НОВОУТВОРЕННЯ (C00-D48), Примітки:

Примітки:
1. Злоякісні новоутворення первинні, неточно визначені, вторинні та неуточненої локалізації
Рубрики C76-C80 включають злоякісні новоутворення з неточно визначеною первинною локалізацією, або ті, які не зазначені як «дисеміновані», «розсіяні» чи «поширені» без згадки про первинну локалізацію. В обох випадках первинна локалізація розглядається як невідома.

2. Функціональна активність
До даного класу віднесені новоутворення незалежно від наявності чи відсутності у них функціональної активності. Код класу може бути доповнений кодом з класу 4, якщо буде потрібно ідентифікувати функціональну активність, пов’язану з тим чи іншим новоутворенням. Наприклад, катехоламінпродукуюча злоякісна феохромоцитома наднирника повинна бути позначена кодом C74.- з додатковим кодом E27.5; базофільна аденома гіпофіза з синдромом Кушинга повинна бути позначена кодом D35.2 з додатковим кодом E24.0.

3. Морфологія
Існує велика кількість морфологічних (гістологічних) груп злоякісних новоутворень: карциноми, включаючи плоскоклітинні однієї та більше вищезазначених локалізацій (епідермоїдні) та аденокарциноми, саркоми, інші пухлини м’яких тканин, включаючи мезотеліому, лімфому (Ходжкіна та неходжкінську), лейкоз, інші уточнені та специфічні по локалізації типи, неуточнені раки. Термін «рак» є загальним і може використовуватися для будь-якої з вищезазначених груп, хоча він рідко використовується по відношенню до злоякісних новоутворень лімфатичної, кровотворної та споріднених їм тканин. Термін «карцинома» іноді неправильно використовується як синонім терміну «рак».
У Класі 2 новоутворення класифікуються переважно за локалізацією з широким групуванням за їх характером перебігу. У деяких виключних випадках морфологія зазначається в найменуваннях рубрик та підрубрик.
Для бажаючих ідентифікувати гістологічний тип новоутворень передбачаються вичерпні окремі морфологічні коди у даному класі. Ці морфологічні коди взяті з третього видання Міжнародної класифікації онкологічних захворювань (МКОЗ), яка є двохосьовою класифікаційною системою та може забезпечити незалежне кодування новоутворень за топографією та морфологією. Морфологічні коди представляють собою шестизначні коди: перші чотири знаки ідентифікують гістологічний тип; п’ятий знак вказує на характер перебігу пухлини (злоякісна первинна, злоякісна вторинна) (метастична), in situ, доброякісна, невизначена злоякісна чи доброякісна); і шостий знак визначає ступінь диференціювання солідних пухлин і використовується також як спеціальний код для лімфом та лейкозів, однак, ці шестизначні коди не включені до МКХ-10-АМ.

4. Використання підрубрик у Класі 2
Слід звернути увагу на особливе використання підрубрики .8 у даному класі (див. примітку 5). Там, де необхідно відмітити підрубрику для групи «інших», використовується підрубрика .7.

5. Злоякісні новоутворення, які виходять за межі однієї локалізації, та використання підрубрики .8 (ураження, які виходять за межі однієї локалізації)
Рубрики C00-C75 призначені для класифікації первинних злоякісних новоутворень згідно з місцем їх виникнення. Більшість тризначних рубрик далі розподіляються на зазначені класи чи підрубрики за відповідними органами. Новоутворення, яке можливо віднести до двох чи більше підрубрик в межах тризначної рубрики, та чиє місце виникнення не можливо визначити, слід класифікувати підрубрикою з четвертим знаком .8 («ураження, яке виходить за межі однієї та більше локалізацій»), якщо ця комбінація спеціально не індексується в інших рубриках. Наприклад, карцинома стравоходу та шлунка шифрується кодом C16.0 (кардія), у той час як карциному кінчика та нижньої поверхні язика необхідно кодувати C02.8. з іншого боку карциному кінчика язика з залученням нижньої поверхні необхідно кодувати у підрубриці C02.1, так як місце виникнення (кінчик язика) відомо.
Поняття «ураження, яке виходить за межі однієї та більше локалізацій» припускає, що ділянки, які залучаються до процесу, стикуються (одна з одною).
Послідовність нумерації підрубрик часто є анатомічно суміжною, але це не завжди так (наприклад, сечовий міхур C67.-), та кодувальнику потрібно буде звернутися за уточненням до анатомічних довідників для визначення топографічного взаємозв’язку.
Іноді новоутворення виходять за межі локалізацій, зазначених тризначними рубриками в межах однієї системи органів. Для кодування таких випадків існують такі підрубрики:

C02.8 Ураження язика, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C08.8 Ураження великих слинних залоз, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

С14.8 Ураження губ, ротової порожнини та глотки, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C21.8 Ураження прямої кишки, заднього проходу (відхідника) та відхідникового каналу, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C24.8 Ураження жовчних шляхів, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C26.8 Ураження органів травлення, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C39.8 Ураження органів дихання та внутрішньогрудних органів, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C41.8 Ураження кісток та суглобових хрящів, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C49.8 Ураження сполучної та м’якої тканини, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C57.8 Ураження жіночих статевих органів, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C63.8 Ураження чоловічих статевих органів, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C68.8 Ураження сечових органів, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій

C72.8 Ураження головного мозку та інших відділів центральної нервової системи, яке виходить за межі однієї та більше вищезазначених локалізацій
Прикладом цього є карцинома шлунка та тонкої кишки, яка повинна бути кодована C26.8 (Ураження органів травлення, яке виходить за межі однієї та більше локалізацій)

6. Злоякісні новоутворення ектопічної тканини
7. Злоякісні новоутворення ектопічної тканини повинні бути закодовані відповідно до місця виявлення, наприклад, злоякісні новоутворення яєчника кодуються в яєчник (C56).

Використання Алфавітного покажчика при кодуванні новоутворень

При кодуванні новоутворень у доповнення до їх локалізації необхідно брати до уваги також морфологію та характер перебігу новоутворення, хоча при кодуванні спочатку завжди повинен бути пошук по Алфавітному покажчику для морфологічного опису.

8. Використання третього видання Міжнародної класифікації онкологічних захворювань (МКОЗ)
Клас 2 забезпечує досить обмежену вузько спрямовану топографічну класифікацію для деяких морфологічних типів чи зовсім не забезпечує. Топографічні коди МКОЗ використовуються для усіх новоутворень з допомогою тих самих три- та чотиризначних рубрик, які використовуються в класі 2 для злоякісних новоутворень (C00-C77, C80.-), тим самим забезпечуючи високу точність локалізації для інших новоутворень (злоякісних вторинних (метастатичних), доброякісних, in situ, невизначених або невідомих.

Таким чином, заклади, які зацікавлені у визначенні локалізації та морфології пухлин (такі як реєстри раку, онкологічні лікарні, патологоанатомічні відділення та інші заклади, які спеціалізуються на онкології) повинні використовувати МКОЗ.