1.
Коди:

M51.2 Інші уточнені зміщення міжхребцевих дисків

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена

ПРИКЛАД 5: ТРАВМАТИЧНЕ УШКОДЖЕННЯ СПИННОГО МОЗКУ
Пацієнт переведений для реабілітації з лікарні швидкої допомоги після мотоциклетної аварії, під час якої він отримав перелом 4-го шийного хребця з вивихом тіла 4/5 шийного хребця та забій спинного мозку на тому ж рівні.
Коди:

S14.10 Ушкодження шийного відділу спинного мозку, неуточнене

S14.70 Функціональне ушкодження спинного мозку, шийний відділ, неуточнене

S12.22 Перелом четвертого шийного хребця

S13.14 Вивих шийного хребця C4/5
Відповідні коди зовнішніх причин Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена

Пацієнт госпіталізований для реабілітації через часткову параплегію на рівні C4 згаданої вище травми через дев’ять місяців після пригоди.
Коди:

G82.26 Параплегія, неуточнена, неповна, хронічна

T91.3 Наслідки травми спинного мозку

Y85.0 Наслідки нещасного випадку, пов’язаного з моторним транспортним засобом

Y92.49 Місце події, неуточнена автомагістраль, вулиця або дорога

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена (Див. також АСК 1915 Травма хребта (спинного мозку)).

ПРИКЛАД 6: КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЯ
Пацієнт госпіталізований для серцевої реабілітації після аортокоронарного шунтування, виконаного п’ять днів тому в зв’язку з коронарною недостатністю.
Коди:

I25.1 Атеросклеротична хвороба серця

Z95.1 Наявність аортокоронарного шунтового трансплантата

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена

ПРИКЛАД 7: ІНШІ МЕДИЧНІ СТАНИ
Пацієнт з хворобою Паркінсона госпіталізований для загальної реабілітації та зміцнення.
Коди:

G20 Хвороба Паркінсона

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена