(C15-C26) ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (C15-C26)

C15 Злоякісне новоутворення стравоходу
Примітка: Запропоновані дві альтернативні підкласифікації:
.0 - .2 згідно анатомічного опису
.3 - .5 за третинами органа
Цей відхід від принципу, що категорії мають бути взаємовиключними, є навмисним, оскільки використовуються обидві форми термінології, але кінцеві анатомічні ділянки не є аналогічними.

C15.0 Шийного відділу стравоходу

C15.1 Грудного відділу стравоходу

C15.2 Черевного відділу стравоходу

C15.3 Верхньої третини стравоходу

C15.4 Середньої третини стравоходу

C15.5 Нижньої третини стравоходу

C15.8 Ураження стравоходу, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234  Див. примітку 5 до Класу,

C15.9 Стравоходу, неуточнене

C16 Злоякісне новоутворення шлунка

C16.0 Кардії
Кардіального відділу шлунка
Кардіо-езофагеального з’єднання
Гастро-езофагеального з’єднання
Стравоходу та шлунка

C16.1 Дна шлунка

C16.2 Тіла шлунка

C16.3 Присінка воротаря шлунка
Присінка шлунка

C16.4 Пілоруса
Препілоруса
Пілоричного каналу

C16.5 Малої кривини шлунка, неуточнене
Малої кривини шлунка, не класифікованої у рубриках С16.1 -С16.4

C16.6 Великої кривини шлунка, неуточнене
Великої кривини шлунка, не класифікованої у рубриках С16.0-С16.4

C16.8 Ураження шлунка, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C16.9 Шлунка, неуточнене
Рак шлунка БДВ

C17 Злоякісне новоутворення тонкої кишки

C17.0 Дванадцятипалої кишки

C17.1 Порожньої кишки

C17.2 Клубової кишки
Виключено: ілеоцекального клапана (C18.0)

C17.3 Дивертикула Меккеля

C17.8 Ураження тонкої кишки, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C17.9 Тонкої кишки, неуточнене

C18 Злоякісне новоутворення ободової кишки

C18.0 Сліпої кишки
Ілеоцекального клапана

C18.1 Червоподібного відростка

C18.2 Висхідної ободової кишки

C18.3 Печінкового вигину

C18.4 Поперечної ободової кишки

C18.5 Селезінкового вигину

C18.6 Низхідної ободової кишки

C18.7 Сигмоподібної ободової кишки
Сигмоподібного вигину
0234 Виключено: ректосигмоїдного з’єднання (C19)

C18.8 Ураження ободової кишки, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
Див. примітку 5 до Класу,

C18.9 Ободової кишки, неуточнене
Товстої кишки БДВ

C19 Злоякісне новоутворення ректосигмоїдного з`єднання
Ободової кишки та прямої кишки
Ректосигмоїдного відділу ободової кишки

C20 Злоякісне новоутворення прямої кишки
Ампули прямої кишки

C21 Злоякісне новоутворення заднього проходу (відхідника) та відхідникового каналу

C21.0 Заднього проходу, неуточнене
Виключено:
Анального:

  • краю (C43.5, C44.5)
  • шкіри (C43.5, C44.5)

Шкіри періанальної ділянки (C43.5, C44.5)

C21.1 Відхідникового каналу
Сфінктера відхідника

C21.2 Клоакогенної зони

C21.8 Ураження прямої кишки, заднього проходу (відхідника) та відхідникового каналу, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,
Злоякісне новоутворення прямої кишки, заднього проходу (відхідника) та відхідникового каналу, місце виникнення якого неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C20-C21.2.
Аноректального з’єднання
Аноректальної ділянки

C22 Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечiнкових жовчних проток
Виключено:
Жовчних шляхів БДВ (C24.9)
Вторинне злоякісне новоутворення печінки (C78.7)

C22.0 Карцинома печінкових клітин
Гепатоцелюлярна карцинома
Гепатома

C22.1 Рак внутрішньопечінкової жовчної протоки
Холангіокарцинома

C22.2 Гепатобластома

C22.3 Ангіосаркома печінки
Саркома з клітин Купфера

C22.4 Інші саркоми печінки

C22.7 Інші уточнені карциноми печінки

C22.9 Злоякісне новоутворення печінки, неуточнене

C23 Злоякісне новоутворення жовчного міхура

C24 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин жовчовивідних шляхів
Виключено: внутрішньопечінкової жовчної протоки (C22.1)

C24.0 Позапечінкової жовчної протоки
Жовчної протоки або проходу БДВ
Спільної жовчної протоки
Міхурової протоки
Печінкової протоки

C24.1 Ампули фатерового сосочка

C24.8 Ураження жовчних проток, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,
Злоякісне новоутворення жовчних проток, місце виникнення якого неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C22.0-C24.1.
Злоякісне новоутворення, яке охоплює одночасно внутрішньопечінкові та позапечінкові жовчні протоки.

C24.9 Жовчних шляхів, неуточнене

C25 Злоякісне новоутворення підшлункової залози

C25.0 Головки підшлункової залози

C25.1 Тіла підшлункової залози

C25.2 Хвоста підшлункової залози

C25.3 Протоки підшлункової залози

C25.4 Ендокринної частини підшлункової залози
Острівків Лангерганса

C25.7 Інших частин підшлункової залози
Шийки підшлункової залози

C25.8 Ураження підшлункової залози, яке виходить за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
0234 Див. примітку 5 до Класу,

C25.9 Підшлункової залози, неуточнене

C26 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів травлення
Виключено: очеревини та заочеревинного простору (C48.-)

C26.0 Кишкового тракту, неуточненої частини
Кишок БДВ

C26.1 Селезінки
Виключено:
Фолікулярна лімфома (C82.-)
Хвороба Ходжкіна (C81.-)
Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-)
Неходжкінська лімфома (C83.-)
Неходжкінська лімфома, інших та неуточнених типів (C85.-)

C26.8 Ураження органів травлення, яке виходить входять за межі однієї і більше вищезгаданих локалізацій
▼0234 Див. примітку 5 до Класу,
Злоякісне новоутворення органів травлення, місце виникнення якого неможливо віднести до жодної з вищезазначених рубрик C15-C26.1.
Виключено: кардіо-стравохідного з’єднання (C16.0)

C26.9 Неуточнених ділянок системи травлення
Травного каналу або шляху БДВ
Шлунково-кишкового тракту БДВ