0512 РИСИ/РОЗЛАД ОСОБИСТОСТІ

0512 РИСИ/РОЗЛАД ОСОБИСТОСТІ

Якщо в пацієнта діагностовано певну рису характеру (наприклад, параноїдальні риси), слід попросити клініциста підтвердити, чи має місце саме риса характеру або ж розлад. Якщо йдеться про розлад, його слід кодувати.

Якщо діагноз включає низку термінів, що можуть класифікуватися за допомогою різних четвертих знаків у рубриці F60 Специфічні розлади особистості, кодується кожен розлад. Наприклад, розлад особистості кластеру B - це група розладів особистості: антисоціальних, межових, істеричних або нарцисичних (частіше за все зустрічаються межові та антисоціальні розлади особистості). Основний розлад особистості кодується першим, після нього - всі інші задокументовані розлади особистості. Якщо діагноз поставлено без зазначення основного розладу особистості, слід звернутися за консультацією до клініциста.​