s420 Структура імунної системи

s420 Структура імунної системи

      s4200 Лімфатичні судини

      s4201 Лімфатичні вузли

      s4202 Тимус

      s4203 Селезінка

      s4204 Кістковий мозок

      s4208 Структура імунної системи, інша уточнена

      s4209 Структура імунної системи, неуточнена