0302 ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

0302 ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

Переливання крові або продуктів крові необхідно кодувати в усіх випадках. Кілька переливань одного й того ж продукту крові протягом одного епізоду надання медичної допомоги слід відображати, використовуючи лише один код процедури. У разі переливання більш ніж одного різновиду продуктів крові протягом епізоду надання медичної допомоги слід застосовувати відповідні коди для цих різних продуктів.

ПРИКЛАД 1

Протягом одного епізоду надання медичної допомоги пацієнту тричі переливають еритроцитарну масу.

Код: 1

3706-02 [1893] Введення еритроцитарної маси

Цей код необхідно зазначити лише один раз.

ПРИКЛАД 2

Протягом одного епізоду надання медичної допомоги пацієнту переливають еритроцитарну масу та гамма-глобулін.

Коди:

13706-02 [1893] Введення еритроцитарної маси

13706-05 [1893] Введення гамма-глобуліну

Необхідно зазначити окремий код для кожного з продуктів.