(I10-I15) ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА

  (I10-I15) ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА      
     І-ІІ стадія ГХ– стаціонарного лікування не потребує. Пожиттєве амбулаторне лікування проводиться безперервно протягом життя (за рахунок програми "Доступні ліки)      
    За рахунок БО "Лікарняна каса Полтавщини" лише СТАЦІОНАРНЕ ЛІКУВАННЯ (Цілодобовий стаціонар)      
VEN АТС-класифікація Засоби медпризначення згідно п.23 Держ формуляр (ДФ) Нац Перелік (НП) Доступні ліки (ДЛ)
  C01D A Органічні нітрати:      
  C01D A02 • Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)       
V C01D A02 Нітрогліцерин (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C01D A02 Нітрогранулонг (Укр.) ДФ НП  
V C01D A02 Нітромакс (Укр.) ДФ НП  
V C01D A02 Нітро-мік (Укр.) ДФ НП  
  C01D A08 • Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)       
V C01D A08 Дикор-лонг (Укр.) ДФ НП  
V C01D A08 Нітросорбід (Укр.) ДФ НП  
  C02C A06 • Урапідил (Urapidil)      
E C02C A06 Тахибен (З.в.) ДФ    
  C03A A Тиазиди:      
  C03A A03 • Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)       
V C03A A03 Гідрохлортіазид (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C03B A Сульфонаміди:      
  C03B A11 • Індапамід (Indapamide)       
E C03B A11 Індап (З.в.) ДФ    
E C03B A11 Індапамід (Укр.) ДФ    
E C03B A11 Індапен (З.в.) ДФ    
E C03B A11 Індопрес (Укр.) ДФ    
E C03B A11 Іпамід (Укр.) ДФ    
  C03C A Сульфаніламідні діуретики:      
  C03C A01 • Фуросемід (Furosemide)       
V C03C A01 Фуросемід (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C03D A Альдостерону антагоністи:      
  C03D A01 • Спіронолактон (Spironolactone)       
V C03D A01 Спіронолактон (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C07A A Бета-адреноблокатори неселективні:      
  C07A A05 • Пропранолол (Propranolol)       
V C07A A05 Анаприлін (Укр.) ДФ НП  
  C07A B Бета-адреноблокатори селективні:      
  C07A B02 • Метопрололу тартрат (Metoprolol tartrate)       
V C07A B02 Метопролол (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C07A B02 Метопрололу тартрат (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C07A B03 • Атенолол (Atenolol)       
V C07A B03 Атенолол (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C07A B05 • Бетаксолол (Betaxolol)       
E C07A B05 Бетакор (Укр.) ДФ    
  C07A B07 • Бісопролол (Bisoprolol)       
V C07A B07 Біпролол (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C07A B07 Бісопрол (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C07A B07 Бісопролол (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C07A B12 • Небіволол (Nebivolol)      
E C07A B12 Небіар (Укр.) ДФ    
E C07A B12 Небівал (Укр.) ДФ    
E C07A B12 Небіволол (Укр.) ДФ    
  C07A G Альфа-бета-адреноблокатори:      
  C07A G02 • Карведилол (Carvedilol)       
V C07A G02 Корвазан (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C07A G02 Корведилол (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C07F B03 • Амлодипін + Атенолол (Amlodipine + Atenolol)      
E C07F B03 Теночек (З.в.) ДФ    
  C07F B03 • Атенолол + ніфедипін + хлорталідон (Atenolol + nifedipine + chlortalidone)      
E C07F B03 Тонорма (Укр.) ДФ    
  C08C A01 • Амлодипін + гідрохлортіазид (Amlodipine + hydrochlorothiazide)       
E C08C A01 Азомекс (Укр.) ДФ    
  C08C A Дигідропіридинові похідні:      
  C08C A01 • Амлодипін (Amlodipine)       
V C08C A01 Амлодипін (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C08C A01 Семлопін (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C08C A02 • Фелодипін (Felodipine)       
E C08C A02 Фелодип (З.в.) ДФ    
  C08C A05 • Ніфедипін (Nifedipine)       
V C08C A05 Ніфедипін (Укр.) ДФ НП  
V C08C A05 Фармадипін (Укр.) ДФ НП  
V C08C A05 Фенігідин (Укр.) ДФ НП  
  C08D A Похідні фенілалкіламіну:      
  C08D A01 • Верапаміл (Verapamil)       
V C08D A01 Верапаміл (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C08D A01 Верапамілу гідрохлорид (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C08D A01 Вератард 180 (Укр.) ДФ НП  
  C09A A Блокатори АПФ:      
  C09A A01 • Каптоприл (Captopril)       
E C09A A01 Каптоприл (Укр.) ДФ    
  C09A A02 • Еналаприл (Enalapril)       
V C09A A02 Еналаприл (Укр.) ДФ НП ДЛ
V C09A A02 Еналозид моно (Укр.) ДФ НП ДЛ
  C09A A03 • Лізиноприл (Lisinopril)       
E C09A A03 Лізиноприл (Укр.) ДФ    
E C09A A03 Ліприл (Укр.) ДФ    
  C09A A04 • Периндоприл (Perindopril)      
E C09A A04 Періндопрес (Укр.) ДФ    
  C09A A05 • Квінаприл (Quinapril)      
E C09A A05 Аккупро (З.в.) ДФ    
  C09A A06 • Раміприл (Ramipril)       
E C09A A06 Рамізес (Укр.) ДФ    
  C09B A Блокатори АПФ у комбінації з діуретиками:      
  C09B A01 • Каптоприл + Гідрохлортіазид (Captopril + Hydrochlorothiazide)       
E C09B A01 Капотіазид (Укр.) ДФ    
E C09B A01 Каптопрес (Укр.) ДФ    
E C09A A01 Нормопрес (Укр.) ДФ    
  C09B A02 • Еналаприл + Індапамід (Enalapril + Indapamide)       
E C09B A02 Ензикс (З.в.) ДФ    
  C09B A03 • Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide)       
E C09B A03 Ліпразид (Укр.) ДФ    
E C09B A03 Лізинопразид (Укр.) ДФ    
  C09B A04 • Периндоприл + Індапамід (Perindopril + Indapamide)      
E C09B A04 Ін-алітер (Укр.) ДФ    
  C09B B03 • Амлодипін + Лізиноприл (Amlodipine + Lisinopril)      
E C09B B03 Комбіприл-КВ (Укр.) ДФ    
  C09B B04 • Периндоприл + амлодипін (Perindopril + amlodipine)      
E C09B B04 Ам-алітер (Укр.) ДФ    
E C09B B04 Амлесса (З.в.) ДФ    
  C09C A Антагоністи ангіотензину ІІ:      
  C09C A01 • Лозартан (Losartan)       
E C09C A01 Клосарт (Укр.) ДФ   ДЛ
E C09C A01 Пресартан (З. в.) ДФ   ДЛ
E C09C A01 Сентор (З. в.) ДФ   ДЛ
  C09C A03 • Валсартан (Valsartan)      
E C09C A03 Діокор соло (Укр.) ДФ    
  C09C A04 • Ірбесартан (Irbesartan)      
E C09C A04 Ірбетан (Укр.) ДФ    
  C09C A06 • Кандесартан (Candesartan)       
E C09C A06 Кандесар (З.в.) ДФ    
E C09C A06 Касарк (Укр.) ДФ    
  C09C A07 • Телмісартан (Telmisartan)      
E C09C A07 Хіпотел (Укр.) ДФ    
  C09D B01 • Амлодипін + Валсартан (Amlodipine + Valsartan)      
E C09D B01 Амлосартан (Укр.) ДФ    
E C09D B01 Дифорс (Укр.) ДФ    
E C09D B01 Комбісарт (Укр.) ДФ    
  C10B X03 • Амлодипін + Аторвастатин (Amlodipine + Atorvastatin)      
E C10B X03 Амлостат (Укр.) ДФ    
    Перелік додаткового асортименту:      
  A03A D Папаверин і його похідні:      
  A03A D01 • Папаверин (Papaverine)       
E A03A D01 Папаверин (Укр.) ДФ    
E A03A D01 Папаверину гідрохлорид (Укр.) ДФ    
  B01A C Інгібітори агрегації тромбоцитів:      
  B01A C06 • Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)       
V B01A C06 Аспікард кардіо (Укр.) ДФ НП  
V B01A C06 Ацекор кардіо (Укр.) ДФ НП  
V B01A C06 Кардисейв (Укр.) ДФ НП  
V B01A C06 Лоспирин (Укр.) ДФ НП  
E B01A C06 Магнікор (Укр.) ДФ    
  B05 Плазмозамінні та перфузійні розчини:      
  B05X A05 • Магнію сульфат (Magnesium sulfate)       
V B05X A05 Магнію сульфат (Укр.) ДФ НП  
  C02A C Агоністи імідазолінових рецепторів:      
  C02A C01 • Клонідин (Clonidine)       
E C02A C01 Клофелін (Укр.) ДФ    
  C02B C Біс-четвертинного амонію сполуки:      
  C02C A04 • Доксазозин (Doxazosin)       
E C02C A04 Доксазозин (Укр.) ДФ    
  C04 Периферійні вазодилятатори:      
  C04A X • Бендазол (Bendazol)       
E C04A X Дибазол (Укр.) ДФ    
  N05 Психолептики (Comb drug):      
  N05C B02 • Ментол + Етиловий ефір бромізовалеріанової кислоти + Фенобарбітал (Menthol + Ethylbromisovaleriat + Phenobarbital)       
N N05C B02 Барбовал (Укр.) *    
  N05C B02 • Етиловий ефір бромізовалеріанової кислоти + Фенобарбітал + М'ята перцева + Хміль звичайний (Ethylbromisovaleriat + Phenobarbital + Mentha piperita + Humulus      
N N05C B02 Корвалдин (Укр.) *    
  N05C B02 • Ментол + Етиловий ефір бромізовалеріанової кислоти + М'ята перцева + Хміль звичайний (Menthol + Ethylbromisovaleriat + Mentha piperita + Humulus)       
N N05C B02 Корвалол (Укр.) *    

 


Надрукувати