b167 Ментальні функції мови

b167 Ментальні функції мови
Конкретні ментальні функції розпізнавання та використання знаків, символів та інших компонентів мови.

Винятки: 

      b1670 Сприйняття мови
Конкретні ментальні функції розшифрування повідомлень в усній, письмовій та інших формах, таких як знакова мова, для отримання їхнього значення.

            b16700 Сприйняття усної мови
Ментальні функції розшифрування усних повідомлень для отримання їхнього значення.

            b16701 Сприйняття письмової мови
Ментальні функції розшифрування письмових повідомлень для отримання їх значення.

            b16702 Сприйняття знакової мови
Ментальні функції розшифрування повідомлень у мовах, які використовують знаки, зроблені руками та інші рухи для отримання їхнього значення.

            b16703 Сприйняття мови тіла
Ментальні функції розшифрування повідомлень у жестах тіла, зроблених руками та іншими рухами, для отримання їхнього значення.

            b16708 Сприйняття мови, інша уточнене

            b16709 Сприйняття мови, неуточнене

      b1671 Вираження мови
Конкретні ментальні функції, необхідні для продукування змістовних повідомлень в усній, письмовій, знаковій або інших формах мови.

            b16710 Вираження усної мови
Ментальні функції, необхідні для продукування змістовних усних повідомлень.

            b16711 Вираження письмової мови
Ментальні функції, необхідні для продукування змістовних письмових повідомлень.

            b16712 Вираження знакової мови
Ментальні функції для продукування змістовних повідомлень в мовах, які використовують знаки, зроблені руками та іншими рухами.

            b16713 Вираження мови тіла
Ментальні функції, необхідні для продукування повідомлень з використанням жестів, зроблених руками та інших рухів.

            b16718 Вираження мови, інша уточнене

            b16719 Вираження мови, неуточнене

      b1672 Інтегративні функції мови
Ментальні функції, які організовують семантичне і символічне значення, граматичну структуру і ідеї для продукування повідомлень в усній, письмовій або інших формах мови.

Включення:

  • афазія Брока;
  • афазія Верніке;
  • експресивна афазія;
  • кондуктивна афазія;
  • рецептивна афазія

      b1678 Ментальні функції мови, інші уточнені

      b1679 Ментальні функції мови, неуточнені