0245 РЕМІСІЯ ЗЛОЯКІСНОГО ІМУНОПРОЛІФЕРАТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЛЕЙКЕМІЇ

0245 РЕМІСІЯ ЗЛОЯКІСНОГО ІМУНОПРОЛІФЕРАТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЛЕЙКЕМІЇ

Цей стандарт надається для допомоги у визначенні випадків, коли слід застосовувати п’ятий знак для позначення «в стадії ремісії» або «без згадок про ремісію» стосовно рубрик C88 Злоякісні імунопроліферативні хвороби, C90 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні утворення та C91-C95 Лейкемія. Він також містить інструкції щодо розрізнення понять «в стадії ремісії» та «в анамнезі» в контексті цих станів. Повне одужання, а отже і застосування коду «в особистому анамнезі», може значною мірою відрізнятися у різних хвороб і застосовується лише ретроспективно. Таким чином, рішення щодо вибору коду після клінічної консультації виноситься на основі поточного лікування злоякісного утворення, а не певних часових рамок.

ВИЗНАЧЕННЯ

Повна ремісія - ознаки або симптоми злоякісного утворення відсутні.
Часткова ремісія - ознаки або симптоми пухлини скоротилися більш ніж наполовину, але є прояви наявності активного захворювання.
Якщо документація неповна, і єдина доступна інформація вказує на стадію ремісії, рекомендується звернутися до клініциста за додатковою консультацією.

КЛАСИФІКАЦІЯ Цей стандарт охоплює лише такі рубрики:

C88.- Злоякісні імунопроліферативні хвороби

C90.- Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні утворення

C91.- Лімфоїдний лейкоз (лімфолейкоз)

C92.- Мієлоїдний лейкоз (мієлолейкоз)

C93.- Моноцитарний лейкоз

C94.- Інший лейкоз уточненого клітинного типу

C95.- Лейкоз неуточненого клітинного типу

з п’ятим знаком:

0 без згадок про ремісію (включає часткову ремісію)

1 у стадії ремісії (повна ремісія)

Без згадок про ремісію («0»)

П’ятий знак 0 (без згадок про ремісію) слід застосовувати в тому випадку коли: 89 це перший прояв і діагноз хвороби, АБО з медичних записів очевидно, що йдеться про повну ремісію (тобто, відсутні будь-які ознаки або симптоми злоякісного утворення).

Z85 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення

У випадках, коли задокументовано повну ремісію, і немає свідоцтв того, що пацієнт отримує будь-який різновид лікування від злоякісного утворення або від побічних ефектів терапії, слід використовувати код хвороби «в особистому анамнезі», якщо це відноситься до поточного епізоду надання медичної допомоги (відповідно до АСК 0002 Супутні діагнози). До можливих кодів, що позначають злоякісне новоутворення в анамнезі, відносяться:

Z85.6 У особистому анамнезі лейкоз

Z85.7 У особистому інші злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини