0505 ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГАХ І В ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ

0505 ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГАХ І В ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ

Якщо психічний розлад задокументовано під час вагітності, пологів або в післяпологовому періоді, призначати:

 • код з Класу 5 Розлади психіки та поведінки для певного типу психічного захворювання
 • O99.3 Психічні розлади та хвороби нервової системи під час вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Однак, якщо психічний розлад задокументовано під час вагітності, але він не відповідає критеріям ускладнення вагітності, призначити код з Класу 5 і Z33 Вагітність, випадкова.

Див. також АСК 1521 Стани і травми під час вагітності та АСК 1548 Пуерперальний / післяпологовий стан або ускладнення. Винятки з вищевказаного:

 • певні психічні розлади, пов'язані з післяпологовим періодом (наприклад, післяпологова депресія – див. нижче)
 • блювота пов'язана з іншими психологічними порушеннями.

Див. Опис глосарію в категорії F53 Розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не класифіковані в інших рубриках, і F50.5 Блювота, пов'язана з іншими психогенними порушеннями.

ДЕПРЕСІЯ

Післяпологова депресія - це неконкретний діагноз, що включає в себе будь-яку депресію, яка виникає протягом 42 днів після пологів (післяпологовий період).

«Післяпологові розлади настрою охоплюють цілу низку порушень настрою та поведінки, що їх може відчувати мати протягом раннього післяпологового періоду. До їх числа входить цілий спектр проблем - від легких до важких - від пригніченого настрою до вираженої психотичної хвороби. Проміжним станом є післяпологова депресія, що, строго кажучи, не є медичним терміном… Вона також по-різному визначається різними зацікавленими сторонами, і все це іноді викликає неоднозначні тлумачення. Деякі з варіантів діагнозу, які використовують клініцисти, наведено в Таблиці 1, а оскільки існують різні точки зору, вказані рівні захворюваності теж коливаються в широких межах…

Таблиця 1: Рівні захворюваності для післяпологових психічних проблем

ПІСЛЯПОЛОГОВА ПСИХІЧНА ПРОБЛЕМА Рівень захворюваності
Психози  0,3%

Післяпологова депресія (ППД), до якої входять:

 • тривожність і депресивні неврози (або їх комбінації)
 • клінічна депресія
 • мала депресія
 • дистимія
 • розлад адаптації
 • посттравматичний стресовий розлад
 • розлади особистості
10-40%
«Пригнічений настрій» 50-80%

Післяпологову депресію слід відрізняти від звичайної реакції на випробування й негаразди, пов’язані з початком материнства» (Barnett & Fowler 1995).

КЛАСИФІКАЦІЯ

Якщо вказано різновид депресії, і таку депресію можна віднести до класу психічного здоров’я, замість коду F53.0 Легкі розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не класифіковані в інших рубриках слід вказувати код відповідного різновиду депресії.

Якщо код депресії вибирається з рубрики F32 Депресивний епізод, п’ятий знак буде вказувати, чи не виникла депресія протягом післяпологового періоду.

Код F53.0 Легкі розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не класифіковані в інших рубриках, слід застосовувати лише тоді, коли різновид депресії не зафіксовано або не вдалося віднести до іншої рубрики. Якщо позначений початок зафіксованої післяпологової депресії мав місце пізніше післяпологового періоду, слід звернутися за роз’ясненнями до клініциста.

У примітці до категорії F53 Розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не класифіковані в інших рубриках говориться: «Ця категорія включає лише психічні розлади, пов’язані з післяпологовим періодом (визначається як період в 42 дні після пологів)…». Тим не менш, якщо діагноз післяпологова депресія зафіксовано без уточнень, протягом будь-якого епізоду в період до одного року після пологів, код F53.0 усе ще можна застосовувати.

A. Пологи або післяпологовий епізод надання медичної допомоги

Примітка: Коди АКМІ в цих прикладах не зазначені.

ПРИКЛАД 1 Пацієнтка народила живу дитину під час спонтанних пологів. Діагноз - післяпологова депресія. Було зроблено спробу уточнити цей діагноз, але безуспішно.

Коди:

O80 Пологи одноплідні, спонтанне розродження

F53.0 Легкі розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не класифіковані в інших рубриках

Z37.0 Один живонароджений

ПРИКЛАД 2

Пацієнтка народила живу двійню за допомогою планового кесаревого розтину в нижньому сегменті, під загальною внутрішньовенною анестезією, через неправильне передлежання плода. Протягом наступного тижня вона почувалася пригніченою, багато плакала. Психіатр діагностував післяпологове пригнічення.

Коди:

O84.2 Багатоплідні пологи, всі розродження шляхом кесаревого розтину

O30.0 Вагітність двійнею

O32.9 Неправильне передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги, неуточнене

F53.8 Інші розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не класифіковані в інших рубриках

Z37.2 Двійнята, обидва живонароджені

ПРИКЛАД 3

Пацієнтку на 36 тижні було поміщено на стаціонар на збереження вагітності та для прийому антидепресантів через загострення її клінічної депресії. Протягом цього епізоду надання медичної допомоги пацієнтка на 39 тижні народила живу дитину під час спонтанних пологів.

Коди:

O99.3 Психічні розлади та хвороби нервової системи під час вагітності, пологів та післяпологового періоду.

F32.20 Тяжкий депресивний епізод без психотичних симптомів, не уточнений як такий, що виникає у післяпологовому періоді

O80 Пологи одноплідні, спнотанне розродження

Z37.0 Один живонароджений

B. Епізоди надання медичної допомоги (безпосередньо після пологів та у післяпологовий період) в термін до одного року після пологів

ПРИКЛАД 4

Пацієнтку госпіталізовано через шість місяців після пологів з післяпологовою депресією. Виписано за чотири тижні. Додатково уточнити різновид депресії не вдалося.

Код:

F53.0 Легкі розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не класифіковані в інших рубриках


ПРИКЛАД 4 (уточнений діагноз)

Пацієнтку госпіталізовано через шість місяців після пологів з попереднім діагнозом «післяпологова депресія». Уточнений діагноз - клінічна депресія. Виписано за чотири тижні. Код: F32.21 Тяжкий депресивний епізод без психотичних симптомів, що виникає у післяпологовому періоді