b429 Функції серцево-судинної системи, інші уточнені та неуточнені

b429 Функції серцево-судинної системи, інші уточнені та неуточнені