1611 СПОСТЕРЕЖЕННЯ Й ОЦІНКА НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА НЕМОВЛЯТ ЩОДО ПІДОЗРЮВАНОГО Й НЕ ПІДТВЕРДЖЕНОГО СТАНУ

1611 СПОСТЕРЕЖЕННЯ Й ОЦІНКА НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА НЕМОВЛЯТ ЩОДО ПІДОЗРЮВАНОГО Й НЕ ПІДТВЕРДЖЕНОГО СТАНУ

Коди Z03.7- Медичне спостереження та оцінка новонародженої дитини при підозрі на хворобу, якої не було виявлено мають використовуватися лише в обмеженій кількості ситуацій для записів у медичних картах здорових новонароджених, в яких підозрюється анормальний стан, що вимагає дослідження, але після обстеження й спостереження виявилося, що потреби в лікуванні або медичній допомозі немає (див. також АСК 1617 Неонатальний сепсис/ризик сепсису).