(185-192) ПЕРЕДНІЙ СЕГМЕНТ — РАЙДУЖКА, ВІЙКОВЕ ТІЛО, ПЕРЕДНЯ КАМЕРА ОКА

ПЕРЕДНІЙ СЕГМЕНТ — РАЙДУЖКА, ВІЙКОВЕ ТІЛО, ПЕРЕДНЯ КАМЕРА ОКА

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ

185    Процедури прикладання, введення або видалення на райдужці, війковому тілі та передній камері

42743-00 Промивання передньої камери

42740-02 Введення лікувального засобу в передню камеру
Включено: через парацентез
Виключено: те саме з промиванням (42743-00 [185])
засоби місцевої дії — код пропускається

РОЗРІЗ

186    Розділення синехій

Лізис спайок:

  • рогівково-вітреальних
  • райдужки

Синехіолізис

42761-00 Розділення синехій або рогівково-вітреальних рубців
Включено: те саме лазером

187     Інші процедури розрізу райдужки, війкового тіла та передньої камери

42764-00 Іридотомія

Розсічення райдужки

Іридотомія з трансфіксацією

Сфінктеротомія райдужки

Включено: те саме за допомогою лазера

42563-00 Видалення стороннього тіла з переднього сегмента ока
Включено: через розріз
Виключено: те саме з білкової оболонки ока (30061-03 [177], 42644-02 [178])

ДЕСТРУКЦІЯ

188    Процедури деструкції на райдужці, війковому тілі та передній камері ока

42806-00 Видалення ураження райдужки або циліарного тіла
Включено: те саме лазером
Виключено: деструкція циліарного тіла при глаукомі (42770-00 [191])
лазерна ірідотомія (42764-00 [187])

ВИСІЧЕННЯ

189    Процедури деструкції на білковій оболонці ока

42764-04 Іридектомія

Біопсія райдужки

Коректомія

Висічення ураження райдужки БДВ

Виключено:
те саме з:

  • фістулізацією білкової оболонки ока (42746-05 [191])
  • повторним зшиттям операційної рани після попередньої інтраокулярної процедури (42857-01 [163])
  • термокаутеризацією білкової оболонки ока (42746-03 [191])
  • трефінацією білкової оболонки ока (42746-02 [191])

90074-00 Висічення іншого ураження райдужки, циліарного тіла або передньої камери ока
Висічення ураження передньої камери ока БДВ

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)

190    Процедури загоєння райдужки, війкового тіла та передньої камери ока

42764-03 Іридопластика
Кореопластика
Пластика зіниці

Включено: те саме лазером
Виключено: те саме за допомогою фіксації інтраокулярних лінз (42713-00 [203])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)

191    Процедури у зв’язку з глаукомою

Кодуйте також, якщо здійснюється:

  •  субкон’юнктивальне введення 5-FU [фторурацилу] (42824-01 [251])

42752-00 Введення водного шунта
Введення дренажного пристрою

42755-00 Видалення водного шунта
Видалення дренажного пристрою

42770-00 Деструкція війкового тіла
Циклокріотерапія
Циклодіаліз
Циклодіатермія
Циклофотокоагуляція
Включено: те саме лазером

42758-00 Гоніотомія

42746-04 Трабекулектомія
Включено: периферична трабекулектомія
фістулізація білкової оболонки ока

42782-00 Трабекулопластика
Включено: те саме лазером

42749-00 Ревізія процедури фістулізації білкової оболонки ока
Процедура проколювання голкою
Ревізія фільтраційної подушки

42746-05 Інші процедури фільтрації (фістулізації) при глаукомі, не класифіковані в
інших рубриках
Фістулізація білкової оболонки ока при глаукомі
Включено: іридектомія
Виключено: ревізія процедури фістулізації білкової оболонки ока (42749-00 [191]) з трабекулектомією (42746-04 [191]) 90

192    Інші процедури на райдужці, війковому тілі та передній камері ока

90076-00 Інші процедури на райдужці

90076-01 Інші процедури на війковому тілі

90076-02 Інші процедури на передній камері ока