0933 КАТЕТЕРИЗАЦІЯ СЕРЦЯ ТА КОРОНАРОАНГІОГРАФІЯ

0933 КАТЕТЕРИЗАЦІЯ СЕРЦЯ ТА КОРОНАРОАНГІОГРАФІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни «катетеризація серця» й «коронарна ангіограма» часто використовують як взаємозамінні, хоча йдеться про дві дуже відмінні процедури.

Коронароангіографія

Коронароангіографія - це візуалізація кровообігу в міокарді, що досягається за допомогою введення контрасту, зазвичай шляхом селективної катетеризації кожної коронарної артерії. Камери серця не катетеризуються. Ангіографію лівої та правої коронарних артерій не слід плутати з катетеризацію лівих і правих відділів серця.

Катетеризація серця

Катетеризація серця відрізняється від коронароангіографії тим, що передбачає введення катетера в камеру серця (шлуночок або передсердя). Катетеризація серця виконується для вимірювання внутрішньосерцевого та внутрішньосудинного тиску, графічного запису активності серця, відбору крові для визначення газів крові та вимірювання серцевого викиду, але найчастіше - для проведення вентрикулографії. Згадування в медичній карті про проведення таких досліджень вказує на те, що мала місце катетеризація серця. Катетеризація серця - це інвазивна процедура, що виконується:

  • на правих відділах серця, зазвичай через стегнову вену;
  • на лівих відділах серця, зазвичай за допомогою пункції стегнової артерії;
  • як поєднання процедур на правих і лівих відділах серця.

Катетеризація серця зазвичай виконується разом з коронароангіографією.

КЛАСИФІКАЦІЯ

  • Коронароангіографія без катетеризації серця - застосовується код процедури:

38215-00 [668] Коронароангіографія

  • Коронароангіографія з катетеризацією серця - застосовується відповідний код з блока [668] Коронароангіографія:

38218-00 [668] Коронароангіографія з лівосторонньою катетеризацією серця

38218-01 [668] Коронароангіографія з правосторонньою катетеризацією серця

38218-02 [668] Коронароангіографія з право- і лівосторонньою катетеризацією серця

  • Катетеризація серця без коронароангіографії - застосовується відповідний код з блока [667] Катетеризація серця:

38200-00 [667] Правостороння катетеризація серця

38203-00 [667] Лівостороння катетеризація серця

38206-00 [667] Право- і лівостороння катетеризація серця

Необхідно присвоїти додаткові коди, якщо разом з катетеризацією серця та коронароангіографією виконуються вентрикулографія, аортографія або вимірювання кровотоку коронарної артерії (фракційний резерв кровотоку):

59903-00 [607] Лівостороння вентрикулографія

59903-01 [607] Правостороння вентрикулографія

59903-02 [607] Ліво- і правостороння вентрикулографія

59903-03 [1990] Аортографія

38241-00 [668]Вимірювання кровотоку коронарної артерії

За відсутності інформації щодо того, яка сторона серця піддавалася катетеризації, слід вибирати варіант «ліва» для пацієнтів віком від 10 років, та «ліва і права» для пацієнтів віком до 10 років.​