0925 ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЮ СТАНИ

0925 ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЮ СТАНИ

Кодуючи поєднання артеріальної гіпертензії з захворюваннями серця та нирок, важливо визначати, чи споріднені вони, і якщо так, то яким чином.

  • Артеріальна гіпертензія може бути причиною захворювань серця та/або нирок.
  • Артеріальна гіпертензія може бути спричинена іншими станами, в тому числі певними хворобами нирок.
  • Артеріальна гіпертензія та захворювання серця і нирок можуть бути не пов’язані між собою, але при цьому проявлятися одночасно.

ГІПЕРТЕНЗІЯ ЯК ПРИЧИНА ХВОРОБИ СЕРЦЯ І / АБО НИРОК

Якщо зазначено причинно-наслідковий зв'язок між гіпертензією і хворобою серця і/або нирок, наприклад, хвороба серця і/або нирок "через гіпертензію" або "гіпертензивна хвороба" серця і/або нирок, призначте код з:

  • I11 Гіпертензивна хвороба серця (гіпертонічна хвороба з переважним ураженням серця) для визначених станів серця (перерахованих в I50.- або I51.4-I51.9) внаслідок гіпертензі
  • I12 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок при певних станах нирок (перераховано в N00–N07, N18.-, N19 або N26) внаслідок гіпертензії
  • I13 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця та нирок, коли наявні гіпертензивна хвороба серця (I11) і гіпертензивна хвороба нирок (І12) одночасно

ГІПЕРТЕНЗІЯ, ВИКЛИКАНА ІНШИМИ СТАНАМИ (ВТОРИННА ГІПЕРТЕНЗІЯ)

Вторинна гіпертензія спричинена іншим захворюванням, таким як стеноз ренальної артерії або феохромоцитома . Якщо артеріальна гіпертензія відзначена як "обумовлена" або "вторинна" внаслідок іншого захворювання, призначте відповідний код з категорії I15 Вторинна гіпертонія.

ГІПЕРТЕНЗІЯ І ХВОРОБИ СЕРЦЯ І / АБО НИРОК НАЯВНІ, АЛЕ НЕМАЄ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНОГО ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Якщо причинно-наслідковий зв'язок не вказано, призначте I10 Есенціальна (первинна) гіпертензія, якщо вона відповідає критеріям АСК 0002 Додаткові діагнози.

Примітка: Коди АКМІ в ці приклади не включено.

ПРИКЛАД 1

82-річний чоловік був госпіталізований для видалення стійкої папілярної перехідно- клітинної карциноми лівого сечоводу. Його супутні захворювання - хвороба Паркінсона, хронічна ниркова недостатність та артеріальна гіпертензія. Стандартне значення рШКФ (швидкість клубочкової фільтрації) = 59 мл/хв.

Було виконано відкриту резекцію лівої нирки та залишків лівого сечоводу. Після операції артеріальний тиск пацієнта було важко контролювати, і показник рШКФ упав до 51 мл/хв.

Гістопатологія видаленої нирки підтвердила гіпертонічну нефропатію, і нефролог порекомендував змінити препарати, що їх пацієнт приймає від гіпертензії.

Гістопатологія надала такі дані: Лівий сечовід - хронічне запалення. Реактивна уротеліальна гіперплазія, вогнищева папілярна уротеліальна карцинома низького ступеню злоякісності.

Ліва нирка - часті склерозні клубочки з тубулярною атрофією та інтерстиціальним фіброзом в контексті гіпертонічної нефропатії.

Коди:

C66 Злоякісне новоутворення сечовода

M8130/3 Папілярний перехідно-клітиний рак

I12.9 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок без ниркової недостатності

N18.3 Хронічна хвороба нирок, стадія 3 (Див. також АСК 1438 Хронічна хвороба нирок).

ПРИКЛАД 2

39-річний чоловік, що скаржився на запаморочення та дуже високий тиск, був направлений його лікарем загальної практики на додаткове обстеження. Під час госпіталізації в мозковому шарі правої надниркової залози було знайдено феохромоцитому, і було підтверджено, що пухлина спричиняла напади епізодичної гіпертензії. При надходженні проведено лапароскопічну адреналектомію, а перед операцією в рамках підготовки до хірургічної резекції вводилися численні протигіпертензивні препарати.

Коди: D35.0 Доброякісне новоутворення наднирника

M8700/0 Феохромоцитома БДВ

I15.2 Гіпертензія, що є вторинною щодо інших ендокринних порушень

ПРИКЛАД 3

Пацієнта госпіталізовано з пухлиною міхура, що блокує його єдину нирку. У пацієнта вже є хронічна хвороба нирок з рШКФ = 25 мл/хв, а також гіпертензія. Передопераційна оцінка нефролога показала необхідність післяопераційного контролю функції нирки. Пацієнту було проведено відкриту часткову цистектомію та реімплантацію сечоводу. Гістопатологія показала папілярну уротеліальну карциному високого ступеню злоякісності.

Коди:

C67.9 Злоякісне новоутворення сечового міхура, неуточнене

M8130/3 Папілярний перехідно-клітинний рак

N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4

ПРИКЛАД 4

30-річний пацієнт із головним болем, нудотою, блювотою та млявістю через два тижні після сильного болю в горлі. Загалом він здоровий, не має жодної попередньої хвороби та не приймає ліки. Фізичним обстеженням виявлено набряк обличчя. Артеріальний тиск – 180/110 мм рт. Обстеження, в тому числі біопсія нирки, підтвердили діагноз постінфекційного гломерулонефриту та гіпертензії, що є вторинною щодо гострого захворювання нирок.

Коди:

N00.9 Гострий нефритичний синдром, неуточнені зміни

I15.1 Гіпертензія, що є вторинною щодо інших уражень нирок

ПРИКЛАД 5

Пацієнт, в анамнезі якого є хронічна серцева недостатність застійного характеру та артеріальна гіпертензія, був госпіталізований через погіршення функції серця. Під час госпіталізації було розглянуто й скориговано режим дозування всіх препаратів, у тому числі антигіпертонічних.

Коди: I50.0 Застійна серцева недостатність

I10 Есенціальна (первинна) гіпертензія