1618 МАЛА ВАГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ТА НЕДОНОШЕНІСТЬ

1618 МАЛА ВАГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ТА НЕДОНОШЕНІСТЬ

ВАГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ТА ТЕРМІН ВАГІТНОСТІ

Коди P07.0- Надзвичайно низька маса тіла при народженні та P07.1- Інша низька маса тіла при народженні вказують на вагу дитину під час народження, а не під час наступних епізодів надання допомоги.

Коди P07.2- Крайній ступінь незрілості та P07.3- Інша недоношеність немовлят вказують на термін гестації (тобто тривалість перебування плода в утробі), а не на вік дитини (або її вік у скоригованих тижнях).

При використанні кодів з рубрики P07 Розлади, пов’язані зі скороченою вагітністю та низькою масою тіла при народженні, не класифіковані в інших рубриках стосовно епізодів, що мали місце після епізоду народження, п’ятий знак коду має вказувати на вагу при народженні та термін гестації під час епізоду народження.

МАЛА ВАГА ПРИ НАРОДЖЕННІ

Код, що позначає малу вагу при народженні при нормальному терміні гестації, слід зазначати в медичній карті немовляти тоді, коли цей факт зафіксовано акушером/клініцистом, і при цьому витримуються критерії супутнього діагнозу. Цей код не повинен автоматично присвоюватися усім дітям вагою менше 2500 г.

Правильні коди для такого стану - P05.0 «Маловаговий» для гестаційного віку плід та P05.1 Малий розмір плода для гестаційного віку.