d325 Комунікування з - отримання- письмових повідомлень

d325 Комунікування з - отримання- письмових повідомлень
Розуміння буквального і переносного значення повідомлень розмовною мовою, зокрема розуміння, що речення є ствердженням факту або ідіоматичним висловом.