1615 ОСОБЛИВІ ХВОРОБИ ТА ІНТЕРВЕНЦІЇ ПОВ'ЯЗАНІ З ХВОРОЮ НОВОНАРОДЖЕНОЮ ДИТИНОЮ

1615 ОСОБЛИВІ ХВОРОБИ ТА ІНТЕРВЕНЦІЇ ПОВ'ЯЗАНІ З ХВОРОЮ НОВОНАРОДЖЕНОЮ ДИТИНОЮ

Наведені нижче стандарти кодування стосуються конкретних хвороб та інтервенцій для хворих новонароджених.

Примітка: Ці інтервенції також мають кодуватися, коли вони використовуються для поточної допомоги хворим немовлятам, які у віці після 28 днів залишаються в епізоді народження (див. АСК 1607 Новонароджена дитина/немовля). Якщо дитину було виписано, а потім повторно госпіталізовано, коди інтервенцій для хворого новонародженого усе ще можуть використовуватися, якщо записи в медичній карті свідчать про те, що стан, який вимагає проведення інтервенції, виник у перинатальний період.

1. ІНТЕРВЕНЦІЇ, ЩО КОДУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ЗА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЗНАЧЕНИМ КРИТЕРІЯМ:

Ентеральна інфузія Ентеральна інфузія (96202-07 [1920] Ентеральне введення фармакологічного засобу, поживна речовина), також відома як зондове харчування, має позначатися тільки у випадку множинного застосування (>1 разу) протягом одного епізоду надання
допомоги.

Примітка: Цей код не слід використовувати для позначення процедур з промивання шлунка.

Киснева терапія

Код 92044-00 [1889] Інше збагачення киснем слід використовувати лише в тому випадку, коли киснева терапія (через носовий катетер, кисневий намет, маску або канюлю) тривала більше чотирьох годин. Серед прикладів діагнозів, що можуть потребувати застосування кисневої терапії - «транзиторне тахіпное» (P22.1 Транзиторне тахіпное новонародженого) або «інші респіраторні проблеми після народження» (P22.8 Інші дихальні розлади (дистрес) у новонародженого).

Антибіотики/протиінфекційні препарати парентерально Коди процедур введення антибіотиків та інших протиінфекційних препаратів використовуються лише тоді, коли такі препарати даються протягом більш ніж 24 годин (див. блок [1920] Застосування фармакотерапії з розширенням -02). Приклади діагнозів, що можуть вимагати такого лікування - «перинатальна інфекція» (P39.8 Інші уточнені інфекції, специфічні для перинатального періоду) та «неонатальний сепсис» (P36.- Бактеріальний сепсис новонародженого).

Фототерапія

Код фототерапії для новонародженого має присвоюватися лише якщо для лікування неонатальної жовтяниці проводиться тривала (>12 годин) фототерапія.

Код процедури - 90677-00 [1611] Інша фототерапія, шкіри.

Жовтяниця

Код діагнозу жовтяниці в новонародженого слід використовувати лише в разі проведення фототерапії довше 12 годин. Однак, якщо новонародженого повторно госпіталізовано у зв’язку саме з жовтяницею - з фототерапією або без - в якості основного діагнозу зазначається жовтяниця.

Допоміжна вентиляція легень

Комбінована допоміжна вентиляція легень (інвазивна та неінвазивна)

Новонароджені можуть отримувати і постійну допоміжну штучну вентиляцію легень (ПДШВЛ), і неінвазивну допоміжну вентиляцію легень (НІВ) протягом одного епізоду надання допомоги. ПДШВЛ і НІВ мають позначатися різними кодами відповідно до вказівок, наведених в АСК 1006 Допоміжна штучна вентиляція легень, Класифікація, пункт 1а.

Крім цього, коли загальна сумарна кількість годин інвазивної та неінвазивної допоміжної вентиляції дорівнює або перевищує 96, використовується код 92211 -00 Надання комбінованої допоміжної вентиляції легень, ≥96 годин.

При реанімації при народженні

Вентиляція легень (наприклад, за допомогою кисневої подушки або дихання з переміжним позитивним тиском (IPPB), що виконується для реанімації при народженні, не кодується. Щоб отримати додаткову інформацію стосовно класифікації допоміжної вентиляції легень, див. АСК 1006 Допоміжна штучна вентиляція легень.

2. ІНТЕРВЕНЦІЇ, ЩО КОДУЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ:

Переливання крові та продуктів крові

Див. АСК 0302 Переливання крові

Катетеризація / канюляція в новонародженого

13300-00 [738] Катетеризація/канюляція іншої вени в новонародженого

13300-01 [738] Катетеризація/канюляція вени волосистої частини голови в новонародженого

13300-02 [738] Катетеризація/канюляція пуповинної вени в новонародженого

13319-00 [738] Катетеризація/канюляція центральної вени в новонародженого

13303-00 [694] Катетеризація/канюляція пуповинної артерії в новонародженого

34524-00 [694] Катетеризація/канюляція інших артерій

Терапія оксидом азоту

Інгаляція оксиду азоту за допомогою інвазивної чи неінвазивної допоміжної штучної вентиляції легень використовується при лікуванні критичної дихальної недостатності в новонароджених. Разом з відповідним кодом (або кодами) допоміжної штучної вентиляції легень слід зазначати код 92210-00 [1889] Терапія оксидом азоту.


Парентеральна інфузійна терапія

Загальне парентеральне харчування (ЗПХ):

96199-07 [1920] Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, поживна речовина

Електроліти: і

96199-08 [1920] Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, електроліт

Декстроза:

96199-09 [1920] Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інших і невизначених лікарських засобів

До прикладів діагнозів, що вимагають застосування парентеральної інфузійної терапії, належать «гіпоглікемія новонароджених» (P70.- Транзиторні порушення вуглеводного обміну, специфічні для плода та новонародженого) та «інші транзиторні електролітні розлади в новонароджених» (P74.- Інші транзиторні порушення електролітів та обміну речовин у новонародженого).

Примітка: Ці коди не слід використовувати, якщо зазначені процедури є частиною реанімації при народженні.

Терапевтична гіпотермія

Терапевтична гіпотермія використовується для лікування новонароджених, яким загрожують наслідки гіпоксії мозку. Гіпоксія до або протягом пологів може зруйнувати клітини мозку новонародженого, і одним зі способів зупинки їх руйнування є гіпотермія. Охолодження слід починати якомога раніше після народження; при цьому внутрішню температуру новонародженого слід підтримувати на рівні 33-34 °С протягом 72 годин.

Незалежно від тривалості, терапевтична гіпотермія позначається кодом 22045-00 [1880] Холодова терапія.