0304 ПАНЦИТОПЕНІЯ

0304 ПАНЦИТОПЕНІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ

Панцитопенія - це загальний термін для позначення одночасного зниження рівню гемоглобіну (анемія), вмісту лейкоцитів  (лейкоцитопенія/нейтропенія/лейкопенія) та вмісту тромбоцитів (тромбоцитопенія). Панцитопенія викликається цілою низкою розладів, серед яких:

 • побічна дія медикаментів (особливо засобів хіміотерапії);
 • апластична анемія;
 • інфільтрація або витіснення кісткового мозку (наприклад, мієлодисплазія, мієлома, вторинна карцинома, мієлофіброз, іноді - гостра лейкемія);
 • бруцельоз;
 • анемія Фанконі;
 • фолієводефіцитна анемія;
 • нічна пароксизмальна гемоглобінурія;
 • вагітність;
 • саркоїдоз;
 • важка форма інфекції або сепсис;
 • системний червоний вовчак;
 • дефіцит вітаміну B12 (Kumar & Clark 2000).

КЛАСИФІКАЦІЯ

Якщо зафіксовано панцитопенію без уточнень, слід застосувати код D61.9 Апластична анемія, неуточнена. Цей базовий код слід використовувати лише тоді, коли в записах ідеться про панцитопенію без згадки про будь-які конкретні захворювання крові (анемію, нейтропенію або тромбоцитопенію).

Необхідно спробувати отримати в клініциста інформацію щодо конкретних захворювань крові (анемії, нейтропенії або тромбоцитопенії) та зазначити відповідні їм коди замість того, щоб указувати загальний код панцитопенії.​