ВСТУП

Благодійна організація

“Лікарняна каса Полтавщини”

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФОРМУЛЯР

 СТАЦІОНАРНЕ ТА АМБУЛАТОРНЕ ЛІКУВАННЯ

(перелік лікарських засобів,

які надаються власникам картки ЛК безкоштовно)

 

Десяте видання

м.Полтава

2023 р.

Формуляр БО "Лікарняна каса Полтавщини" для стаціонарної та амбулаторної допомоги власникам картки ЛК.

Зміст

Вступ.

КЛАС 1. ДЕЯКІ ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ (A00-B99)

КЛАС 2. НОВОУТВОРЕННЯ (C00-D48)

КЛАС 3. ХВОРОБИ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ, ТА ОКРЕМІ ПОРУШЕННЯ З ЗАЛУЧЕННЯМ ІМУННОГО МЕХАНІЗМУ (D50-D89)

КЛАС 4. ЕНДОКРИНІ ХВОРОБИ, РОЗЛАДИ ХАРЧУВАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН (E00-E89)

КЛАС 5. РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ (F00-F99)

КЛАС 6. ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (G00-G99)

КЛАС 7. ХВОРОБИ ОКА ТА ПРИДАТКОВОГО АПАРАТА (Н00-Н59)

КЛАС 8. ХВОРОБИ ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА (H60- H95)

КЛАС 9. ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (I00-I99)

КЛАС 10. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ (J00-J99)

КЛАС 11. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (K00-K93)

КЛАС 12. ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ (L00-L99)

КЛАС 13. ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ (M00-M99)

КЛАС 14. ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ (N00-N99)

КЛАС 15. ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД (O00-O99)

КЛАС 16. ОКРЕМІ СТАНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ (P00-P96)

КЛАС 17. ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ (Q00-Q99)

КЛАС 18. СИМПТОМИ, ОЗНАКИ ТА ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ВИЯВЛЕНІ ПРИ КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ (R00-R99)

КЛАС 19. ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ ТА ДЕЯКІ ІНШІ НАСЛІДКИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН (S00-T98)

КЛАС 20. ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ (U50 –U73, U90, V00-Y98)

КЛАС 21. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (Z00-Z99)

КЛАС 22. КОДИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ (U00-U49, U78–U88)

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЛІКУВАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНО

ДОДАТОК 1. Антибіотики стратегічного резерву, при безуспішності попередньої терапії

ДОДАТОК 2. Кровозамінники та перфузійні розчини, які надаються за рахунок БО «Лікарняна каса Полтавщини» для відділень хірургічного профілю та відділень інтенсивної терапії.

ДОДАТОК 3. Засоби інших груп, які надаються за рахунок БО «Лікарняна каса Полтавщини»

ДОДАТОК 4. АМБУЛАТОРНЕ ЛІКУВАННЯ

ДОДАТОК 5. Лікарські засоби та вироби медпризначення, які можуть закуплятися за кошти БО "Лікаряна каса Полтавщини" (Упорядковано за торгівельною назвою)

ДОДАТОК 6. Лікарські засоби та вироби медпризначення, які можуть закуплятися за кошти БО "Лікаряна каса Полтавщини" (Упорядковано за міжнародною непатентованою назвою)

ДОДАТОК 7. Лікарські засоби та вироби медпризначення, які можуть закуплятися за кошти БО "Лікаряна каса Полтавщини" (Упорядковано за АТС-класифікацією)

Формуляр складається:

 1. Група захворювань по системно.
 2. Діагноз з шифром, згідно МКХ 10-АМ,
 3. Основна терапевтична група згідно з системою АТС,
 4. Назва препарату з вказанням коду діючої речовини препарату в відповідності з системой АТС останнього перегляду (Anatomical Therapeutic Chemical (АТС) classification system, WHO, 2010),
 5. Групи, до якої відноситься препарат згідно з VEN аналізом:

V (vital)- життєво необхідні (Ліки, важливі для порятунку життя (наприклад, вакцини); мають небезпечний для життя синдром відміни, постійно необхідні для підтримки життя (інсуліни, стероїди, антибіотики і т. п.) - згідно «Національного переліку основних лікарських засобів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1081);

E (essential) - необхідні (Ліки, ефективні при лікуванні менш небезпечних, але серйозних захворювань – згідно протоколів МОЗ України);

N (non-essential) - другорядні (Ліки для лікування «легких» захворювань; препарати з сумнівною ефективністю; дорогі з симптоматичними показаннями).

 1. При наявності декількох зареєстрованих ЛЗ, торгові назви вказуються в алфавітному порядку з приміткою:

(Укр.) - Вітчизняні виробники.

(З.в.) - Закордонні виробники.

 1. Відмітка (*) - вказує на препарат, який відсутній в Державному формулярі, але включений в Фармацевтичний формуляр за рекомендаціями лікарів та по можливостям організації.
 2. Розділ ДФ – розділ «Державного формуляру лікарських засобів» 2023 року, в який включено даний препарат.

Використано:

 1. «Державний формуляр лікарських засобів», Випуск п’ятнадцятий, Київ 2023.
 2. Накази МОЗ України
 3. Сайти МОЗ України moz.gov.ua і ДФ Центру МОЗ України www.pharma-center.kiev.ua
 4. Державний реєстр лікарських засобів України
 5. Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 14 лютого 2023 року
 6. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК основних лікарських засобів (зі змінами від 06.01.2023)

З моменту розповсюдження Десятого видання (2023 року) Фармацевтичного Формуляру - дев’яте видання (2021 року) вважати недійсним.

 

Про Фармацевтичний формуляр благодійної організації “Лікарняна каса Полтавщини”

Фармацевтичний формуляр (далі Формуляр) являє собою опублікований список лікарських засобів, при використанні яких на період лікування власників картки організації кошти ЛК відшкодовуються аптекам, чи гуртовим фармацевтичним організаціям. Формуляр рекомендовано при виборі препаратів у лікувально – профілактичному закладі.

Мета формуляра

Оптимізація використання лікарських засобів у лікувально - профілактичних закладах для підвищення якості лікування, його уніфікації та економії витрат.

Завдання формуляра

 1. Визначення найбільш ефективних лікарських засобів з урахуванням структури патології в лікувально–діагностичному закладі.
 2. Забезпечення послідовності лікування хворих, які знаходяться на лікуванні в різних відділеннях лікувально–профілактичного закладу, а також на подальшому амбулаторному етапі .
 3. Економія матеріальних ресурсів за рахунок включення до формуляра оптимальних (щодо ефективності та безпеки) і найменш витратних лікарських препаратів.

Розробка формуляра

Розробка формуляра здійснювалась Виконавчою дирекцією БО “Лікарняна каса Полтавщини” за наказами МОЗ України, Державним формуляром, рекомендаціями обласних спеціалістів ГУОЗ Полтавської обласної державної адміністрації, виходячи з досвіду роботи за попередній період та фінансових можливостей ЛК.

Структура формуляра

Формуляр складається: з рекомендацій по користуванню, з переліку найменувань лікарських препаратів із зазначенням нозології з шифром, згідно МКХ 10-АМ, при якій ці препарати застосовуються, хімічною класифікацією з вказанням коду діючої речовини препарату в відповідності з системой АТС останнього перегляду (Anatomical Therapeutic Chemical (АТС) classification system, WHO, 2010), VEN-класифікацією (по життєвій необхідності) та з додаткових груп препаратів згідно рекомендацій лікарів (які не входять в протоколи) та надаються по можливостям ЛК (по узгодженню).

Видання формуляра

Формуляр висвітлюється у вільному доступі на сайті організації http://poltavalk.com.ua з можливостю зкачування та на сайті http://kod.poltavalk.com.ua/ з можливостю користування.

Вимоги до перегляду формуляра

Формуляр переглядається 1 раз у 2 роки.

Включення нових препаратів до формуляра

При необхідності включення нових препаратів до формуляра з ініціативи адміністрації медичного закладу, медичних працівників ініціатор подає до виконавчої дирекції ЛК обґрунтовану заяву за затвердженим зразком. Після закінчення строку дії формуляра виконавча дирекція може доповнити список або виключити з нього будь – який препарат у випадку закінчення реєстрації, виявлення його неефективності, появи побічних ефектів або не призначення його протягом дії формуляру лікарями медичних закладів.

Призначення лікарських засобів, що не входять до формуляру

Лікуючий лікар може призначити лікарський засіб, що не входить до формуляру, у екстрених випадках (це можливі поодинокі випадки – реанімація, палата інтенсивної терапії, полівалентна алергія). Це призначення носить характер разового та виняткового. Призначення проводиться консиліумом у складі завідуючого відділення, лікаря - експерта ЛК та лікуючого лікаря, а замовляти дані засоби лише після обов’язкового узгодження з ЛК тел.( 0532)-63-74-56, 0981637456, 0503637456.

Управління формуляром

Згідно Договору про спільну діяльність щодо покращення медичної допомоги власникам картки БО“Лікарняна каса Полтавщини” адміністративне виконання формуляра, ознайомлення з ним лікарів ЗОЗ покладається на керівника ЗОЗ.

Матеріальна відповідальність за замовлені лікарські засоби, відсутні в конкретній патології згідно формуляру, лежить на керівництві ЗОЗ.

Особисту відповідальність за призначення лікарських препаратів згідно формуляра несе лікуючий лікар.

Безкоштовне забезпечення хворих, власників картки ЛК, медикаментами та медичними засобами є основним напрямком діяльності ЛК, що відповідає статутній меті ЛК.

Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення проводиться за рахунок ЛК в межах бюджету ЛК.

Відшкодування за лікарські засоби та вироби медичного призначення проводяться через гуртову та роздрібну аптечну мережу. Замовлення найбільш вживаних медикаментів проходить через гуртову мережу та поставляються в ЗОЗ. При терміновій необхідності лікарського засобу, відсутнього в лікарні, замовлення проходить через роздрібну аптечну мережу.

Керівник ЗОЗ організовує отримання, облік, видачу у відділення та списання лікарських засобів та виробів медичного призначення отриманих як благодійну допомогу від ЛК.

Адміністрація лікарні забезпечує електронний реєстр лікарських засобів та виробів медичного призначення, використаних для лікування власників картки ЛК амбулаторно, стаціонарно, в денному стаціонарі та стаціонарі на дому.

Електронний реєстр лікарських засобів та виробів медичного призначення щомісячно передається в ЛК.

У випадку відсутності можливості електронного реєстру до 3 числа наступного місяця подається в ЛК звіт за використанні лікарських засобів та виробів медичного призначення встановленого зразку та листи медичного супроводу на кожен випадок надання допомоги.

ЛК не відшкодовує витрати, пов’язані з такими захворюваннями і послугами:

 1. лікуванням та обстеження, яке не призначене лікарем;
 2. обстеження та лікування в комерційних ЗОЗ без узгодження з ЛК;
 3. проходження обстеження та лікування для підтвердження групи інвалідності;
 4. лікування та обстеження дітей до 3 років;
 5. проходження обстеження та лікування по направленню військових комісаріатів;
 6. проходження профілактичних оглядів, планове обстеження, планове та профілактичне лікування (крім випадків, у відповідності до частини ІІ. положення «Про надання благодійної допомоги при плановому лікуванні та лікуванні за межами Полтавської області власників картки благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»»);
 7. перебуванням у стаціонарі для одержання, головним чином, піклувального догляду;
 8. лікувально-оздоровчими заходами, санаторно-курортним лікуванням;
 9. вірусними інфекціями, грипом, за винятком їх ускладнень;
 10. зубопротезуючим і стоматологічним лікуванням, за винятком невідкладних станів та випадків, пов’язаних із відновленням або корекцією після нещасного випадку, який стався у власника картки ЛК (травма обличчя);
 11. психічними захворюваннями та їхніми ускладненнями ;
 12. різноманітними травмами і соматичними захворюваннями, що виникли у зв’язку з захворюваннями психічної природи;
 13. захворювання, причиною яких є зловживання алкоголем, наркотичними або токсичними речовинами;
 14. травмами, опіками, отруєннями, отриманими власником картки ЛК у стані або у результаті алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
 15. травмами, отриманими у зв’язку із керуванням транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
 16. хронічним гепатитом і цирозом, що виникли внаслідок алкогольної інтоксикації чи інфікуванням вірусом гепатиту С;
 17. хронічною нирковою недостатністю, що потребує проведення гемодіалізу;
 18. спадковими захворюваннями, пов’язаними з порушенням хромосомного набору;
 19. псоріазом, нейродермітами, екземами, якщо площа поразки досягне 50% площі тіла та більше;
 20. венеричними захворюваннями і захворюваннями, що передаються статевим шляхом; (Відповідно до рішення ВООЗ від 1995 року під венеричними захворюваннями розуміються інфекції, що передаються переважно статевим шляхом, зокрема: сифіліс, гонококова інфекція, хламідійна інфекція, шанкроїд, пахова гранулема, трихомоніаз, аногенітальний герпес, цитомегаловірус, уреапламоз);
 21. професійними захворюваннями токсичної етіології (солі важких металів), пилової етіології (пневмоконіози та пилові бронхіти), обумовленими іонізуючим опроміненням і електромагнітними коливаннями, викликаними впливом виробничого шуму і вібрацією  (професійне порушення слуху і вібраційна хвороба), викликаними впливом несприятливим метеоумов (перегрівання організму  і судомна хвороба), викликаними статичною напругою м’язів і опорно-рухового апарату, вимушеною позою і мікротравмою нервів;
 22. виробничим травматизмом;
 23. цукровим діабетом, за винятком невідкладних станів (кома, хірургічна патологія);
 24. легеневими та позалегеневими формами туберкульозу;
 25. забезпеченням специфічної хіміотерапії при злоякісних новоутвореннях;
 26. забезпечення дозованими інгаляторами для зняття бронхообструкції;
 27. гострими і хронічними променевими поразками;
 28. травмами, опіками, отруєннями, отриманими власником картки ЛК у результаті військових дій, народних заворушень, страйків ;
 29. лікуванням методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, іридодіагностика і т.д.);
 30. наданням додаткового комфорту, зокрема телевізора, кондиціонера, послуг перукаря або косметолога та інше;
 31. вакцинацією;
 32. консультаціями, обстеженнями вагітних, які несвоєчасно (після 12 тижнів) стали на облік в жіночій консультації;
 33. обстеження на гормональний комплекс;
 34. тестами на визначення вагітності у жінок;
 35. замісна гормонотерапія;
 36. зміною ваги або хірургічного лікування ожиріння та їх ускладнення;
 37. модифікаціями людського тіла з метою поліпшення психологічного, розумового або емоційного стану власника картки ЛК, такі як хірургічна зміна статі та їх ускладнення;
 38. трансплантація органів або тканин, штучних імплантатів та їх ускладнення;
 39. імунізацією, імунодефіцитом, хвороби, зумовлені ВІЛ;
 40. захворювання і травми, що виникли в результаті свідомих дій власника картки ЛК, пов’язаних із ризиком;
 41. отриманими власником картки ЛК в результаті замаху на самогубство або навмисних дій, спрямованих на погіршення здоров’я;
 42. лікуванням порушень вимови.

Порядок забезпечення хворих, власників картки ЛК, лікарськими засобами та виробами медичного призначення при лікуванні їх в умовах стаціонару вдома.

При призначенні лікування хворому, власнику картки ЛК, в стаціонарі вдома лікар, призначаючи лікування, повинен описати стан хворого на момент огляду в «Медичній карті амбулаторного хворого» (форма №025/о) та обґрунтувати необхідність стаціонару вдома.

Лікуючий лікар зобов’язаний отримати підтвердження про членство пацієнта в ЛК по телефону в ЛК (0532)-63-74-56, 0503637456, 0981637456, або у відповідальної особи по регіону, про що зробити запис на титульному листі «Карти стаціонару вдома».

Лікар призначає лікування та виписує рецепти ЛК на курс лікування (згідно положення „Про медичну благодійну програму ЛК”).

По рецепту ЛК пацієнт (родичі) отримує в аптеці безкоштовно ліки.

Лікуючий лікар, після виписки хворого, зобов’язаний надати до ЛК лист супроводу зі своїм підписом (печаткою) та підписом пацієнта про отримання рецептів для рецензії.

Процес стаціонарного лікування на дому включає в себе тільки терапію основного захворювання та його ускладнень на протязі 10 денного терміну згідно Фармацевтичного формуляру по рецептам, як виключення при неможливості перебування пацієнта в цілодобовому стаціонарі та потребі стороннього догляду. Кожен випадок узгоджувати з ЛК (0532)-63-74-56, 0503637456, 0981637456.

Порядок забезпечення членів ЛК медикаментами та засобами медичного призначення при лікуванні в цілодобовому стаціонарі та у стаціонарі денного перебування.

При зверненні члена ЛК в приймальне відділення ЛПЗ останній повинен пред’явити електронний квиток члена ЛК.

Медичний працівник через електронний термінал отримує підтвердження про членство в ЛК та своєчасні внески, ставить свій підпис та номер члена ЛК на титульний лист «Медичної карта стаціонарного хворого» (форма № 003/о), або «Карті хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома» (форма  № 003 – 2/о) члена ЛК.

В разі відсутності електронного терміналу, медичний працівник повинен по списку наданому ЛК або по телефону в ЛК (0532)-63-74-56, 0503637456, 09816374566 засвідчитись в членстві ЛК та зробити запис на титульному листі «Медичної карта стаціонарного хворого», або «Карті хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома». Медичний працівник несе особисту відповідальність за достовірність цього запису.

Лікуючий лікар у відділенні заповнює лист супроводу та лист призначення на необхідні медикаменти по лікуванню даного хворого і за підписом пацієнта та завідуючого відділенням передає старшій медсестрі відділення.

Старша медсестра, отримавши ліки через аптеку за дорученням ЛПЗ чи головну медсестру лікарні, забезпечує введення вимоги до електронного реєстру.

Таблетовані форми препаратів передаються на руки хворому відповідно курсу лікування призначеним лікарем (з урахуванням дози – будьте уважні!), але не більше як на 10 днів (якщо таблетки в флаконах – передається пацієнту та списується цілий флакон).

Ін'єкційні препарати, розчини, шприці видаються старшою медсестрою в маніпуляційний кабінет відділення та на пост чергової медсестри.

Медсестра процедурного кабінету та постова медсестра при отриманні медикаментів зобов’язані зареєструвати їх у журналі реєстрації та виконувати ін’єкції хворим згідно листа призначень, проводити списання виконаних ін'єкцій у журналі реєстрації за підписом медсестри, яка виконувала призначення.

Лікуючий лікар, після виписки хворого, зобов’язаний надати лікарю-експерту ЛК лист супроводу зі своїм підписом (печаткою) та підписом пацієнта для рецензії.

Процес стаціонарного лікування включає в себе тільки терапію основного захворювання та його ускладнень на протязі 10 денного терміну. Продовження лікування за рахунок ЛК більше 10 днів вирішує експертна комісія ЛК (як виключення – по життєвим показникам) (0532)-63-74-56, 0503637456, 0981637456

Послугами БО “Лікарняна каса Полтавщини” можуть користуватися лише власники картки організації при наявності членського квитка – пластикової картки встановленого зразка після перевірки сплат по телефону в ЛК (0532)-63-74-56, 0503637456, 0981637456, або у відповідальної особи по регіону.

Лікарські препарати та предмети медичного призначення видаються пацієнту при наявності рецепта та членського квитка для лікування амбулаторно (до 10 днів) та „Стаціонар вдома” (до 10 днів).

Грошові кошти самостійно сплачені хворим за обстеження чи лікування, не узгодженні з ЛК, – ЛК не компенсуються.

При наявності декількох зареєстрованих ЛЗ, торгові назви вказуються в алфавітному порядку з приміткою:

(Укр.) - Вітчизняні виробники.

(З.в.) - Іноземні виробники.