КЛАС 20. ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ (U50 –U73, U90, V00-Y98)