0503 РОЗЛАДИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ, АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНУ

0503 РОЗЛАДИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ, АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНУ

ВИЗНАЧЕННЯ Термін «розлад внаслідок вживання» може означати один з таких видів розладів:

  •  гостра інтоксикація
  • вживання, пов’язане зі шкодою для здоров’я або
  • залежність (синдром)

Блок F10-F19 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин передбачає четвертий знак, що вказує на клінічний стан пацієнта.

Визначаючи четвертий знак, кодувальник має орієнтуватися на записи в медичній карті. Наведені нижче визначення з МКХ-10-АМ та з документу ВООЗ Класифікація розладів психіки та поведінки в МКХ-10. Клінічні описи та методичні вказівки з діагностики (1992) наведено для того, щоб забезпечити повніше розуміння відповідних станів:

Гостра інтоксикація

«Стан, який настає після вживання психоактивної речовини, що призводить до порушення свідомості, пізнавальної здатності, сприйняття, афекту або поведінки, або інших психофізіологічних функцій та реакцій. Ці порушення напряму пов’язані з гострим фармакологічним ефектом речовини та проходять із часом, з повним поверненням до норми, за винятком випадків ураження тканин або інших ускладнень».

Вживання, пов’язане зі шкодою для здоров’я

«Спосіб вживання психоактивної речовини, що спричиняє шкоду для здоров’я. Ця шкода може бути фізичною (наприклад, у випадку захворювання на гепатит після самостійного вживання психоактивних речовин) або психічною (наприклад, в епізодах депресивного розладу, спричиненого підвищеним споживанням алкоголю). ...Вживання, пов’язане зі шкодою для здоров’я, не діагностується в разі наявності синдрому залежності, психотичного розладу або іншої особливої форми розладу, пов’язаного зі вживанням наркотиків або алкоголю, стосовно тієї самої речовини в той самий період часу».

Синдром залежності

«Поєднання поведінкових, розумових та фізіологічних процесів, що розвиваються після багатократного вживання речовини та зазвичай включають сильне бажання приймати наркотик, складність контролю його вживання, наполегливе подальше його вживання незважаючи на шкідливі наслідки, надання вживанню пріоритету перед іншою діяльністю або зобов’язаннями, підвищену толерантність та стан відміни».

КЛАСИФІКАЦІЯ

Загальні правила класифікації

  •  Якщо лікар-клініцист чітко задокументував зв'язок між конкретним станом(станами) і вживанням алкоголю/наркотиків, призначте код для конкретного стану (див. Алфавітний покажчик) з відповідним кодом F10-F19. Така документація включає в себе роз'яснення, такі як 'спричинено вживанням алкоголю' або 'пов'язано з наркотиками' і ' ХОДШ (хронічне обмеження дихальних шляхів) / курець' із зазначенням доказів, що саме вживання відповідної речовини зумовило (або значною мірою посилило) фізичну або психологічну шкоду. Послідовність повинна визначатися відповідно до Рекомендацій для класифікації в АСК 0001 Основний діагноз і АСК 0002 Додаткові діагнози.
  • До рубрик F10-F19 відносять пацієнтів, що вживають несанкціоновано високі дози прописаних або непрописаних речовин, що документується як передозування або отруєння. Випадки передозування або отруєння слід кодувати за допомогою відповідного коду отруєння з Таблиці препаратів і хімічних речовин (див. також АСК 0530 Передозування наркотиків та АСК 1901 Отруєння).

Гостра інтоксикація

Четвертий знак «0», що вказує на гостру інтоксикацію, може використовуватися на додачу до іншого чотиризначного коду з рубрики F10-F19. Наприклад, в осіб з більш хронічними проблемами вживання алкоголю або наркотиків - такими як вживання, пов’язане зі шкодою для здоров’я (F1-.1), синдром залежності (F1-.2) або психотичний розлад (F1-.5) - можуть також бути епізоди гострої інтоксикації.

ПРИКЛАД 1

Пацієнт лікується від гострої інтоксикації, накладеної на синдром алкогольної залежності. Слід указати спочатку код гострої інтоксикації (F10.0 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, гостра інтоксикація), а потім код додаткового діагнозу F10.2 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, синдром залежності.

Вживання, пов’язане зі шкодою для здоров’я

Якщо клініцист чітко зафіксував зв’язок між певним станом (станами) та вживанням алкоголю/наркотиків, слід указувати четвертий знак «1». Вживання, пов’язане зі шкодою для здоров’я, вже передбачається в станах, що класифікуються за кодами F1-.2 - F1-.9. Таким чином, четвертий знак «1» не можна застосовувати, якщо в даному епізоді надання медичної допомоги присутній більш уточнений розлад, пов’язаний із вживанням наркотику або алкоголю.

ПРИКЛАД 2

Діагноз пацієнта - гострий панкреатит алкогольної етіології.

Коди:

K85.2 Гострий панкреатит, спричинений алкоголем

F10.1 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, вживання речовин, пов’язане зі шкодою для здоров’я

ПРИКЛАД 3

45-річного пацієнта госпіталізовано після судом. Для лікування алкогольної деменції потрібен посилений догляд; сильне зловживання алкоголем.

Коди:

R56.8 Інші та неуточнені судоми

F10.7 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, залишкові та віддалені психотичні розлади

Четвертий знак «1», що відповідає вживанню, пов’язаному зі шкодою для здоров’я, не застосовується, оскільки задокументовано більш конкретний пов’язаний з алкоголем розлад - алкогольну деменцію.

Залежність (синдром)

Хоча синдром відміни за відсутності залежності трапляється рідко, послідовний підхід вимагає кодування випадків відміни без згадки синдрому залежності за допомогою одного лише коду синдрому відміни, оскільки автоматично робити висновок про наявність синдрому залежності не можна. Випадки синдрому залежності в поєднанні з синдромом відміни мають кодуватися за допомогою коду синдрому залежності та коду синдрому відміни, оскільки синдром відміни не завжди супроводжує синдром залежності. Залежність має синдромальний характер (набір явищ), а відміна - лише один необов’язковий критерій наявності залежності.

Розлади, пов’язані із вживанням алкоголю

Документація

Такі відмітки, як п’яниця, випиває в компанії або злісний п’яниця кодуванню не підлягають, оскільки рівень споживання алкоголю та його наслідки для окремої особи оцінюються суб’єктивно, і певний такий рівень може по-різному діяти на різних людей. Таким чином, наведені нижче коди слід застосовувати тільки в тих випадках, коли записи дозволяють зробити висновок про їхню відповідність:

F10.0 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, гостра інтоксикація

F10.1 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, вживання речовин, пов’язане зі шкодою для здоров’я

F10.2 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, синдром залежності

Z72.1 Вживання алкоголю

Z86.41 У особистому анамнезі вживання алкоголю

Алкогольне отруєння (токсична дія) - важка форма алкогольної інтоксикації. Як правило, алкогольне отруєння характеризується серйозним порушенням рівня свідомості і можливою загрозою життю, що вимагає підтримуючого лікування.

Якщо задокументовано алкогольне отруєння, призначають код T51.0 Токсична дія алкоголю, етанолу.

Докази впливу алкоголю, визначеного за його вмістом у крові та інтоксикацією

МКХ-10-АМ включає такі коди, що стосуються вживання алкоголю:

112 Y90 Докази впливу алкоголю, визначеного за його вмістом у крові.

Якщо клінічні записи включають документацію про рівень алкоголю в крові, то код з Y90 може бути наданий, при наявності коду на додаток до інтоксикації (F10.0), зловживання (F10.1), синдром залежності (F10.2) або отруєння алкоголем (Т51.0) придатним. Отже, Y90.9 Ознаки впливу алкоголю, що підтверджені рівнем алкоголю в крові, наявність алкоголю в
крові, рівень не визначений , ніколи не слід призначати.

Y91 Докази впливу алкоголю, визначеного за ступенем сп’яніння - цей код не слід використовувати для кодування захворюваності пацієнтів стаціонару.

Не призначати Y91 для кодування захворюваності в стаціонарі.

Розлади внаслідок вживання тютюну

Документація

Нижче розглянуто певні різновиди документації з точки зору категорій їх класифікації. Споживання тютюну включає куріння сигарет, сигар, трубки і кальяну (наприклад, кальян, наргілі, шиша). Оскільки електронні системи постачання нікотину (наприклад, електронні сигарети, трубки, кальяни) доставляють нікотин без тютюну, використання цих пристроїв не вимагає присвоєння коду розладів, викликаних вживанням тютюну. Такі записи, як використовує пластирі, участь у програмі відмови від куріння або намагається кинути не є підставою для визначення залежності (синдрому). Ці коди слід присвоювати як додаткові діагнози в усіх випадках, коли наявні належні відомості щодо вживання тютюну. Вживання тютюну може позначатися одним з таких кодів:

Z86.43 У особистому анамнезі вживання тютюну

Цей код слід використовувати, якщо в медичній карті записано, що пацієнт курив тютюн в минулому (в будь-якій кількості), але не курив протягом останнього місяця.

ПРИКЛАД 4

40-річний пацієнт з діагнозом «хронічний бронхіт» кинув палити за три місяці до госпіталізації, а до того палив з 15 років.

Коди:

J42 Хронічний бронхіт неуточнений

Z86.43 У особистому анамнезі вживання тютюну

Z72.0 Вживання тютюну, поточне

Цей код слід використовувати, якщо в медичній карті записано, що:

1. Пацієнт курив тютюн (в будь-якій кількості) протягом останнього місяця.

2. Зафіксовані відомості щодо небезпечного вживання. Небезпечне вживання визначається як спосіб вживання речовини, що підвищує ризик шкідливих наслідків для споживача. На відміну від вживання, пов’язаного зі шкодою для здоров’я, небезпечне вживання вказує на спосіб вживання, що має значення в контексті охорони здоров’я незважаючи на відсутність поточних захворювань у конкретного споживача.

Код Z72.0 застосовний тоді, коли є записи курець, використовує пластирі або намагається кинути. Цей код слід застосовувати лише тоді, коли недостатньо інформації для використання кодів F17.2 Вживання тютюну, синдром залежності або F17.1 Вживання тютюну, пов’язане зі шкодою для здоров’я.

ПРИКЛАД 5

У 40-річного курця діагностовано синдром каналу зап’ястка.

Коди: G56.0 Синдром каналу зап’ястка

Z72.0 Вживання тютюну, поточне

F17.1 Вживання тютюну, пов’язане зі шкодою для здоров’я

Цей код слід застосовувати в тих випадках, коли клініцист явно зафіксував зв’язок між певним станом (станами) та курінням (навіть якщо пацієнт кинув курити). Відповідні записи включають стани, кваліфіковані як «пов’язані зі вживанням тютюну», з наведенням доказів того, що вживання речовини спричинило (або стало однією з основних причин) фізичної або психологічної шкоди.

Цей код не слід застосовувати, якщо в медичній карті зафіксовано залежність (синдром) від тютюну.

ПРИКЛАД 6

65-річний пацієнт викурював по 50 сигарет на день з 15 років до 51 року коли він кинув курити. Зафіксований основний діагноз - емфізема/курець.

Коди:

J43.9 Емфізема, неуточнена

F17.1 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну, пов’язаного зі шкодою для здоров’я

Код Z86.43 використовувати не слід

ПРИКЛАД 7

Спричинений курінням хронічний бронхіт у 29-річного пацієнта. Коди: J42 Хронічний бронхіт неуточнений F17.1 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну, пов’язаного зі шкодою для здоров’я

Код Z86.43 використовувати не слід