(G20-G26) ЕКСТРАПІРАМІДАЛЬНІ РОЗЛАДИ ТА ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ РУХУ

  (G20-G26) ЕКСТРАПІРАМІДАЛЬНІ РОЗЛАДИ ТА ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ РУХУ      
  G20 Хвороба Паркінсону      
VEN АТС-класифікація Торгівельна назва Держ формуляр (ДФ) Нац Перелік (НП) Доступні ліки (ДЛ)
  N03 Пропаркінсонічні:      
  N04A A01 • Тригексифенідил (Trihexyphenidyl)      
E N04A A01 Циклодол (Укр.) ДФ    
  N04B A02 • Леводопа + карбідопа (Levodopa + carbidopa)      
V N04B A02 Левоком (З.в.) ДФ НП ДЛ
  N04B B01 • Амантадин (Amantadine)      
E N04B B01 Амантин (Укр.) ДФ    
  N04B C05 • Праміпексол (Pramipexole)      
E N04B C05 Міраксол (Укр.) ДФ    
E N04B C05 Піритан (З.в.) ДФ    
E N04B C05 Праміпексол (Укр.) ДФ