e415 Особисті ставлення членів розширеної родин

Дочірні категорії

У цьому розділі йдеться про природні або створені людиною засоби чи системи засобів, обладнання та технології у найближчому середовищі індивіда, які збираються, створюються, виробляються чи виготовляються. Класифікацією технічних засобів ISO 9999 їх визначено, як "будь-який засіб, інструмент, обладнання або технічна система, що використовується особою з обмеженням життєдіяльності, спеціально виготовлена або загальнодоступна, яка запобігає, компенсує, відслідковує, полегшує або нейтралізує" обмеження життєдіяльності.
Було визнано, що будь-який засіб або технологія можуть бути допоміжними. (Див. ISO 9999 Технічні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності – Класифікація (друга редакція); ISO/TC 173/SC 2; ISO/DIS 9999 (оновл.)). Для потреби цієї класифікації факторів середовища допоміжні засоби та технології мають вужче визначення – будь-які засоби, інструменти, обладнання або технології, адаптовані або спеціально виготовлені для покращення функціонування осіб з обмеженням життєдіяльності.

У цьому розділі йдеться про живі та неживі елементи природного або фізичного середовища і компоненти цього середовища, що були змінені людиною, а також характеристики людського населення в такому середовищі.​

У цьому розділі йдеться про людей або тварин, що надають практичну фізичну або емоційну підтримку, турботу, захист, допомогу та забезпечують стосунки іншим особам вдома, на робочому місці, в школі або у грі або в інших аспектах їхніх активностей повсякденного функціонування.
До цього розділу не входять ставлення осіб або людей, що надають підтримку. Фактор середовища, який тут описано, не є особою чи твариною, але обсяг фізичної та емоційної підтримки, яку надає особа чи тварина.

У цьому розділі йдеться про ставлення, що є видимим наслідком звичаїв, практик, ідеологій, цінностей, норм, фактичних переконань і релігійних переконань. Ці ставлення впливають на поведінку та соціальне життя особи на всіх рівнях, починаючи з міжособистісних стосунків та зв'язків у громаді, до політичних, економічних та правових структур; наприклад, індивідуальне чи соціальне ставлення щодо надійності особи та її цінності як людини, може заохочувати позитивні, почесні практики чи негативні та дискримінаційні практики (напр., стигматизацію, стереотипізацію і маргіналізацію або нехтування особою).
Класифіковані ставлення - це ставлення людей, сторонніх до особи, ситуація якої описується. Йдеться не про ставлення самої особи. Особисті ставлення класифіковано відповідно до типів зв'язків, перерахованих у Розділі 3 "Фактори середовища". Цінності та переконання не кодовано окремо від ставлень, оскільки їх вважають рушійною силою ставлень.

У цьому розділі йдеться про:
1. Послуги, що надають переваги, структуровані програми та операції в різних секторах суспільства, призначені для задоволення потреб окремих осіб. (До послуг входять люди, які їх надають.) Послуги можуть бути державними, приватними або добровільними, і можуть створюватися на місцевому, громадському, регіональному, державному, провінційному, національному або міжнародному рівні окремими особами, асоціаціями, організаціями, установами або урядами. Товари, що надаються через ці послуги, можуть бути загальними або адаптованими та спеціально розробленими.
2. Системи, які є адміністративними контрольними та організаційними механізмами та встановлюються урядами на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях або іншими визнаними органами влади. Ці системи призначені для організації, контролю та моніторингу послуг, які надають переваги, структуровані програми та операції в різних секторах суспільства.
3. Політики, сформовані правилами, положеннями, конвенціями та нормативами, встановленими урядами на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях або іншими визнаними органами влади. Політики керують та управляють системами, які організовують, контролюють і моніторують послуги, структуровані програми та операції в різних секторах суспільства.