b330 Функції плинності та ритмічності мовлення

b330 Функції плинності та ритмічності мовлення
Функції продукування потоку і темпу мовлення.

Винятки:

      b3300 Плинність мовлення
Функції продукування плавного, неперервного потоку мовлення.

Включення:

  • функції плавного зв'язування мовлення;
  • вроджене заїкання;
  • набуте заїкання;
  • порушення плинності мовлення;
  • сповільнення мовлення

      b3301 Ритм мовлення
Функції патернів модуляції, темпу та наголосу в мовленні.

      b3302 Швидкість мовлення
Функції темпу продукування мовлення.

Включення:

  • брадилалія;
  • тахілалія

      b3303 Мелодійність мовлення
Функції модуляції патернів висоти в мовленні

Включення:

  • інтонація;
  • просодика мовлення;
  • монотонне мовлення

       b3308 Функції плинності та ритмічності мовлення, інші уточнені

       b3309 Функції плинності та ритмічності мовлення, неуточнені