0634 ДРЕНУВАННЯ, ШУНТУВАННЯ ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНОЇ РІДИНИ, ВЕНТРИКУЛОСТОМІЯ

0634 ДРЕНУВАННЯ, ШУНТУВАННЯ ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНОЇ РІДИНИ, ВЕНТРИКУЛОСТОМІЯ

ЗОВНІШНЄ ВЕНТРИКУЛЯРНЕ ДРЕНУВАННЯ

Зовнішній вентрикулярний дренаж вставляється в шлуночок мозку для дренування тимчасового надлишку цереброспінальної рідини, зменшуючи таким чином внутрішньочерепний тиск. Дренажна трубка під’єднується до зовнішнього мішка. Ця процедура може виконуватися в лікарняній палаті. Застосовується код 39105-00 [41] Встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу. Код видалення дренажу - 90008-00 [41] Видалення поперекового дренажу цереброспінальної рідини.

Зовнішній вентрикулярний дренаж часто вводиться протягом внутрішньочерепної хірургічної операції, і може залишатися на місці після її закінчення для зниження тиску або зменшення набряку головного мозку. У таких випадках введення дренажу не кодується.

Дренажна трубка також може вводитися в хребетний канал в поперековому відділі для дренажу цереброспінальної рідини в зовнішній мішок. Доступ здійснюється через люмбальну пункцію; забезпечення доступу не кодується. Застосовується код 40018-00 [41] Встановлення поперекового дренажу цереброспінальної рідини. Код видалення дренажу - 90008-00 [41] Видалення поперекового дренажу цереброспінальної рідини.

ШУНТУВАННЯ ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНОЇ РІДИНИ

Шунт для цереброспінальної рідини вставляється для відведення надлишкової цереброспінальної рідини, наприклад, у випадку гідроцефалії, із шлуночків головного мозку до екстракраніальної порожнини, наприклад, перитонеальної, де вона знову абсорбується до кровоносної системи.

Шунт складається з катетера, ближній кінець якого вводиться до розширеного бокового шлуночка через трепанаційний отвір. Трепанаційний отвір - шлях доступу, і його створення не кодується. Потім трубка катетера проводиться під шкірою до дистального виходу та фіксується там. Шунт обладнується клапаном для регулювання тиску й попередження зворотного току рідини.

Коди:

40003-00 [5] Встановлення вентрикуло-атріального шунта або

40003-01 [5] Встановлення вентрикуло-плеврального шунта або

40003-02 [5] Встановлення вентрикуло-перитонеального шунта або

40003-03 [5] Встановлення вентрикулярного шунта до іншої екстракраніальної ділянки -

залежно від місця виходу шунта.

Шунт для цереброспінальної рідини може також вставлятися в велику цистерну, при цьому рідина виводиться, знову ж таки, до екстракраніальної порожнини. Введення шунта в цистерну для виведення рідини з черепа позначається кодом 40003-04 [5] Встановлення цистернального шунта.

Шунт для цереброспінальної рідини може вводитися ендоскопічно. Код введення шунта в цьому випадку потрібно доповнити кодом 40903-00 [1] Нейроендоскопія.

Шунт для цереброспінальної рідини може потребувати ревізії з проксимального або дистального кінця для усунення закупорки або виправлення несправності.

У разі ревізії з проксимального кінця:

40009-00 [24] Ревізія вентрикулярного шунта або

40009-01 [24] Ревізія цистернального шунта

У разі ревізії з дистального кінця:

90330-00 [1001] Ревізія шунта цереброспінальної рідини [ЦСР] з перитонеальної сторони

90174-00 [557] Ревізія шунта цереброспінальної рідини [ЦСР] з плевральної сторони

90200-00 [605] Ревізія шунта цереброспінальної рідини [ЦСР] зі сторони передсердя

Видалення шунта для цереброспінальної рідини як з внутрішньочерепної, так і з дистальної ділянки кодується за допомогою одного з двох наведених нижче кодів, або одразу обома:

40009-03 [5] Видалення вентрикулярного шунта та/або

40009-04 [5] Видалення цистернального шунта І

ноді шунт для цереброспінальної рідини вводиться в субарахноїдальний простір, майже завжди спрямовуючи рідину в перитонеальну порожнину. Використовується код 40006-00 [42] Встановлення спінального шунта.

У разі ревізії спінального шунта:

40009-02 [56] Ревізія спінального шунта (при ревізії з проксимального кінця) або

90330-00 [101] Ревізія шунта для цереброспінальної рідини з перитонеальної сторони (при ревізії дистальної перитонеальної ділянки)

Видалення спінального шунта для цереброспінальної рідини позначається кодом 40009-05 [42] Видалення спінального шунта.


ВЕНТРИКУЛОСТОМІЯ

Вентрикулоцистерностомія та вентрикулостомія третього шлуночка- це процедури, що використовуються для лікування гідроцефалії. Обидві вони дозволяють цереброспінальній рідині обходити внутрішньочерепну обструкцію за допомогою дренування рідини зі шлуночка до іншої ділянки всередині черепа.

Вентрикулоцистерностомія (операція Торкільдсена) включає використання двосторонніх потиличних трепанаційних отворів (які зазвичай відкриваються через задню черепну ямку) для введення безклапанних катетерів, що проходять від кожного бокового шлуночка до великої цистерни. Код - 40000-00 [19] Вентрикулоцистерностомія.

Вентрикулостомія третього шлуночка передбачає створення отвору в передній стінці третього шлуночка для проходу цереброспінальної рідини в спинний мозок, де вона може бути абсорбована. Використовується код 40012-00 [19] Ендоскопічна вентрикулостомія третього шлуночка