b139 Глобальні ментальні функції, інші уточнені та неуточнені

b139 Глобальні ментальні функції, інші уточнені та неуточнені