d930 Релігія і духовність

d930 Релігія і духовність
Залучення до релігійної або духовної діяльностей, організацій і практик для самореалізації, пошуку сенсу, релігійної чи духовної цінності та встановлення зв’язку з божественною силою, наприклад, участь у відвідуванні церкви, храму, мечеті чи синагоги, молитві чи співі для релігійні цілі та духовне споглядання.

      d9300 Організована релігія
Залучення до організованих релігійних церемоній, активностей та подій.

      d9301 Духовність
Залучення до духовних активностей або подій за межами організованої релігії.

      d9308 Релігія і духовність, інші уточнені

      d9309 Релігія і духовність, неуточнені